De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open. De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

De zondagsbrief iedere week digitaal in uw mailbox? Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Welkom op de website van De Fontein!

zodra er een live-uitzending is, kunt u op de video hieronder klikken.

kerkdienst:

Zondag 2 oktober 2022, 09.30 uur: ds. J. van der Veen, Sneek (live-uitzending)

Er is kinderoppas, kindernevendienst en tienerdienst.

Problemen met online kerkdiensten

Onze trouwe kijkers en luisteraars is het wellicht al opgevallen dat er al enkele weken problemen zijn met het live of achteraf volgen van de kerkdienst via o.a. kerkdienstgemist.nl . Het was eerst niet geheel duidelijk waar het aan ligt, maar inmiddels hebben we een vermoeden wat het kan zijn. Omdat nu blijkt dat het allemaal wat langer duurt, leek het ons goed om u even te informeren middels de zondagsbrief. Er is een nieuwe router geplaatst in de kerk en het probleem lijkt hem in de instellingen daarvan te zitten.

Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen, maar bij het ter perse gaan van deze zondagsbrief lijkt het erop dat het voor zondag nog niet klaar is. We nemen elke zondag de dienst op, ook op een SD-kaartje. Christina maakt er naderhand een geheel van en zet de dienst dan handmatig online. Dit kan soms een dag of wat duren, omdat het de nodige tijd vraagt. Wij hopen met u dat de problemen snel opgelost zijn.

Namens het gehele beamerteam, Jolanda Postma

Weer naar de kerk?

Houd rekening met deze coronamaatregelen: Blijf bij klachten thuis, desinfecteer je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest en nies in je elleboog. Wil iemand afstand houden? Dan respecteren we dat.

Dringend beroep van de classis

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van de vreemdelingen voor de poort onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Nieuws uit de gemeente

Collectemogelijkheden

17-04-2021

Collectemogelijkheden

Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer  NL37 INGB 0000 8448 06   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden onder vermelding van  collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte).

Taakgroep Diaconie

Lees verder

Gemeentegroeigroepen

24-09-2022

Vanuit de taakgroep Vorming en Toerusting willen we dit seizoen weer starten met gemeentegroeigroepen (GGG). Heb je belangstelling hiervoor? Meld je dan aan bij Willem Dijkstra via vormingentoerusting@defontein058.nl. Voor meer informatie hierover kun je ook contact opnemen met Jan Zeeders of Peter de Vries.

Lees verder

Proeven aan bibliodrama

24-09-2022

Bibliodrama verbindt het Bijbelverhaal met het levensverhaal van de speler in het hier en nu. Jouw levensverhaal wordt in de rol van het Bijbelverhaal geïntegreerd. Doordat de speler zichzelf meeneemt in de rol, worden beiden aan elkaar verbonden. Het spelen kan een nieuwe dimensie toevoegen aan het geloof. Bepaalde levenservaringen kunnen door het spelen van bijzondere verhalen uit de Bijbel opeens zichtbaar worden. De actuele werkelijkheid wordt dan gezien en gevoeld met als doel te komen tot een beter leren kennen van jezelf.  Je komt in beweging en dat schept ruimte. Niet alleen je hoofd, je hele lijf doet mee. Bibliodrama is op zoek naar de mens zoals God die bedoeld heeft.

Spreekt bovenstaande u aan en zou u hier weleens aan willen proeven? Ik hoop dit seizoen een aantal avonden te geven, waarin hieraan gesnuffeld kan worden. De groepsgrootte is maximaal tien mensen en u kunt zich aanmelden bij mij via kerkelijkwerker@defontein058.nl of telefonisch.

Pastor Irene de Vries

Lees verder

Jongerenontmoetingen

24-09-2022

Ook dit seizoen willen we elke 3e donderdag van de maand weer een jongerenavond organiseren. Net als afgelopen jaar beginnen we gezamenlijk met een maaltijd. De kookploeg is weer bereid gevonden dit voor ons te verzorgen. En dit jaar is ook de jeugd vanaf 12 jaar daar welkom. Want we gaan van start met A4Y o.l.v. Cor Herder en Hilda Feenstra. Natuurlijk gaan we op die avond ook door met de oudere tieners en 20+ groep. In oktober starten we op de 4e donderdag omdat de 3e in de herfstvakantie valt. Jullie zijn welkom in 't Jabixhûs op donderdag 27 oktober om 18 uur. Houd deze datum alvast vrij!

Dirk Sierd, Cor, Hilda, Peter en Irene

Lees verder