De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open. De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

De zondagsbrief iedere week digitaal in uw mailbox? Meldt u aan door op onderstaande balk te klikken.

Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente. Zie: www.classisfryslan.nl

Welkom op de website van De Fontein!

zodra er een live-uitzending is, kunt u op de video hieronder klikken.

kerkdiensten:

Zondag 27 november 2022, 09.30 uur: ds. P.J. Elzinga, Leeuwarden; (live-uitzending)

Er is kinderoppas, kindernevendienst en tienerdienst.

Zondag 4 december: ds. Alfons van Vliet, jongerendienst

Op 4 december is er een speciale dienst waar een aantal jongeren uit onze gemeente aan mee werken. Onder leiding van ds. Alfons van Vliet kijken we uit naar een mooie dienst waarbij iedereen hartelijk welkom is.

Digitaal collecteren

Het is zover! U kunt uw gaven vanaf nu ook digitaal geven via de Apostel app. Hiervoor is een korte handleiding gemaakt welke u stap voor stap uitlegt hoe dit werkt. Klik hier voor deze handleiding.

content image

Kaarten voor 30 december in De Fontein zijn te bestellen bij de jongeren van World Servants of bij Germen L. van IJs, E: germenvanijs@upcmail.nl. Er liggen ook inschrijflijsten in de kerk. U bespaart 2,00 euro aan reserveringskosten door de kaarten bij ons te bestellen

Oproep Leger des Heils

Onder de noemer ‘Zingen op het Zaailand’ wil het Leger des Heils op 24 december ‘s middags van 15:00-16:00 uur, kerstliederen spelen en zingen. Ze zouden het erg fijn vinden om samen met andere kerken de boodschap van de geboorte van Jezus te laten horen aan het winkelend publiek. Wellicht dat er ook in De Fontein mensen zijn die mee willen spelen op een koperblaasinstrument en/of kerstliederen willen zingen om op deze manier samen Gods liefde door te geven? Opgave is mogelijk tot 12 december. Voor meer informatie: klik hier

Nieuws uit de gemeente

Gemeentegroeigroepen

19-11-2022

In onze gemeente is de 1e GGG kring weer van start gegaan. Dat is erg fijn, maar er kunnen nog meer gemeenteleden bij! Wij horen van gemeenteleden dat ze graag weer in een groep mee willen doen. Het zou fijn zijn als er nog twee groepen van start kunnen gaan, in een groep is een aantal deelnemers van ca. 8 gemeenteleden het uitgangspunt.
Meld je daarom zo spoedig mogelijk aan, dan kunnen wij aan de slag om de nieuwe groepen samen te stellen met enthousiaste gemeenteleden. Heb je eerder op eengroep gezeten, en wil je weer meedoen? Dat is erg fijn, wel proberen wij de indeling dan zo op te stellen dat je wellicht met nieuwe mensen in een groep komt. Dat maakt het wellicht spannend maar ook uitdagend. Je leert gemeenteleden dan op een nieuwe manier kennen. Van harte aanbevolen! Je kunt je aanmelden bij de taakgroep Vorming & Toerusting E-mail vormingentoerusting@defontein058.nl of bij Willem Dijkstra

Lees verder

29 november: Bijbelverkenning

19-11-2022

Dinsdag 29 november is er weer Bijbelverkenning. We gaan verder met het bespreken van de brief van Jakobus. We lezen deze keer de verzen uit het derde hoofdstuk. Welkom in De Fontein op de middag van 14.30 - 16.00 uur. Neemt u zelf uw Bijbel mee!
Pastor Irene de Vries

Lees verder

De temperatuur staat een graadje lager

22-10-2022

Ook de energiekosten voor de kerk stijgen. Daarom staat de temperatuur een graadje lager in de kerkzaal. De schuifwand gaat niet dicht. De ventilatie is niet goed genoeg om de kerkzaal af te sluiten. Een goede ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het is ook één van de adviezen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Gelukkig kunnen we ons erop kleden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Guus Yska, scriba

Lees verder

Proeven aan bibliodrama

24-09-2022

Bibliodrama verbindt het Bijbelverhaal met het levensverhaal van de speler in het hier en nu. Jouw levensverhaal wordt in de rol van het Bijbelverhaal geïntegreerd. Doordat de speler zichzelf meeneemt in de rol, worden beiden aan elkaar verbonden. Het spelen kan een nieuwe dimensie toevoegen aan het geloof. Bepaalde levenservaringen kunnen door het spelen van bijzondere verhalen uit de Bijbel opeens zichtbaar worden. De actuele werkelijkheid wordt dan gezien en gevoeld met als doel te komen tot een beter leren kennen van jezelf.  Je komt in beweging en dat schept ruimte. Niet alleen je hoofd, je hele lijf doet mee. Bibliodrama is op zoek naar de mens zoals God die bedoeld heeft.

Spreekt bovenstaande u aan en zou u hier weleens aan willen proeven? Ik hoop dit seizoen een aantal avonden te geven, waarin hieraan gesnuffeld kan worden. De groepsgrootte is maximaal tien mensen en u kunt zich aanmelden bij mij via kerkelijkwerker@defontein058.nl of telefonisch.

Pastor Irene de Vries

Lees verder

Jongerenontmoetingen

24-09-2022

Ook dit seizoen willen we elke 3e donderdag van de maand weer een jongerenavond organiseren. Net als afgelopen jaar beginnen we gezamenlijk met een maaltijd. De kookploeg is weer bereid gevonden dit voor ons te verzorgen. En dit jaar is ook de jeugd vanaf 12 jaar daar welkom. Want we gaan van start met A4Y o.l.v. Cor Herder en Hilda Feenstra. Natuurlijk gaan we op die avond ook door met de oudere tieners en 20+ groep.

Dirk Sierd, Cor, Hilda, Peter en Irene

Lees verder