Taakgroep Gebed

De Taakgroep Gebed bidt. Dat lijkt een open deur maar het gebed wordt vaak vergeten, terwijl het een van de kerntaken van de kerk is. De taakgroep gebed vergadert praktisch nooit: ze bidt. Dat doet ze bij de taakgroepleden thuis en tijdens de gebedsuren.

Contact: gebed@defontein058.nl