Proeven aan bibliodrama

Bibliodrama verbindt het Bijbelverhaal met het levensverhaal van de speler in het hier en nu. Jouw levensverhaal wordt in de rol van het Bijbelverhaal geïntegreerd. Doordat de speler zichzelf meeneemt in de rol, worden beiden aan elkaar verbonden. Het spelen kan een nieuwe dimensie toevoegen aan het geloof. Bepaalde levenservaringen kunnen door het spelen van bijzondere verhalen uit de Bijbel opeens zichtbaar worden. De actuele werkelijkheid wordt dan gezien en gevoeld met als doel te komen tot een beter leren kennen van jezelf.  Je komt in beweging en dat schept ruimte. Niet alleen je hoofd, je hele lijf doet mee. Bibliodrama is op zoek naar de mens zoals God die bedoeld heeft.

Spreekt bovenstaande u aan en zou u hier weleens aan willen proeven? Ik hoop dit seizoen een aantal avonden te geven, waarin hieraan gesnuffeld kan worden. De groepsgrootte is maximaal tien mensen en u kunt zich aanmelden bij mij via kerkelijkwerker@defontein058.nl of telefonisch.

Pastor Irene de Vries