Van de kerkenraad deel 4

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

Deze week hoorde ik vanuit onze werkkamer een nauwelijks hoorbare ‘piep’, die ik zo snel niet kon thuis brengen. Na een speurtocht op de overloop en zolder bleek de rookmelder defect te zijn; en niet alleen die op zolder was defect, maar zelfs óók de melder op de overloop. Binnen de garantietermijn defect, maar snel verholpen en vervangen door nieuwe  die ons door de  Brandwondenstichting werden toegestuurd.  

Vandaag realiseerde ik mij, dat ik blindelings vertrouwde op de werking van beide toestellen en dat was dus niet juist! Het was een ‘schijnzekerheid’  die geen zekerheid bleek te geven.  En dan ga je nadenken in deze tijd van onzekerheid, die dagelijks met ons op de loop wil gaan. Had ik beter kunnen weten, en vaker de toestellen moeten testen? Misschien ben ik daarin tekort geschoten.  

Zit hierin ook een les hoe ik en wij ons voor kunnen bereiden op de komst van onze Heer Jezus Christus? Wat willen wij graag een aanwijzing of teken zien om ons op te kunnen richten. Juist nu er nog zoveel onzekerheid is over hoelang wij nog met alle maatregelen rondom het Coronavirus te maken hebben. Het einde is nog lang niet in zicht. Wat doet dat met je persoonlijk, en met ons als gemeente? Wanneer mogen wij weer bij elkaar komen? En wat zouden wij graag het Paasfeest weer in de eigen kerk willen vieren!  Dit jaar zit dat er niet in, dus is het alleen mogelijk dit thuis te kunnen beleven. 

Opnieuw is er weer veel werk verzet om via het internet ons deelgenoot te laten maken van de opnames uit De Fontein of via andere kanalen. Ik hoop dat deze diensten u mogen bemoedigen en steun kunnen geven in de komende Paasdagen en in de week daarna.

 Aan de natuur kunnen wij dagelijks zien (én horen) dat het voorjaar los breekt. Jezus vergelijkt dat wel met Zijn komst naar deze wereld om aan te geven dat zijn komst niet ver meer is. En met het Paasfeest staan wij erbij stil dat Jezus op de derde dag na zijn kruisiging is opgestaan. En dat is geen ‘schijnzekerheid’, maar échte zekerheid! Wij mogen zeker weten dat zijn opstanding ons het leven geeft tot in eeuwigheid.

 De beide Maria’s komen bij de begraafplaats aan, zo beschrijft  Mattheüs 28: 5-7 ons, de bewakers beven en worden als doden. Maar ten antwoord zegt de engel  tot de vrouwen: “weest gij niet bevreesd; ik weet immers dat ge Jezus zoekt, de gekruisigde; hij is niet hier, want hij is opgewekt, zoals hij heeft gezegd; komt, ziet de plek waar hij heeft gelegen; maakt snel voort en zegt  aan zijn leerlingen dat hij is opgewekt uit de doden, en zie, hij gaat u vóór naar Galilea,- dáár zult ge hem zien; zie, dit had ik u te zeggen!” … vers 9: “En zie, Jezus komt hun tegemoet en zegt: met vreugde gegroet! “ ( Naardense Bijbel ). Wát een bemoediging, dat Jezus zegt: “Met vreugde gegroet!”

 Laten wij ons daar op richten en aan elkaar doorgeven dat Jezus ons wil begroeten, deze dagen voor het Paasfeest, tijdens het Paasfeest en ook daarna !

Ik wens u namens de kerkenraad gezegende dagen toe en een Paasfeest waarin de opgestane Heer centraal zal staan.

 Willem Dijkstra, voorzitter.