Spaardoosjes 40 dagentijd – “Uit liefde voor jou”

Campagne Kerk in Actie : 22 februari – 6 april 2023

Het hoofdproject van de 40 dagentijd campagne is: de kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Vanwege de grote armoede en werkloosheid werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven dan achter. Via Moldavian Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Ouderen bezoeken, een praatje maken, boodschappen doen. Dat werkt aan twee kanten: zo zijn jong en oud minder alleen! U kunt dit project steunen en daarmee iets betekenen voor een ander. Hoe dit kan? Door de spaardoosjesactie! Doet u mee? De doosjes worden deze zondag (26 februari) en eventueel nog op zondag 5 maart uitgedeeld. Inleveren kan op Paaszondag 9 april. Meer lezen: kerkinactie.nl/diaconaat/moldavie. Tip: Zie in de 40 dagentijd eens ergens van af en doe het bespaarde geld in het doosje.

Hanny Wielenga, namens de diaconie