De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

content image

Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen

Afgelopen zondag is het veertigdagenproject van de kinderne­vendienst gestart. We lezen verhalen uit het Lucasevangelie die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeru­zalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. Op deze zondag stond Lucas 19:29-40 centraal: Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, ter­wijl zijn leerlingen voor hem juichen en God danken. Om over na te denken: Jezus zegt tegen de farizeeën dat als zijn leerlingen niet zouden juichen, de stenen dat wel zouden doen. Juichen wij ook voor de Koning?  

Kerkdienst(en)

17 maart 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Derde Zondag in de Lijdenstijd)

04-03-2019

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Guus WoltersDe eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 697 (Opw. met filmpje),
en Lied 313: 1 en 2 (ELB met orgel)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 96: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 92: 1 en 3
Gebed van verootmoediging en toewijding
Keuzelied (filmpje) Sing over me… (2ND Chapter of Acts)
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 31 (ELB-verschillende talen)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Bring huld’ oan God jim folken, loovj’allegear de Hear
Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear

Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord

Prijst God nu alle volken, prijst god en eert Zijn Naam,
prijst God nu alle volken, prijst God en eert zijn naam

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Gebed om het licht van Gods Geest
Zingen: Lied 459 (ELB - Nederlands, Fries, Engels)
40-dagenproject kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Esther 2: 5-7 en hoofdstuk 4
Zingen: Lied 246: 1 en 2 (ELB)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: Peaceful moment of worship
Moment van persoonlijke ontmoeting met God  
Zingen: Gez. 473: 1, 4, 5, 9 en 10 (LvdK)
Kinderen komen terug, Paasproject…
Gebeden, daarna Inzameling van onze gaven
Slotlied: Gez. 380: 2, 4, 6 en Gez. 381: 4 en 5 (LvdK)
Zegen, na de zegen: Lied 834 (LB)

 

Lees verder

Nieuws

content image

Expositie Passie en Pasen in Porselein

Van 23 t/m 29 maart 2019 wordt in De Fontein Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden een bijzondere expositie gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen. Ruim 20 Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de Bijbelverhalen, die doorgaans alleen gelezen worden, heel aanschouwelijk.
De expositie vindt plaats in de 40-dagentijd, de gebeurtenissen tussen Palmzondag en de opstanding van Jezus vormen een groot aandeel in deze expositie.
Er wordt eerst een korte film getoond, waarna de expositie bezocht kan worden.
Joke Kant, die de taferelen gemaakt heeft, kan daarbij een uitleg geven. De expositie is tijdens openingstijden vrij toegankelijk voor het publiek. Voor een vrijblijvende gift is een giftenbus aanwezig voor de gemaakte onkosten. Zie tevens de website www.bijbelsetaferelen.nl

Oproep voor ambtsdragers!

16-03-2019

Op 10 maart is er een oproep gedaan voor nieuwe ambtsdragers en kerkelijke medewerkers per september 2019. Bij de ingang hebt u een briefje ontvangen waarop de namen van mogelijke kandidaten kunnen worden ingevuld. Wanneer u dit briefje hebt ingevuld, kunt u het op 17 en 24 maart in de collectezak bij de uitgang doen. Ook kunt u eventueel namen per mail doorgeven aan de scriba. Het mailadres is: scriba@defontein058.nl

 

Lees verder

Voedselbankactie

07-03-2019

De diaconie organiseert weer een inzamelactie voor de voedselbank. Deze keer van zondag 10 tot maandag 18 maart. De bidstond voor gewas en arbeid van 13 maart valt midden in de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. Op maandag wordt alles rond 11.00 uur opgehaald door de voedselbank. Het is de bedoeling dat u houdbare pro­ducten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

Lees verder

Op de agenda

26 maart: ‘Samen Bijbellezen’ o.l.v. ds. Alfons van Vliet

16-03-2019

Lees verder

3 april: Bijbelkring o.l.v. ds. Hans Kemperman

16-03-2019

Lees verder