De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

19 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

13-06-2018

Organist is Arjen Nauta. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is een extra collecte voor Noodhulp.  


Liturgie


De ambtsdragers komen binnen
Oefenen voor de dienst: Gezang 10 (LvdK) David heeft de reus verslagen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 (LB) Allen die als goden blonken
Votum en groet

Zingen: Psalm 86: 6 en 7 (LB) Zie, o God, de trotse bende
Inleiding op deze dienst
Meezingen met of luisteren naar: Lied 717 (Opw) Stil, mijn ziel, wees stil
Gebed bij de opening van de Schrift
Als kinderlied zingen we een lied dat past in deze dienst
Meezingen of luisteren: Lied van Marcel Zimmer: Goliath (filmpje)
Schriftlezing: Numeri 13: 25-28, 33 en Deut. 9: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De toekomst is al gaande 
Schriftlezing: 1 Samuël 17: 1-11, 32-37, 40-51 (NBV)
Zingen: Gezang 10: 1, 2, 3, 4 en 5 (LvdK) David heeft de reus verslagen
Verkondiging
Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Zing voor de Heer een nieuw gezang
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus, ga ons voor deze wereld door
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

Kindernevendienst en kinderoppas tijdens de vakantie

Op 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus en 26 augustus  is er geen kindernevendienst en geen kinderoppas. Op deze zondagen  is er een bakje met spullen voor de kinderen. Dat bakje ligt klaar bij de ingang op de tafel rechts. De kinderen die er dan zijn, kunnen hieruit de verwerking voor die zondag pakken. Er is er een verwerking voor de jongste en de oudste groep. Per zondag is de verwerking 4 x gekopieerd. Zijn er meer kinderen, dan kan  de koster  gevraagd worden de verwerking te kopiëren. Op een bijgaand blad staat wat je die zondag nog meer nodig hebt. Dit is ook te vinden op de tafel bij de ingang. De verwerking  met eventueel kleurpotloden, schaar en lijm neem je mee de kerk in en leg je op de twee tafels, links voor in de kerk.  Hieraan kunnen de kinderen  gaan werken tijdens de preek. Het moment om daar naar toe te gaan is na het zingen van het kinderlied. 

Nieuws uit de gemeente

content image

Blijf op de hoogte van onze 'World Servants' in Bolivia.

Laat via https://www.worldservants.nl/mailalert/abonneren/BO218 uw e-mailadres achter en u ontvangt een mail bij nieuws van het project. Eén van onze jongeren een 'groet' sturen kan ook. Dit kan via: https://www.worldservants.nl/groeten. Voor verdere informatie kunt u kijken op  https://www.worldservants.nl/leef_mee/BO218

Uitreiken formulieren AVG

Afgelopen zondag kreeg u bij het binnenkomen van de kerkzaal een formulier uitgereikt. De bedoeling is dat u het zo spoedig mogelijk invult en in de doos doet die met dat doel in de hal staat. U kunt het formulier als (echt)paar invullen maar u dient dan beiden te ondertekenen. Hebt u andere wensen dan uw partner, vul dan allebei een eigen formulier in. Ouders vullen het formulier invoor hun kinderen van onder de 18 jaar.In het magazine, dat ook vandaag wordt uitgereikt, staat op pagina 5 een uitgebreid verhaal over het hoe en waarom van het formulier en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Hebt u nog vragen? Schiet dan iemand van de taakgroep Communicatie of een kerkrentmeester aan.

Taakgroep Communicatie

Vakantiestop koffiedrinken

29-06-2018

Woensdag 4 juli was voorlopig de laatste keer dat er op woensdagmorgen koffiedrinken was in De Fontein. Daarna houden we een aantal weken vakantie maar op woensdag 22 augustus zijn we weer ‘terug van weggeweest’ en is iedereen weer van harte welkom voor een lekker kopje koffie met koek, een praatje en gezelligheid,

Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet.  

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Op de agenda

23 september 2018: Startzondag met gezamenlijke lunch

01-05-2018

Meer informatie volgt

Lees verder