Van de kerkenraad, deel 5

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

Het paasfeest 2020 ligt weer achter ons, ongetwijfeld voor velen van ons het meest merkwaardige paasfeest dat wij ooit mee hebben gemaakt. Geen feest in de kerk, geen bezoekjes bij ouders, kinderen, familie  of vrienden.  Wat mij opviel in de media was het vreemde besef dat een gemis aan de lijve wordt gevoeld,  dat er geen moment is om ‘samen’ te zijn. Nu gaat een ieder dat op zijn eigen wijze invullen;  het journaal laat bijvoorbeeld zien dat de woonboulevards vrijwel geen kopers over de vloer krijgen op 2e paasdag. Het is maar net vanuit welk perspectief Pasen belangrijk kan zijn.

Vandaag lazen wij thuis Lucas 24, en opnieuw vanuit de Naardense Bijbel. Daar staan een paar verzen in die mij in het bijzonder opvielen. Vers 12, waarin Petrus weer wordt genoemd, die naar het graf gaat en vol verwondering terug komt bij de andere apostelen! Vervolgens komt de geschiedenis van twee apostelen onderweg naar Emmaüs, zonder dat zij het zien loopt Jezus met hen op. Jezus moet hen tot de orde roepen met de vraag waar zij onderling zo druk over praten. Dan pas gaan ze vertellen wat er in de afgelopen  3 dagen is gebeurd.  In vers 27 staat dan: “En beginnend bij Mozes en bij alle profeten, legt hij hen uit wat in alle geschriften over hem gaat.”

Beginnend bij Mozes!  Dat moet een geweldige en uitgebreide uitleg zijn geweest! Fascinerend! Zij moeten aan Zijn lippen hebben gehangen, dat kan niet anders. Later gaan ze vertellen bij de overige apostelen dat de Heer werkelijk is opgewekt.  Ze zetten alles uiteen, en dan opeens staat Jezus in hun midden! Vers 37: “Maar geschrokken en zeer bevreesd hebben ze gedacht een geest te aanschouwen.”

In de volgende verzen dringt het nóg niet door dat het de Heer is die in hun midden staat, dat moet pas tot hen doordringen nadat Jezus een moot gebakken vis opeet!

Vers 45: “Dán opent hij hun verstand om de Schriften te verstaan.”  

Wát een opeenstapeling van gebeurtenissen die je verstand te boven gaan! Het openen van het verstand om te begrijpen wie Jezus is, en wat Hij voor ons heeft gedaan is niet afhankelijk van onze kennis, wetenschap of intelligentie! Jezus opent ook ons verstand om te begrijpen wat Pasen werkelijk voor ons inhoudt. En dat is er niet afhankelijk van of wij in onze eigen vertrouwde Fontein het paasfeest kunnen vieren. Jezus zelf neemt steeds het initiatief om ons ‘verward’ verstand tot rust te krijgen.

Moeten wij alles begrijpen en logisch beredeneren?  Ik denk het niet, maar wat ik wel weet en lees vanuit het evangelie naar Lucas, is dat Jezus precies weet wat er in ons omgaat en op welke wijze wij rust en vertrouwen in Zijn macht kunnen vinden.

Tot slot, Romeinen 8: 16-17 waarin wij lezen: ”De Geest zelf betuigt mee met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Indien kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, daar we immers mét hem lijden om ook mét hem verheerlijkt te worden.”
De Heer is waarlijk opgestaan, dat moeten we aan elkaar blijven doorgeven. Niet alleen met Pasen , maar óók in het komende jaar, totdat wij het volgende Paasfeest wellicht weer mogen vieren!

Met een hartelijke groet,
Willem Dijkstra, voorzitter