De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De online diensten beginnen ’s morgens om half tien, te beluisteren via de kerkomroep of te zien via deze website of  ons YouTube kanaal De Fontein058.

Nu de gewone kerkdiensten niet doorgaan, kunnen wij u de zondagsbrief ook niet uitreiken. U kunt de zondagsbrief ook digitaal in uw mailbox ontvangen. Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Welkom op de website van De Fontein!

Online kerkdienst zondag 24 mei 2020

In deze tijd is het fijn om samen verbonden te zijn.
Weer een mooie dienst vanuit de Fontein.

Zing en luister! (Jolanda's muzikale fruitmand)

19-05-2020

Afgelopen zondag hebben we in de dienst kunnen horen over het belang van zingen. Zingen als vorm van gebed en zingen als een manier om het evangelie te ontvangen en door te geven. Nu we nog niet met elkaar in de kerk kunnen zingen heb ik het idee opgedaan om wekelijks een soort muzikale fruitmand te organiseren. Luisteren naar en meezingen met liederen waar we door bemoedigd worden, waar we blij van worden, waar we stil van worden. Het is even een extra momentje in de week voor een half uurtje stilstaan bij God.

Het idee is om dit ergens midden in de week via de kerktelefoon te doen met liederen die van YouTube gehaald kunnen worden. Dat kan van alles zijn: Johannes de Heer, Opwekking, Psalmen en Gezangen, Kees Kraaijenoord, Sela, Martin Brand, Elly en Rikkert, Hillsong of een mooi stuk klassieke muziek. Nu kan ik zelf met gemak een half uurtje vullen met liederen, maar het zou ook leuk zijn als er verzoeknummers binnen zouden komen. Dus actieve inbreng vanuit de gemeente! Voel u/je vrij om mij verzoeknummers door te  geven via onderstaande knop. Ik probeer de 1 e uitzending op woensdag 27 mei te organiseren. En, mocht er nog iemand zijn die zegt: ‘Hé, wat leuk – daar wil ik wel bij helpen’, dan zou dat mooi zijn. Hoe één en ander werkt met de beamer en de kerktelefoon is zo uitgelegd. Mogelijk dat het idee op termijn nog wat uitgebreid kan worden, misschien met het voorlezen van een gedicht of het aanvragen van liederen voor een ander, maar dat zal de tijd en ervaring uit moeten wijzen.

Met een hartelijke groet, Jolanda Postma

Lees verder

De kerk is open!

16-05-2020

In ons land zijn wij gewend dat de kerk alleen op zondag open is. In het buitenland is het heel normaal dat de kerk ook op andere dagen open is. Dat is heel logisch, want ook door de week hebben mensen behoefte even stil te zijn, op adem te komen bij God en tot Hem te bidden. Dat geldt zeker in deze moeilijke periode. Daarom is ook ons kerkgebouw de komende tijd een paar keer per week open om even bij het kruis een gebed te bidden, een kaarsje aan te steken of gewoon even een moment van stilte te ervaren. Ds. Alfons van Vliet en wellicht ook enkele anderen zullen aanwezig zijn voor een kort bemoedigend woordje of gesprekje. De kerk is de komende tijd open: dinsdag van 10.00-12.00u, woensdag van 15.00-17.00u en donderdag van 19.00-21.00u

In veel kerken is het mogelijk om buiten de diensten om een kaars te branden als onderdeel van het persoonlijk gebed. Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen. Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene (zijn/haar leven gaat verder) etc. Zij, die de kerk uitgaan en een brandende kaars achterlaten, worden eraan herinnerd dat zoals de kaars blijft branden in Gods huis, zij altijd blijven in Gods aanwezigheid. Natuurlijk kunt u op de moment dat onze kerk open is, ook bij ons een kaarsje aansteken!

Lees verder

6e nieuwsbrief van classis

16-05-2020

De classis Fryslân van onze kerk heeft nieuwsbrief nummer 6 verspreid. Hierin aandacht voor de protocollen voor de kerkdienst die de landelijk kerk heeft opgesteld.

Lees verder

Vlag van HOOP

05-04-2020

Niemand hoeft in deze tijd uit te leggen hoe belangrijk het is om bemoedigd te wórden én om zelf anderen te bemoedigen. En dat gebeurt gelukkig op talloze manieren.

