Activiteiten

content image

De Fontein bruist van de activiteiten. Op deze website staan ze allemaal bij elkaar.
We maken onderscheid tussen eenmalige bijeenkomsten en doorlopende activiteiten.
De eerste staan vermeld onder Nieuws, samen met andere actualiteiten uit de gemeente, de tweede onder Vast aanbod. En in de Agenda staan alle data handzaam bij elkaar.

Vast aanbod

Gesprekskring ds. Alfons van Vliet

Op donderdagen, eens in de twee weken (data en onderwerpen staan in de agenda), van half tien tot ongeveer elf uur, neemt ds. Alfons van Vliet in overleg met de deelnemers diverse onderwerpen bij de kop. U/jij mag ook alleen komen op de ochtenden waarvan het onderwerp u/jou aanspreekt.

GemeenteGroeiGroepen

Op een laagdrempelige manier met elkaar praten over je geloof en elkaar verder helpen. Dat is de bedoeling van een gemeentegroeigroep.

Een gemeentegroeigroep (ggg) is een kleine groep mensen die samenkomt in de huiskamer van een van de leden. De bedoeling is dat de leden van een ggg groeien in geloof doordat ze daar met elkaar over praten. Daarnaast stimuleert een ggg de onderlinge verbondenheid.

Groeigroepen helpen niet alleen de deelnemers om te groeien, ze groeien zelf ook en splitsen zich in tweeën. Splitsen betekent niet dat de groepen elkaar niet meer zien. Op gezette tijden is er een gezamelijke avond die begint met een maaltijd.

Zin gekregen in een ggg? Bel dan voor meer informatie naar Willem Dijkstra (058) 266 77 50

De Fontein heeft ook een Jongeren GemeenteGroeiGroep (JGGG). Die wordt voorgesteld op de pagina Jeugd en jongeren.

Girlz Only

Kids special

Activiteit toevoegen?

Bijbelkring    ds. J.G. Kemperman

Op woensdag 30 september 2015 begint een nieuw seizoen van de Bijbelkring o.l.v. ds.Hans Kemperman. We komen ongeveer een keer in de drie weken bijeen in De Fontein van 10 tot ongeveer 12 uur. De precieze data staan in de agenda. Het onderwerp is: Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel - een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen. We maken gebruik van materiaal van het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Dit kost ongeveer 10 euro.

Wilt u zich aanmelden bij ds. Kemperman? (058) 2123162 of dskemperman@defontein058.nl. U mag ook gewoon de eerste keer komen.

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Gebedsgroepen

Bidden is een van de belangrijkste dingen die christenen doen. Daar heeft de Fontein dan ook speciale avonden en ochtenden voor. Ze staan vermeld in de agenda. Wie er meer over wil weten, kan mailen of bellen met

• Pytsje Dijkstra, (058) 2667750, dykstraw@filternet.nl

• Germen van IJs: (058) 2130400, germenvanijs@upcmail.nl .

• Alfons van Vliet tel. (058) 8446765, ds.vanvliet@defontein058.nl

Attention for You (A4Y)

BouwStenenBijbelschool

De BouwStenenBijbelschool is voor mensen die willen groeien in hun geestelijk leven. Veel gelovige mensen vinden het moeilijk hun geloof te verwoorden: ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies? Met die vragen gaan we bezig op de BouwStenenBijbelschool.

Ons gezamenlijk doel is

    te groeien in onze kennis van Gods Woord
    te groeien in onze toewijding aan Christus
    te groeien in het delen van onze kennis met anderen

Iedere deelnemers ontvangst een map met les en werkmateriaal en wordt gegeven door PKN-predikanten.

Het seizoen 2015/2016 begint op donderdag 24 september.

Tijd: 19.45 uur – 22.00 uur

Voor meer informatie: Germen L. van IJs tel. (058) 213 04 00 of germenvanijs@kpnmail.nl

Kosten: 80 euro per seizoen (16 lessen, werkmap en koffie)

In de bijlage onderaan deze pagina het overzicht van de lessen in seizoen 2015/2016

Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen

De Taakgroep Gebed verzorgt ook de gebedsgroep Women To Women in Leeuwarden. Dit is een initiatief van Stichting Open Doors, een stichting die zich inzet voor christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof.

In Leeuwarden wordt eens in de twee maanden gebeden voor deze vrouwen. Open Doors verstrekt informatie met gebedspunten waarvoor gebeden kan worden, meestal vier of vijf persoonlijke situaties.

Op internet staat een filmpje van Women To Women.

Of kijk naar www.opendoors.nl/bid/womentowomen

Meer weten of meebidden ?

Coördinatie en contactadres: Saakje van IJs tel. (058) 213 0 400, germenvanijs@upcmail.nl 

AGENDA