De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

24 juni 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

27-05-2018

Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project. De collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

 Liturgie

Zingen voor de dienst:

Lied 374 (ELB) met orgel en

‘Welkom, welkom’ (met filmpje)

Welkom en mededelingen

We bereiden ons in stilte voor op de dienst  

Aanvangslied: Ps. 27: 7 en 1

Bemoediging  en Groet         

Loflied: Gez. 400: 1 en 12 (LvdK)

Gebed van toewijding           

Filmpje/lied:  ‘Ik ben’

Gebed om het licht van de Heilige Geest. 

Zingen: kinderlied ‘Diep van binnen blij!’ (Opw. Kids 266)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Marcus 1: 1-11

Zingen: Lied 526: 2 en 4    

Verkondiging 

Tijd voor ontmoeting met God

Zingen: Lied 687 (Opw.)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Gez. 474: 1 en 3 (LvdK)

Zegen

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Privacywet

15-06-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo heet de nieuwe wet op de privacy. In die wet staat dat uw gegevens alleen op bijvoorbeeld de zondagsbrief en in het magazine mogen staan, als u daar zelf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. De taakgroep Communicatie stuurt u binnenkort een formulier toe waarop u kunt aangeven waarvoor u wel en geen toestemming geeft. Die formulieren liggen binnenkort ook in de kerk. Zo gauw u dat formulier – met uw handtekening – hebt ingeleverd, kunt u weer gewoon worden vermeld op de zondagsbrief, in het magazine (op de lijst van jarigen bijvoorbeeld) en op de website.

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Op de agenda

22, 23 en 24 juni 2018: Kampeerweekend

28-05-2018

In het weekend van vrijdag 22 t/m zondag 24 juni  is het kampeerweekend van De Fontein dat al voor de zesde keer wordt gehouden. De eerste mensen hebben zich ondertussen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij. Er is volop ruimte voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur waarna we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. Aanmelden (kampeerders, daggasten, bakkers en smulpapen voor het pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 17 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Dijkstra en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend.

Lees verder

7 en 8 juli 2018: Tienerweekend De Fontein

17-05-2018

Zaterdag 7 en zondag 8 juli is het weer zover. Het jaarlijkse tienerkamp van De Fontein. Dit jaar hebben we een toplocatie, en wel op het Summercamp in Heino. Een reusachtig terrein met een groot sportveld, basketbalveld, volleybalveld, zwembad, sporthal, bioscoop, midgetgolf en verschillende mogelijkheden voor outdoor activiteiten. De kosten voor het kamp zijn € 15,00 per persoon. We vertrekken op zaterdag 7 juli om 10:00 vanaf De Fontein en zijn zondag rond 15:30 weer terug. Er is een flyer met meer informatie, dus ben je geïnteresseerd en heb je de flyer nog niet. Laat het even weten! Opgeven is verplicht en kan bij Karina van der Wal,

Lees verder