De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open. De diensten beginnen ’s morgens om half tien en vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. De diensten zijn voor iedereen te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

 

Nu de gewone kerkdiensten niet doorgaan, kunnen wij u de zondagsbrief ook niet uitreiken. U kunt de zondagsbrief ook digitaal in uw mailbox ontvangen. Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Welkom op de website van De Fontein!

Bereikbaarheid De Fontein tijdens de zomerperiode

Tijdens de zomerperiode is de kerkenraad minder goed bereikbaar. Wanneer u geen contact kunt krijgen met predikant, voorzitter of scriba dan zijn ouderlingen Reinouw Jellema en Eerde de Vries het aanspreekpunt. Telefoon Reinouw: 058 – 213 84 12, Eerde: 06 – 54 31 20 88.

Online kerkdienst zondag 02 Augustus

In deze tijd is het fijn om samen verbonden te zijn.
Weer een mooie dienst vanuit de Fontein met als voorganger de heer Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag.

Thema: Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Nieuwsbrief nummer 8 van de classis Fryslân

Deze week is duidelijk geworden dat de regering zang en samenzang in kerken onder voorwaarden toestaat. Wel roepen onze kerk en onze overheid op tot voorzichtigheid. De uitwerking van deze voorwaarden en voorzichtigheid vindt u op de website van de landelijke kerk. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/ De kerk schrijft: “Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet. Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.”  Meer hierover in nieuwsbrief nr. 8

Weer naar de kerk!

26-06-2020

Met de anderhalve-meter-maatregel kunnen er vanaf 1 juli maximaal 65-70 mensen per dienst naar de kerk komen. U hebt daar allemaal een brief met een vragenlijst over ontvangen van de kerkenraad. Hebt u de vragenlijst nog niet ingestuurd? Dat kan alsnog! Uiterlijk vrijdag 3 juli krijgen alle invullers van de vragenlijst die hebben aangegeven vanaf 5 juli (of later) weer naar de kerk te zullen gaan, een email of een brief.

In deze brief staat vermeld voor welke zondagen in de maanden juli en augustus u bent ingedeeld.

Bent u onverwacht toch niet in staat naar de kerk te komen op de zondag die u had aangegeven?

Stuur dan uiterlijk de voorafgaande vrijdag een mail naar weernaardekerkdefontein@gmail.com

Mensen die geen vragenlijst hebben ingevuld zijn niet ingedeeld voor de diensten van juli en augustus. Zij kunnen gewoon naar de kerk komen en horen dan of er toch nog plaats is, maar dat is niet te garanderen!

Houd er rekening mee dat u een plaats krijgt toegewezen door vrijwilligers. Zelf een plaats uitzoeken is niet mogelijk. Jammer genoeg is er ook geen koffiedrinken na de dienst, u zult meteen weer naar huis moeten. Maar u kunt natuurlijk altijd mensen uitnodigen met u mee te gaan voor een kopje koffie!

Lees verder

Het Aanloophuis in deze tijd: in gesprek met Titia de Boer

26-06-2020

Vreemde tijden voor iedereen, zo ook voor het Aanloophuis in Leeuwarden. Normaal gesproken iedere zaterdag en zondag open voor mensen die geen huis of thuis hebben of eenzaam zijn. De afgelopen maanden moesten ze noodgedwongen de deuren sluiten. Sinds zaterdag 6 juni is het Aanloophuis weer open, weliswaar beperkt. Wij zijn benieuwd hoe het gaat met het Aanloophuis, maar ook hoe het gaat met Titia de Boer, coördinator van het huis. Wat betekent deze tijd voor haar?

Lees verder

Zing en luister! (de muzikale fruitmand van Jolanda en Sita)

19-05-2020

Een paar weken geleden hebben we in de dienst kunnen horen over het belang van zingen. Zingen als vorm van gebed en zingen als een manier om het evangelie te ontvangen en door te geven. Omdat we (nog) niet met elkaar in de kerk kunnen zingen, wordt daarom één keer per week, via www.kerkomroep.nl, een muzikale fruitmand uitgezonden. Luisteren naar en meezingen met liederen waar we door bemoedigd worden, waar we blij van worden, waar we stil van worden. Dat kan van alles zijn: Johannes de Heer, Opwekking, Psalmen en Gezangen, Kees Kraaijenoord, Sela, Martin Brand, Elly en Rikkert, Hillsong of een mooi stuk klassieke muziek. Het is even een extra momentje in de week voor een half uurtje stilstaan bij God.

De uitzending start elke woensdag om 11.00 uur, maar kan daarna op elk tijdstip via www.kerkomroep.nl worden beluisterd. Nu kunnen wij zelf met gemak een half uurtje vullen met liederen, maar het zou ook leuk zijn als er verzoeknummers binnen zouden komen. Wij zien uit naar jullie tips op het gebied van muziek. Schroom dus niet en laat weten wat u graag zou willen horen! Dit kan door op onderstaande knop te klikken.

