De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Welkom op de website van De Fontein!

Online kerkdienst zondag 22 maart

“Leef met volle teugen”

De zangeres van Sela, Kinga Ban, zong dit prachtig en ontroerende lied niet lang voordat ze overleed aan kanker, bijna een jaar geleden, 37 jaar oud.
Wat een bemoediging én aansporing, juist ook in deze moeilijke tijd !
Als zij dat kon, kunnen wij dat toch ook… !
Luister en laat je bemoedigen…

Fontein Hulplijn

Het Coronavirus houdt iedereen bezig. Vooral op de ouderen en zieken heeft het een grote impact. Veel mensen kunnen of durven hun huis niet meer uit en er komen geen of minder mensen op bezoek. Vanuit De Fontein laten we u niet in de kou staan. Vindt u het fijn dat er (regelmatig) iemand contact met u opneemt, laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor dat iemand u belt. Ook bij praktische problemen denken we graag met u mee. Om u aan te melden kunt u contact opnemen met Romana Bremer (06-54236474/ hulplijn@defontein058.nl) of klikken op balk links op de pagina. Uiteraard kunnen ook nieuwe vrijwilligers zich aanmelden!

Zondagsbrief digitaal ontvangen

De zondagsbrief wordt in de regel iedere zondag bij het begin van de diensten uitgedeeld. Nu de kerkdiensten niet doorgaan, kunnen wij de zondagsbrief ook niet uitreiken. Het is mogelijk om de zondagsbrief digitaal in uw mailbox te ontvangen. Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.


Kindernevendienst

Helaas kunnen we elkaar deze weken niet ontmoeten in de kerk en tijdens de kindernevendienst omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen niet doorgaan. We zijn daarom blij dat de methode BijbelBasics het materiaal voor deze zondagen heeft aangepast zodat u ook thuis met uw kind(eren) aan de slag kunt gaan. Zondag 29 maart staat Matteüs 7: 24-8:1 centraal. Jezus vertelt een voorbeeldverhaal van Jezus, waarin Hij de mensen uitdaagt om zijn woorden ook echt in de praktijk te brengen. Op de berg komt het kaartje met 'een huis op de rots'.  De ouders waarvan het e-mailadres bekend is, hebben het BijbelBasics materiaal thuis ontvangen. Wilt u dit ook ontvangen? Mail naar kindernevendienst@defontein058.nl en wij zorgen dat u dit materiaal ook ontvangt. U kunt het ook downloaden via onderstaande link 

Kindernevendienst: maak een Palmpasenstok

Zondag 5 april is het Palmpasen. Dit keer kunnen we geen Palmpasenstok met de kinderen maken tijdens de dienst, maar u kunt thuis natuurlijk wel samen met uw kinderen een Palmpasenstok maken. De beschrijving en betekenis vindt u onder deze link. Bij deze ook een oproep om de Palmpasenstok al eerder te maken zodat foto's hiervan gebruikt kunnen worden in de online viering van zondag 5 april en de website. Stuur de foto uiterlijk donderdag 2 april naar beheer@defontein058.nl of kindernevendienst@defontein058.nl

content image

Derde Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus

Lees hier de derde nieuwsbrief van de classis Fryslân.

Brief van de kerkenraad

28-03-2020

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

Deze week is er geen moderamen vergadering, en als gevolg hiervan gaat ook de a.s. kerkenraadsvergadering niet door.  Dit is wel zeer uitzonderlijk, de situatie rondom het coronavirus dwingt ons helaas hiertoe. Dat wil niet zeggen, dat er met de leden van het moderamen, kerkenraad en predikanten geen contact mogelijk is. 

 Er is via de sociaal media een groepsapp “Kerkenraad snel overleg” gemaakt, waarmee wij constant met elkaar in verbinding staan. Ook een grote groep vrouwen in en om de Fontein hebben elkaar gevonden in een groepsapp  “De Fontein vrouwen”. Mooie en bemoedigende initiatieven. En wat wordt er veel werk verzet door de gemeenteleden om de “Online-diensten Fontein” in de lucht te krijgen en te houden. Onze complimenten voor al deze activiteiten!  

Er worden verder kaartjes rondgebracht, telefoontjes gepleegd en mailtjes verstuurd om zoveel mogelijk gemeenteleden van De Fontein ( en daarbuiten ) te bereiken en te bemoedigen.  

