Weer naar de kerk!

Met de anderhalve-meter-maatregel kunnen er vanaf 1 juli maximaal 65-70 mensen per dienst naar de kerk komen. U hebt daar allemaal een brief met een vragenlijst over ontvangen van de kerkenraad. Hebt u de vragenlijst nog niet ingestuurd? Dat kan alsnog! Uiterlijk vrijdag 3 juli krijgen alle invullers van de vragenlijst die hebben aangegeven vanaf 5 juli (of later) weer naar de kerk te zullen gaan, een email of een brief.

In deze brief staat vermeld voor welke zondagen in de maanden juli en augustus u bent ingedeeld.

Bent u onverwacht toch niet in staat naar de kerk te komen op de zondag die u had aangegeven?

Stuur dan uiterlijk de voorafgaande vrijdag een mail naar weernaardekerkdefontein@gmail.com

Mensen die geen vragenlijst hebben ingevuld zijn niet ingedeeld voor de diensten van juli en augustus. Zij kunnen gewoon naar de kerk komen en horen dan of er toch nog plaats is, maar dat is niet te garanderen!

Houd er rekening mee dat u een plaats krijgt toegewezen door vrijwilligers. Zelf een plaats uitzoeken is niet mogelijk. Jammer genoeg is er ook geen koffiedrinken na de dienst, u zult meteen weer naar huis moeten. Maar u kunt natuurlijk altijd mensen uitnodigen met u mee te gaan voor een kopje koffie!