De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

26-08-2018

Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Henk VisserDe eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Expect/Studentenpastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen intochtslied: Psalm 103: 1 en 5 Zegen mijn ziel
Welkom, mededelingen, stil gebed
Aansteken derde adventskaars
Zingen: Psalm 103: 7
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 8
Gebed om ontferming en de Heilige Geest
Zingen: Psalm 103: 9
Kindernevendienst:
Filmpje, uitleg en lied Kom erbij
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing OT: Sefanja 3: 14 t/m 20
Zingen: Lied 413 (ELB) Lichtstad met uw paarlen poorten
Schriftlezing NT: Lucas 3: 7 t/m 18
Zingen: Lied 247: 1, 3, 4 en 5 Blijf mij nabij  
Preek / orgelspel
Keuzelied (Maarten Kuitert) Gena van God, hoe loof ik U
Kinderen komen terug, afsluiting project en projectlied
Gebed, afsluiten met gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van onze gaven
Zingen slotlied: Lied 769: 1, 2, 5 en 6 Eens als de bazuinen klinken
Zegen, gevolgd door 3 x Amen

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble Kavoca o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerk Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek

Lees verder

Nieuws

Kerstproject: De profeten zien het al

02-12-2018

Zondag 2 december is het kerstproject van de kindernevendienst gestart. Vier zondagen lezen we verhalen over drie verschillende profeten die uitzien naar een mooie toekomst. De Profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De mensen van het volk van Israël zijn als gevangenen meegenomen naar Babylonië. Hun land is verwoest, maar God zal hen weer bevrijden en terugbrengen naar hun land. Bij die nieuwe toekomst hoort ook een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal.

Lees verder

Impuls zoekt versterking!

02-12-2018

Wegens het vertrek van een aantal bandleden zijn wij dringend op zoek naar nieuwe muzikanten! We zijn voornamelijk op zoek naar een gitarist, basgitarist, blazer/fluitist en een geluidsman/vrouw. Lijkt het je leuk om de band te komen versterken, of ken je iemand die muzikaal of technisch is? Stuur dan een mailtje naar Laura Dijkstra of spreek één van de bandleden aan.

Lees verder

Boys Only timmeren (aan de weg)

02-12-2018

Op zaterdagmiddag 24 november verzamelden zich zes boys van De Fontein zich bij Dekker Drukwerken voor de eerste activiteit van Boys Only. De jongens hebben de handen flink uit de mouwen gestoken en hebben met veel enthousiasme als groep een kribbe getimmerd die de komende tijd voor in de kerk bewonderd kan worden. Na enkele uren hard gewerkt te hebben en (nagenoeg) geen blessures te hebben opgelopen, konden de boys even bijkomen onder het genot van patat en snacks. Met hernieuwde energie hebben de mannen de kribbe afgemaakt en was het daarna tijd om af te ronden. Iedereen was het erover eens dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Suggesties voor activiteiten? Laat het ons even weten! Ben je er deze keer niet bij geweest? Uiteraard ben je van harte welkom bij onze volgende Boys Only activiteit!

Lees verder

Op de agenda

17 december 2018, 14.30 uur: Kerstmiddag voor ouderen

14-12-2018

We willen u van harte uitnodigen voor onze kerstmiddag op 17 december. We beginnen om 14.30 uur en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

De meditatie zal worden verzorgd door ds. Alfons van Vliet. “Gaandeweg” o.l.v. Renny Holwerda verleent muzikale medewerking en de begeleiding van de samenzang is in handen van Karel Bijlsma. Ook zal er een vrij kerstverhaal worden voorgelezen.

Het is belangrijk dat u uiterlijk 9 december doorgeeft dat u wilt komen. Dat kan via uw bezoekmedewerker, maar ook via Jissy Lolkema, Hinke Wijngaarden of Jan Zeeders.

Wanneer u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, dan kunt u, vroegtijdig, contact opnemen met Tiny Dijkstra   Aan het einde van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. We hopen u welkom te mogen heten.

Taakgroep Ouderen

Lees verder

18 december 2018, 10.00: Samen Bijbellezen (kring ds. Alfons van Vliet)

12-12-2018

Lees verder

23 december 2018, 17.00 uur Kinderkerstfeest

02-12-2018

Zondag 23 december is er Kinderkerstfeest voor alle kinderen van de basisschool. Wat we gaan doen, houden we nog even geheim… Maar er zal in ieder geval een lekker broodje knakworst zijn. Vanaf 16:45 uur is er inloop met koffie, thee en iets lekkers voor je vader en/of moeder. Om 17:00 uur beginnen we! Je kunt om 19:00 uur weer opgehaald worden. Kom je ook? Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Geef je vóór 20 december op bij Caroline Doelman of kindernevendienst@defontein058.nl.

Namens de leiding,

Caroline Doelman en Irene de Vries

Lees verder