De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

19 mei 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, doopdienst

09-04-2019

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Johan van der Veen. Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair Werk in de PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen voor de dienst: 10.000 redenen (met filmpje) en
Lied 218: 1 en 2 (ELB, met orgel)
Welkom en mededelingen
In gebed bereiden we ons voor op deze dienst
Aanvangslied: Lied 488 (Opw.)                                                                                  
Bemoediging en groet
Zingen:  Lied 188 – in canon (ELB)    
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 642 (Opw.)
Dopen van Thijmen Bosgra
Zingen: Lied 599 (Opw.)
”Dopen is vertrouwen…”
Zingen: Lied 278 (ELB)
Doopbediening
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan):   
Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)
Aansteken doopkaars en gedicht
Uitreiking doopkaart en
Visje wordt opgehangen op het doopkleed
Gebed om het licht van Gods Geest
Lied: “Praise Him” (filmpje)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Efeziërs 1: 3-14
Verkondiging
Zingen: Lied 382 (ELB)
De kinderen komen terug
Gebeden, die we beginnen met Lied 430 (Opw.)        
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 704                    
Zegen

Lees verder
content image

Op de agenda

27 mei 2019, 14.30 uur: Spelletjesmiddag voor ouderen

18-05-2019

Op 27 mei a.s. hebben we onze spelletjesmiddag voor ouderen in De Fontein. Ds. J.G. Kemperman verzorgt de meditatie. De middag wordt verder ingevuld met Bingo, sjoelen, dammen, Rummikub, Triominos en natuurlijk is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. We beginnen om 14.30 uur en besluiten de middag met een broodmaaltijd. Via een collecte zal een bijdrage worden gevraagd voor de gemaakte kosten. We willen graag uiterlijk 20 mei a.s. weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij uw bezoekdame. Dat kan ook bij Jissy Lolkema, Hinke Wijngaarden of Jan Zeeders. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 18.30 uur weer op komt halen.
Taakgroep Ouderen van De Fontein

Lees verder

28 - 30 juni 2019: Kampeerweekend van De Fontein

18-05-2019

Lees verder

5 t/m 7 juli: Tienerkamp in Bakkeveen

15-05-2019

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Startzondag

18-05-2019

Op zaterdag 21 en zondag 22 september openen wij het nieuwe kerkelijke seizoen met het traditionele Startweekend. De kerkenraad heeft mij gevraagd het voortouw te nemen bij de organisatie van dit weekend. Graag doe ik dat samen met anderen. Heb je ideeën, beschik je over organisatietalent of vind je het gewoon leuk om mee te doen in de voorbereiding, meld je aan en we gaan er samen iets moois van maken.

Henk Douma

Lees verder

Aanloophuis

18-05-2019

Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je bijdrage leveren? Dat kan door je als vrijwilliger aan te melden via aanloophuisleeuwarden.nl

Lees verder

World Servants De Fontein

10-05-2019

Wie gaat er mee bouwen aan verandering in de zomer van 2020? Zondag 26 mei geven we een voorlichting over World Servants. Wat is World Servants, hoe ziet een project er bijvoorbeeld uit? Uiteraard is er veel ruimte om al je vragen te stellen en neem vooral je ouders mee! Zondag 16 juni hebben we ons aanmeldmoment. Op deze dag gaan we kijken wie er echt mee willen. We maken dan ook een keuze voor ons project. Beide momenten zullen aansluitend aan de dienst plaatsvinden. (Om mee te mogen moet je in 2020 minimaal 16 jaar zijn of worden!). Iedereen van harte welkom!

Stuurgroep WS De Fontein: Irene, Karina, Suzanne en Ruben

Lees verder