De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

Iedere zondag is er een kerkdienst. Helaas kunnen niet meer dan 30 mensen deze kerkdienst bezoeken. De diensten zijn wel live voor iedereen  (en ook achteraf) te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

De zondagsbrief iedere week digitaal in uw mailbox? Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Welkom op de website van De Fontein!

zodra er een live-uitzending is, kunt u op de video hieronder klikken.

Eerstvolgende kerkdienst:

Zondag 20 juni 2021, 09.30 uur: ds. G.J. Heeringa, Dronten (bevestiging ambtsdragers)

Deze dienst is alleen toegankelijk op uitnodiging (maximaal 50 personen), maar is voor iedereen live (of achteraf) bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl of via de live-stream hierboven

Weer naar de kerk!

U heeft vast gelezen of gehoord dat het aantal bezoekers aan onze kerkdiensten uitgebreid mag worden. Wij hebben ons hier als werkgroep de afgelopen week over gebogen. Omdat er op zondag ook best veel medewerkers van de diensten aanwezig zijn, hebben wij besloten om daarnaast maximaal 50 bezoekers uit te nodigen. Besluiten omtrent het koffiedrinken en het elkaar ontmoeten na de dienst stellen we uit tot na de zomervakantie.

De manier van aanmelden voor de diensten blijft gelijk. Per mail via weernaardekerkdefontein@gmail.com

Mocht u toch verhinderd zijn, dan vragen we u om u af te melden vóór vrijdag 12.00 uur. Dan kunnen wij wellicht nog andere gemeenteleden uitnodigen.

Neemt u zelf een mondkapje mee?

Werkgroep Weer naar de kerk

14e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Wij zijn dankbaar dat onzeoverheid de Covid-19 maatregelen vanaf komende zaterdag 5 juni heeft versoepeld, en dat het moderamen van de Generale Synode met de andere kerken in Nederland ons allen een verruiming van de Covid-19 maatregelenin het kerkelijk levenadviseert.Vanaf 5juni zijn er meer mensen welkom bij een kerkdienst.Maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) kunnen tijdens een kerkdienst aanwezig zijn. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantalzitplaatsen worden aangehouden. Voor ruimten met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250.

Nieuws uit de gemeente

Aanstelling pastoraal werker

05-06-2021

De wijkkerkenraad heeft toestemming gekregen om voor 14,4 uur een pastoraal werker aan te stellen. De werkgroep Nieuwe Predikant heeft in de kerkenraadsvergadering van 3 mei voorgesteld om Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag als pastoraal werker aan te stellen. De kerkenraad heeft hiermee unaniem ingestemd. Sjouke van der Meulen krijgt in eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar. Dit kan eventueel 2 keer verlengd worden. Hij zal aangesteld worden als pastoraal werker in de Protestantse Gemeente Leeuwarden met als standplaats De Fontein. Dat betekent dat hij voornamelijk pastorale bezoeken aflegt in de vacante wijk van ds. Alfons van Vliet. Indien nodig kan hij incidenteel ingezet worden binnende Protestantse Gemeente Leeuwarden. De kerkenraad is blij en dankbaar dat we de vacature die is ontstaan op deze manier mogen invullen

Lees verder

Collectemogelijkheden

17-04-2021

Door de online kerkdiensten kunnen momenteel geen fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage blijft echter hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken.  U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2.  Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Voor doelen van KerkinActie kunt u uw gaven ook direct overmaken. De rekeningnummers worden op de zondagsbrief vermeld. Van harte aanbevolen!

Lees verder