In mijn smartphone komen van alle kanten berichten binnen van vrienden en bekenden die een positieve en bemoedigende boodschap hebben. Vaak vergezeld van bijbelfragmenten en positieve  muziekfragmenten.

In de Naardense bijbel las ik vandaag Psalm 55:23, waar het volgende staat: “Werp je zorg op de Ene en híj zal je onderhóuden; hij zal voor eeuwig niet geven dát de rechtváardige wánkelt”. 

 Dat neemt niet weg, dat wij als kerkenraad wél de zorg hebben hoe het in de gemeente en met onze gemeenteleden gaat.  Laten wij daarom voor elkaar blijven bidden, voor elkaar zorgen  en om elkaar denken en elkaar bemoedigen met de woorden die de Ene ons geeft door zijn woord. Wij moeten niet bezorgd zijn over ons leven ( Matth.6:25 ), dat ligt geborgen in Gods handen!

 Veel sterkte gewenst in de komende week, met een hartelijke groet.

Willem Dijkstra, voorzitter

Lees verder

Pastorale Brief

21-03-2020

Leeuwarden, 20 maart

Beste broeders en zusters,

Het begon heel ver weg, in China, eind December, en we vonden het misschien allemaal wel wat overtrokken, de maatregelen die China op een gegeven moment nam: complete steden werden afgegrendeld, waarbij het ging om miljoenen mensen. Maar toen begon het virus ook buiten China de kop op te steken en op dit moment zijn er in 181 landen besmettingen geconstateerd, met 254.400 (officieel) besmette personen en 10.450 overledenen. We worden allemaal geconfronteerd met alle maatregelen die genomen worden en die elke volgende dag alweer anders kunnen zijn. En sommigen van ons hebben wel familie of vrienden, die het virus hebben, of misschien zijn we zelfs zélf al geraakt.

We kunnen mensen die ons dierbaar zijn niet meer opzoeken, en met verdriet zien we mensen in verpleeghuizen verstoken van elk bezoek. En sommigen maken zich terecht grote zorgen over hun inkomsten die plots wegvallen.

Er is angst, onzekerheid, bezorgdheid.

En een woord van Jezus als: “maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft zijn eigen kwaad” komt dan zomaar ineens in een heel ander daglicht te staan. 

Geloof kan geschokt worden, vertrouwen zomaar ineens voor een groot deel verdampen. En voordat we het weten voelen we ons ook nog eens heel schuldig daarover. Laten we dat laatste in ieder geval niet doen. Het kan jammer of pijnlijk voor jezelf (en je naasten) zijn als dat gebeurt, maar probeer begrip te hebben voor je eigen menselijke tekortkomingen of tekortschieten (zelfs in dat geloof of vertrouwen) en voor dat van anderen om je heen, ook van mede-christenen. Ja, het kan zomaar gebeuren, dat we heel lang – soms jaren – ‘staan’, maar dan toch ineens kunnen ‘vallen’. Val jezelf of elkaar dan niet af, maar beur elkaar of jezelf weer op. Draagt elkaars lasten, heb geduld met jezelf.

En probeer dwars door dat alles heen – zorgen, last, angst, praktische zaken, geloofstwijfel etc. – tóch ook je hart te blijven openen voor God én voor de mensen om je heen.

En gebruik daarbij alles wat je wordt aangereikt of wat voor handen is: luister wat vaker naar mooie of opbouwende, geloofsversterkende muziek en liederen, lees eens wat vaker dan anders bemoedigende gedeeltes in je Bijbel, probeer wat vaker (korte) gesprekjes te hebben met God, “zoek” elkaar op via (beeld)telefoon, whatsapp, of op gepaste (1,5 meter) afstand.

Groet mensen bewust als je ze tegenkomt en knoop even een praatje aan. Kijk ook wat je met jóúw mogelijkheden – en wat bij jóú past – voor anderen kunt doen en/of hoe je kunt aanhaken bij initiatieven of acties, in onze eigen stad bijvoorbeeld, of via je school, werk, facebook etc.

En probeer te geloven dat – ook al vóélt dat misschien niet altijd zo (denk maar aan het gedicht van de “voetstappen in het zand”) – God écht sámen met ons door deze crisis gaat. 

