Kerkdiensten

14 oktober 2018: 09.30 uur ds. Hans Kemperman, themadienst met terugblik op de reis van onze jongeren naar Bolivia

05-10-2018

Tijdens de dienst van 14 oktober blikken onze jongeren, aan de hand van persoonlijke ervaringen en veel foto's, terug op hun reis naar Bolivia. Tijdens deze dienst worden ook de muzieknummers gezonden die zij zongen in Bolivia. Er is in de dienst helaas niet genoeg tijd om alles te vertellen. Daarom is er na de dienst een uitvoerige presentatie  waarin de jongeren u uitgebreid zullen vertellen over hun tijd in Bolivia en u ook veel foto's zullen laten zien.

Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede collecte is voor KerkinAktie/Voedseldag, de derde (extra) collecte, na afloop van de dienst bij de uitgang, is bestemd voor de noodhulp in Sulawesi van Kerk in Actie en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). 

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 672 (Opw) Heerser over alle dingen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Lied 163: 1 en 2 Zie ik sterren aan de hemel staan
Votum en groet
Zingen: Lied 188 2x  ‘k Stel mijn vertrouwen
Zingen: Lied 609 (Opw) U bent heilig
Gebed

Terugblik World Servants te Bolivia, waarin wordt gezongen
lied 807 (Opw.) en lied 789 (Opw.) en wordt gelezen Psalm 19: 2-7 (BGT)

Gebed bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: Wat is het geweldig! (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 45: 18-25 (NBV)
Zingen: Lied 553 (Opw) Hoor ons loflied
Overdenking
Zingen: Lied 733 (Opw met refrein in het Spaans) Tienduizend redenen
De kinderen komen terug
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Actie4kids-Schoenendozen
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 798 (Opw) Houd vol
Zegen

 

 

 

Lees verder

21 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

01-10-2018

Lees verder

28 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

26-09-2018

Lees verder

4 november 2018, 09.30 uur: ds. P.R. Beintema, Leeuwarden

21-09-2018

Lees verder

7 november 2018, 19.30 uur: ds. G. Wessels te Stiens, Dankstond voor Gewas en Arbeid (Gezamenlijke dienst van de Prot. Gemeente Leeuwarden in De Fontein)

20-09-2018

Lees verder

11 november 2018, 09.30 uur; ds. Alfons van Vliet

16-09-2018

Lees verder

18 november 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (viering Heilig Avondmaal)

16-09-2018

Lees verder

25 november 2018, 09.30 uur; ds. Hans Kemperman (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar)

11-09-2018

Lees verder

2 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 1e Advent

01-09-2018

Lees verder

9 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 2e Advent

28-08-2018

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Lees verder

16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

26-08-2018

Lees verder

23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

20-08-2018

Lees verder

24 december 2018, kerstkuier (in plaats van de kerstavonddienst)

19-08-2018

Lees verder

25 december 2018, 09.30 uur: ds Hans Kemperman, 1e Kerstdag

18-08-2018

Lees verder

30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

16-08-2018

Lees verder

31 december 2018, 19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Oudjaarsavond

15-08-2018

Lees verder