De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open. De diensten beginnen ’s morgens om half tien en vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. De diensten zijn voor iedereen te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

 

Nu de gewone kerkdiensten niet doorgaan, kunnen wij u de zondagsbrief ook niet uitreiken. U kunt de zondagsbrief ook digitaal in uw mailbox ontvangen. Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Welkom op de website van De Fontein!

Onze kerkdiensten zijn online mee te beleven via ons youtube-kanaal:

Klik hier voor ons youtube-kanaal

Weer naar de kerk in september

De leden van onze gemeente hebben een brief en een formulier gekregen over naar de kerk gaan in coronatijd. Iedereen die het formulier heeft ingevuld krijgt in de week van 31 augustus een mail of een brief met de vraag of u zo vaak wilt blijven komen als u hebt aangegeven.

Als u het wilt houden zoals u had aangegeven, hoeft u niets te doen.

Wilt u toch iets veranderen? Mail dan naar defontein058@gmail.com, stuur een app of een sms naar 06-17 14 62 74 of stuur een briefje naar Goudenregenstraat 77, 8922 CP, Leeuwarden. Ook als u tot nu toe niet naar de kerk bent geweest maar dat wel weer wilt gaan doen, horen we graag van u.

Nieuwsbrief nummer 8 van de classis Fryslân

Deze week is duidelijk geworden dat de regering zang en samenzang in kerken onder voorwaarden toestaat. Wel roepen onze kerk en onze overheid op tot voorzichtigheid. De uitwerking van deze voorwaarden en voorzichtigheid vindt u op de website van de landelijke kerk. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/ De kerk schrijft: “Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet. Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.”  Meer hierover in nieuwsbrief nr. 8

Weer naar de kerk!

26-06-2020

Met de anderhalve-meter-maatregel kunnen er vanaf 1 juli maximaal 65-70 mensen per dienst naar de kerk komen. U hebt daar allemaal een brief met een vragenlijst over ontvangen van de kerkenraad. Hebt u de vragenlijst nog niet ingestuurd? Dat kan alsnog! Uiterlijk vrijdag 3 juli krijgen alle invullers van de vragenlijst die hebben aangegeven vanaf 5 juli (of later) weer naar de kerk te zullen gaan, een email of een brief.

In deze brief staat vermeld voor welke zondagen in de maanden juli en augustus u bent ingedeeld.

Bent u onverwacht toch niet in staat naar de kerk te komen op de zondag die u had aangegeven?

Stuur dan uiterlijk de voorafgaande vrijdag een mail naar weernaardekerkdefontein@gmail.com

Mensen die geen vragenlijst hebben ingevuld zijn niet ingedeeld voor de diensten van juli en augustus. Zij kunnen gewoon naar de kerk komen en horen dan of er toch nog plaats is, maar dat is niet te garanderen!

Houd er rekening mee dat u een plaats krijgt toegewezen door vrijwilligers. Zelf een plaats uitzoeken is niet mogelijk. Jammer genoeg is er ook geen koffiedrinken na de dienst, u zult meteen weer naar huis moeten. Maar u kunt natuurlijk altijd mensen uitnodigen met u mee te gaan voor een kopje koffie!

Lees verder

Pastorale Brief

21-03-2020

Leeuwarden, 20 maart

Beste broeders en zusters,

Het begon heel ver weg, in China, eind December, en we vonden het misschien allemaal wel wat overtrokken, de maatregelen die China op een gegeven moment nam: complete steden werden afgegrendeld, waarbij het ging om miljoenen mensen. Maar toen begon het virus ook buiten China de kop op te steken en op dit moment zijn er in 181 landen besmettingen geconstateerd, met 254.400 (officieel) besmette personen en 10.450 overledenen. We worden allemaal geconfronteerd met alle maatregelen die genomen worden en die elke volgende dag alweer anders kunnen zijn. En sommigen van ons hebben wel familie of vrienden, die het virus hebben, of misschien zijn we zelfs zélf al geraakt.

We kunnen mensen die ons dierbaar zijn niet meer opzoeken, en met verdriet zien we mensen in verpleeghuizen verstoken van elk bezoek. En sommigen maken zich terecht grote zorgen over hun inkomsten die plots wegvallen.

Er is angst, onzekerheid, bezorgdheid.

En een woord van Jezus als: “maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft zijn eigen kwaad” komt dan zomaar ineens in een heel ander daglicht te staan. 

Geloof kan geschokt worden, vertrouwen zomaar ineens voor een groot deel verdampen. En voordat we het weten voelen we ons ook nog eens heel schuldig daarover. Laten we dat laatste in ieder geval niet doen. Het kan jammer of pijnlijk voor jezelf (en je naasten) zijn als dat gebeurt, maar probeer begrip te hebben voor je eigen menselijke tekortkomingen of tekortschieten (zelfs in dat geloof of vertrouwen) en voor dat van anderen om je heen, ook van mede-christenen. Ja, het kan zomaar gebeuren, dat we heel lang – soms jaren – ‘staan’, maar dan toch ineens kunnen ‘vallen’. Val jezelf of elkaar dan niet af, maar beur elkaar of jezelf weer op. Draagt elkaars lasten, heb geduld met jezelf.

En probeer dwars door dat alles heen – zorgen, last, angst, praktische zaken, geloofstwijfel etc. – tóch ook je hart te blijven openen voor God én voor de mensen om je heen.

En gebruik daarbij alles wat je wordt aangereikt of wat voor handen is: luister wat vaker naar mooie of opbouwende, geloofsversterkende muziek en liederen, lees eens wat vaker dan anders bemoedigende gedeeltes in je Bijbel, probeer wat vaker (korte) gesprekjes te hebben met God, “zoek” elkaar op via (beeld)telefoon, whatsapp, of op gepaste (1,5 meter) afstand.

Groet mensen bewust als je ze tegenkomt en knoop even een praatje aan. Kijk ook wat je met jóúw mogelijkheden – en wat bij jóú past – voor anderen kunt doen en/of hoe je kunt aanhaken bij initiatieven of acties, in onze eigen stad bijvoorbeeld, of via je school, werk, facebook etc.

En probeer te geloven dat – ook al vóélt dat misschien niet altijd zo (denk maar aan het gedicht van de “voetstappen in het zand”) – God écht sámen met ons door deze crisis gaat. 

Hij wéét wat we doormaken, niet alleen wij hier in onze gemeente, maar ook héél Zijn wereld en héél Zijn mensheid. En hoeveel (veel grotere) crississen hebben de vele generaties vóór ons al samen met Hem doorstaan en zijn daar óók weer uit gekomen, soms heel snel, soms na jaren.

Wij wensen en bidden u en ons allemaal samen Gods diepe vrede, rust en Zijn zegen toe !

 

ds. Hans Kemperman en ds. Alfons van Vliet  

Lees verder