Een hartelijke groet, Sita Adema en Jolanda Postma

 

Lees verder

Vlag van HOOP

05-04-2020

Niemand hoeft in deze tijd uit te leggen hoe belangrijk het is om bemoedigd te wórden én om zelf anderen te bemoedigen. En dat gebeurt gelukkig op talloze manieren.

Alfons heeft samen met de familie Dekker een vlag ontworpen en roept iedereen op om deze te bestellen en uit te hangen. De regenboog is van oudsher hét symbool van hoop, en juist hoop is wat we allemaal nodig hebben.
Laat er een golf van hoop door ons land gaan, vanaf huizen, ziekenhuizen, winkels, kantoor- en overheidsgebouwen, kerken etc.

Het formaat van de vlag is 150 x 100 en is via de mail voor slechts € 24,95 (incl verzendkosten) te bestellen.
U ontvangt de vlag dan zo spoedig mogelijk. De vlag is hiermee kostendekkend en van elke vlag gaat bovendien € 2,50 naar de voedselbank. Bij aflevering ontvangt u tevens de factuur.

De Vlag van Hoop is te bestellen via : dekker.frl

Lees verder

Pastorale Brief

21-03-2020

Leeuwarden, 20 maart

Beste broeders en zusters,

Het begon heel ver weg, in China, eind December, en we vonden het misschien allemaal wel wat overtrokken, de maatregelen die China op een gegeven moment nam: complete steden werden afgegrendeld, waarbij het ging om miljoenen mensen. Maar toen begon het virus ook buiten China de kop op te steken en op dit moment zijn er in 181 landen besmettingen geconstateerd, met 254.400 (officieel) besmette personen en 10.450 overledenen. We worden allemaal geconfronteerd met alle maatregelen die genomen worden en die elke volgende dag alweer anders kunnen zijn. En sommigen van ons hebben wel familie of vrienden, die het virus hebben, of misschien zijn we zelfs zélf al geraakt.

We kunnen mensen die ons dierbaar zijn niet meer opzoeken, en met verdriet zien we mensen in verpleeghuizen verstoken van elk bezoek. En sommigen maken zich terecht grote zorgen over hun inkomsten die plots wegvallen.

Er is angst, onzekerheid, bezorgdheid.

En een woord van Jezus als: “maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft zijn eigen kwaad” komt dan zomaar ineens in een heel ander daglicht te staan. 

Geloof kan geschokt worden, vertrouwen zomaar ineens voor een groot deel verdampen. En voordat we het weten voelen we ons ook nog eens heel schuldig daarover. Laten we dat laatste in ieder geval niet doen. Het kan jammer of pijnlijk voor jezelf (en je naasten) zijn als dat gebeurt, maar probeer begrip te hebben voor je eigen menselijke tekortkomingen of tekortschieten (zelfs in dat geloof of vertrouwen) en voor dat van anderen om je heen, ook van mede-christenen. Ja, het kan zomaar gebeuren, dat we heel lang – soms jaren – ‘staan’, maar dan toch ineens kunnen ‘vallen’. Val jezelf of elkaar dan niet af, maar beur elkaar of jezelf weer op. Draagt elkaars lasten, heb geduld met jezelf.

En probeer dwars door dat alles heen – zorgen, last, angst, praktische zaken, geloofstwijfel etc. – tóch ook je hart te blijven openen voor God én voor de mensen om je heen.

En gebruik daarbij alles wat je wordt aangereikt of wat voor handen is: luister wat vaker naar mooie of opbouwende, geloofsversterkende muziek en liederen, lees eens wat vaker dan anders bemoedigende gedeeltes in je Bijbel, probeer wat vaker (korte) gesprekjes te hebben met God, “zoek” elkaar op via (beeld)telefoon, whatsapp, of op gepaste (1,5 meter) afstand.

Groet mensen bewust als je ze tegenkomt en knoop even een praatje aan. Kijk ook wat je met jóúw mogelijkheden – en wat bij jóú past – voor anderen kunt doen en/of hoe je kunt aanhaken bij initiatieven of acties, in onze eigen stad bijvoorbeeld, of via je school, werk, facebook etc.

En probeer te geloven dat – ook al vóélt dat misschien niet altijd zo (denk maar aan het gedicht van de “voetstappen in het zand”) – God écht sámen met ons door deze crisis gaat. 

Hij wéét wat we doormaken, niet alleen wij hier in onze gemeente, maar ook héél Zijn wereld en héél Zijn mensheid. En hoeveel (veel grotere) crississen hebben de vele generaties vóór ons al samen met Hem doorstaan en zijn daar óók weer uit gekomen, soms heel snel, soms na jaren.

Wij wensen en bidden u en ons allemaal samen Gods diepe vrede, rust en Zijn zegen toe !

 

ds. Hans Kemperman en ds. Alfons van Vliet  

Lees verder