Alfons heeft samen met de familie Dekker een vlag ontworpen en roept iedereen op om deze te bestellen en uit te hangen. De regenboog is van oudsher hét symbool van hoop, en juist hoop is wat we allemaal nodig hebben.
Laat er een golf van hoop door ons land gaan, vanaf huizen, ziekenhuizen, winkels, kantoor- en overheidsgebouwen, kerken etc.

Het formaat van de vlag is 150 x 100 en is via de mail voor slechts € 24,95 (incl verzendkosten) te bestellen.
U ontvangt de vlag dan zo spoedig mogelijk. De vlag is hiermee kostendekkend en van elke vlag gaat bovendien € 2,50 naar de voedselbank. Bij aflevering ontvangt u tevens de factuur.

De Vlag van Hoop is te bestellen via : dekker.frl

Lees verder

Pastorale Brief

21-03-2020

Leeuwarden, 20 maart

Beste broeders en zusters,

Het begon heel ver weg, in China, eind December, en we vonden het misschien allemaal wel wat overtrokken, de maatregelen die China op een gegeven moment nam: complete steden werden afgegrendeld, waarbij het ging om miljoenen mensen. Maar toen begon het virus ook buiten China de kop op te steken en op dit moment zijn er in 181 landen besmettingen geconstateerd, met 254.400 (officieel) besmette personen en 10.450 overledenen. We worden allemaal geconfronteerd met alle maatregelen die genomen worden en die elke volgende dag alweer anders kunnen zijn. En sommigen van ons hebben wel familie of vrienden, die het virus hebben, of misschien zijn we zelfs zélf al geraakt.

We kunnen mensen die ons dierbaar zijn niet meer opzoeken, en met verdriet zien we mensen in verpleeghuizen verstoken van elk bezoek. En sommigen maken zich terecht grote zorgen over hun inkomsten die plots wegvallen.

Er is angst, onzekerheid, bezorgdheid.

En een woord van Jezus als: “maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft zijn eigen kwaad” komt dan zomaar ineens in een heel ander daglicht te staan. 

Geloof kan geschokt worden, vertrouwen zomaar ineens voor een groot deel verdampen. En voordat we het weten voelen we ons ook nog eens heel schuldig daarover. Laten we dat laatste in ieder geval niet doen. Het kan jammer of pijnlijk voor jezelf (en je naasten) zijn als dat gebeurt, maar probeer begrip te hebben voor je eigen menselijke tekortkomingen of tekortschieten (zelfs in dat geloof of vertrouwen) en voor dat van anderen om je heen, ook van mede-christenen. Ja, het kan zomaar gebeuren, dat we heel lang – soms jaren – ‘staan’, maar dan toch ineens kunnen ‘vallen’. Val jezelf of elkaar dan niet af, maar beur elkaar of jezelf weer op. Draagt elkaars lasten, heb geduld met jezelf.

En probeer dwars door dat alles heen – zorgen, last, angst, praktische zaken, geloofstwijfel etc. – tóch ook je hart te blijven openen voor God én voor de mensen om je heen.

En gebruik daarbij alles wat je wordt aangereikt of wat voor handen is: luister wat vaker naar mooie of opbouwende, geloofsversterkende muziek en liederen, lees eens wat vaker dan anders bemoedigende gedeeltes in je Bijbel, probeer wat vaker (korte) gesprekjes te hebben met God, “zoek” elkaar op via (beeld)telefoon, whatsapp, of op gepaste (1,5 meter) afstand.

Groet mensen bewust als je ze tegenkomt en knoop even een praatje aan. Kijk ook wat je met jóúw mogelijkheden – en wat bij jóú past – voor anderen kunt doen en/of hoe je kunt aanhaken bij initiatieven of acties, in onze eigen stad bijvoorbeeld, of via je school, werk, facebook etc.

En probeer te geloven dat – ook al vóélt dat misschien niet altijd zo (denk maar aan het gedicht van de “voetstappen in het zand”) – God écht sámen met ons door deze crisis gaat. 

Hij wéét wat we doormaken, niet alleen wij hier in onze gemeente, maar ook héél Zijn wereld en héél Zijn mensheid. En hoeveel (veel grotere) crississen hebben de vele generaties vóór ons al samen met Hem doorstaan en zijn daar óók weer uit gekomen, soms heel snel, soms na jaren.

Wij wensen en bidden u en ons allemaal samen Gods diepe vrede, rust en Zijn zegen toe !

 

ds. Hans Kemperman en ds. Alfons van Vliet  

Lees verder