De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

Iedere zondag is er 09.30 uur een kerkdienst.  De diensten zijn live voor iedereen  (en ook achteraf) te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

De zondagsbrief iedere week digitaal in uw mailbox? Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Welkom op de website van De Fontein!

zodra er een live-uitzending is, kunt u op de video hieronder klikken.

Eerstvolgende kerkdienst(en):

Zondag 28 november, 09.30 uur, ds. N. de Jong-Wiersema, Sneek; 1e advent;

Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst

Aangepaste coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november en het PKN-advies heeft de kerkenraad als volgt besloten:

Houd de basisregels in acht. Blijf bij klachten thuis.  Draag een mondkapje voordat u de kerk binnenkomt. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Schud geen handen. Hoest en nies in uw elleboog.  Bij het zitten mag het mondkapje af. Houd 2 lege stoelen ruimte van elkaar. Het aantal kerkgangers in De Fontein is weer gemaximeerd tot 100. We gaan geen reserveringssysteem gebruiken. Iedereen is vrij om naar de kerk te komen. We mogen nog blijven zingen alleen op ingetogen wijze. 

Nieuws uit de gemeente

content image

18e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Ons synodemoderamen heeft, in overleg met de minister en met de vele andere kerkgenootschappen in Nederland, de coronaregels voor het kerkelijk leven verder aangescherpt. Dit omdat het aantal besmettingen met het virus en de daaruit voortkomende ziekenhuisopnames ernstig toenemen

Collectemogelijkheden

17-04-2021

Uw bijdrage blijft hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken. Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om bij de uitgang uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2.  Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Voor doelen van KerkinActie kunt u uw gaven ook direct overmaken. Deze rekeningnummers worden op de zondagsbrief vermeld. Van harte aanbevolen!

Lees verder