Vrouwen bidden

content image

De Taakgroep Gebed verzorgt ook de gebedsgroep Women To Women in Leeuwarden. Dit is een initiatief van Stichting Open Doors, een stichting die zich inzet voor christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof.

In Leeuwarden wordt eens in de twee maanden gebeden voor deze vrouwen. Open Doors verstrekt informatie met gebedspunten waarvoor gebeden kan worden, meestal vier of vijf persoonlijke situaties.

Op internet staat een filmpje van Women To Women.

Of kijk naar www.opendoors.nl/bid/womentowomen

Meer weten of meebidden ?

Coördinatie en contactadres: Saakje van IJs tel. (058) 213 0 400, germenvanijs@upcmail.nl