Hij wéét wat we doormaken, niet alleen wij hier in onze gemeente, maar ook héél Zijn wereld en héél Zijn mensheid. En hoeveel (veel grotere) crississen hebben de vele generaties vóór ons al samen met Hem doorstaan en zijn daar óók weer uit gekomen, soms heel snel, soms na jaren.

Wij wensen en bidden u en ons allemaal samen Gods diepe vrede, rust en Zijn zegen toe !

 

ds. Hans Kemperman en ds. Alfons van Vliet  

Lees verder

6 kansen voor de kerk in deze corona-crisis

13-03-2020

De ene na de andere activiteit wordt afgezegd in verband met corona. Vandaag werden al twee studiedagen voor kerkleiders verplaatst naar het najaar en in het hele land worden kerkdiensten  geannuleerd.

De recente ontwikkelingen roepen bij mij de sterke behoefte op om als kerk de situatie om te denken. Hoe kan een kerk, juist in deze tijden, in deze situatie van betekenis zijn?

Lees verder

Corona heerst, maar God regeert…!

13-03-2020

Corona heerst, en hoe. Ook wanneer je je niet laat meeslepen door angst of paniek, ook wanneer je niet wc papier hamstert of tientallen blikken bonen in huis valt, word je er natuurlijk volop mee geconfronteerd.  Of je zult zélf maar in quarantaine moeten. Of erger nog, je zult maar ernstig ziek worden of zelfs een geliefde hieraan verliezen…of je zult maar ZZP´er zijn of op een andere manier het allemaal rechtstreeks in je portemonnee voelen, terwijl je dat financieel eigenlijk helemaal niet aan kan. Of plotseling merken dat je niemand meer op bezoek krijgt en een stuk eenzaamheid ervaart.

Maakt het dan eigenlijk wel verschil of je gelooft in God of niet ? Nou, niet als het gaat om of je door je geloof van dit alles gevrijwaard blijft, want dat is helaas niet zo. Het virus gaat niet – zoals ooit bij de laatste van de 10 plagen in Egypte– aan onze deurposten voorbij…

Maar heb je er dan wél wat aan als je kunt en durft te belijden: “…maar God regeert !” ?

Jazeker! Want wat geeft het een innerlijke rust, vertrouwen, moed en troost, als je dit kunt. Alles om je heen kan schudden of heftig tekeer gaan, maar wij mogen ons veilig weten in Gods hand. Ja, zelfs al zou álles je ontnomen worden: als je je tégelijkertijd geborgen weet in Zijn hand, kun je net als eens de profeet Habakuk zeggen: “al zal de vijgeboom niet bloeien…al zal er geen koren op de akkers staan…toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God van mijn heil, God de Heer is mijn kracht!”

Dit is het voorrecht van kinderen van God, dit te weten en dit te mogen geloven. En in een tijd als waarmee we nu mee te maken hebben, komt het er op aan. Brengt het ons in paniek, of brengt alles ons juist dichter bij deze God en bij deze rust ? Nood leert bidden ? Ja, en dat mag, daar is niets mis mee. God zal ons nooit verwijten “jaja, nu weet je Mij zeker weer ineens te vinden hè ?” Nee ! Hij is als Vader al lang ontzettend blij dát we Hem weten te vinden, want Hij wil er juist volop voor ons zijn!

En hoe mooi is het, wanneer we dat niet voor onszelf houden, maar juist ook misschien nú daar anderen – die God nog niet kennen – mee kunnen helpen. Anderen die wel angstig of erger worden. Niet om hen te bekeren, maar om hen te helpen, te bemoedigen, te troosten.

God regeert. Zelfs al zien we daar misschien niets van, maar het loopt Hem niet uit de hand, nooit ! Bij Hem zijn we veilig, nu en tot in eeuwigheid. Misschien gaat dat ons verstánd te boven en snappen we niet hoe het precies werkt allemaal, maar wanneer we het in ons hárt kunnen laten dalen, geeft dat de troost, kracht, bemoediging die we állemaal nodig hebben.

God zegene ons en geve dat we tot een zegen mogen zijn met en vanuit dit alles !

 Ds Alfons van Vliet

Lees verder