Van de voorzitter

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein.

Vóórdat ik met deze brief voor u / jullie aan de slag ben gegaan, heb ik eerst de persconferentie met minister-president Mark Rutte gezien. Ik was benieuwd welke ruimte er ons gegeven wordt, en waar wij nu de tanden nog moeten in zetten!  Het  blijkt nog een hele weg die afgelegd moet worden!  Voor ons als gemeente is het samenkomen in De Fontein – zoals wij dat zo graag weer willen – nog niet  weggelegd dus! Ouders met kinderen in de basisschool leeftijd zullen opgelucht ademhalen, na de mei vakantie kunnen hun kinderen de draad weer oppakken. Maar heel veel blijft eerst nog ongewijzigd, en er wordt nog steeds een enorm appél op ons uithoudingsvermogen gedaan. Ook het bezoeken van familie in  zieken-, bejaarden- en verzorgingshuizen is nog niet mogelijk.  In de afgelopen dagen las ik de blog van Pietje Nieuwland, die in de greep is geweest van het coronavirus  en haar herstel. Indrukwekkend, des te meer omdat mijn vrouw en ik Pietje (géén familie!) en haar man goed kennen. Daardoor komen de vragen en de pijn erg dichtbij. Haar blog inspireert mij om vol te houden en ervoor te zorgen dat het virus niet meer grip op onze samenleving gaat krijgen. Het hele verhaal kunt u terug lezen ( met toestemming van Pietje Nieuwland ) op de website van De Fontein  https://www.defontein058.nl/ . Hebt u geen internet en wilt u het graag lezen, stuur mij dan even een berichtje of bel even. Dan probeer ik een geprinte versie  bij u te laten bezorgen.

Dat het virus niet alleen onze gezondheid raakt maar ook onze “beurs”, is allang duidelijk. Het ene negatieve scenario na het andere duikt in de media voor onze ogen op. Persoonlijk vind ik het lastig objectief nieuws te onderscheiden van berichten die  halve waarheden verstrekken of soms zelfs de waarheid geweld aan doen.  Weet dus wát je leest, wáár je iets leest en ga na of het verstrekte  nieuws uit een betrouwbare bron komt. Goede journalistiek is ook nu zo belangrijk!

Opnieuw ben ik vóór, tijdens en na Pasen  bepaald bij de persoon van Petrus. Tot 3x toe verloochende hij Jezus, vóórdat de haan kraaide. In Lucas 22: 62 staat - nadat de haan gekraaid heeft-   “Hij gaat naar buiten, en eenmaal buiten huilt hij bitter.” Wat moet erop dat moment in deze Petrus om zijn gegaan? Je vriend verraden en bang zijn voor je eigen hachje, en wanhopig geen uitweg weten hoe dit goed te maken. Hoe moeten de andere discipelen Petrus beoordeeld of veroordeeld hebben? Noemt u het maar op. In Lucas 24 is Petrus er echter wél bij om naar het graf te gaan, en hij is verbaasd over wat hij aantreft. In het evangelie van Johannes lezen wij, dat Jezus zich een aantal malen aan de discipelen laat zien, waarna uiteindelijk in Galilea  Jezus de relatie met Petrus herstelt.  Jezus herstelt relaties, ook al lijkt het onmogelijk om het weer goed te kunnen maken! Jezus neemt het initiatief, niet Petrus! 

In deze onrustige en wellicht beangstigende situatie is het Jezus, die het initiatief neemt en ook nú nog relaties herstelt! De omstandigheden bepalen of beperken niet Zijn macht! Mattheus 28: 20 besluit met de belofte “en zie , Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld”. 

Opnieuw wens ik u allemaal veel sterkte toe in de komende week. Met elkaar gaan wij het volhouden, omdat de Heer met ons mee gaat!

Met een hartelijke groet,

Willem Dijkstra, voorzitter