De kerk is open!

In ons land zijn wij gewend dat de kerk alleen op zondag open is. In het buitenland is het heel normaal dat de kerk ook op andere dagen open is. Dat is heel logisch, want ook door de week hebben mensen behoefte even stil te zijn, op adem te komen bij God en tot Hem te bidden. Dat geldt zeker in deze moeilijke periode. Daarom is ook ons kerkgebouw de komende tijd een paar keer per week open om even bij het kruis een gebed te bidden, een kaarsje aan te steken of gewoon even een moment van stilte te ervaren. Ds. Alfons van Vliet en wellicht ook enkele anderen zullen aanwezig zijn voor een kort bemoedigend woordje of gesprekje.

In veel kerken is het mogelijk om buiten de diensten om een kaars te branden als onderdeel van het persoonlijk gebed. Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen. Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene (zijn/haar leven gaat verder) etc. Zij, die de kerk uitgaan en een brandende kaars achterlaten, worden eraan herinnerd dat zoals de kaars blijft branden in Gods huis, zij altijd blijven in Gods aanwezigheid. Natuurlijk kunt u op de moment dat onze kerk open is, ook bij ons een kaarsje aansteken!

content image
content image
content image
content image