Taakgroep Vorming en Toerusting

De Taakgroep Vorming en Toerusting wil gemeenteleden indiviueel en de gemeente als geheel, onderwijs en cursussen aanbieden, waarmee ze hun taak beter kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld is de BouwstenenBijbelschool. Ook de GemeenteGroeigroepen vallen onder deze taakgroep.

Contactpersoon:
Willem Dijkstra
E: vormingentoerusting@defontein058.nl