Nieuwe privacyregels

content image

Zoals u weet, is er een nieuwe wet op de privacy gekomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die wet bezorgt de taakgroep Communicatie heel wat hoofdbrekens. Wat is namelijk het geval: uw gegevens mogen niet meer zo maar met iedereen worden gedeeld. Dat was altijd al zo, maar deze wet is veel strenger dan de oude. De wet is bovendien ingewikkeld, niet altijd is duidelijk wat er wel en niet is toegestaan. Vanwege die onduidelijkheid is er veel verwarring ontstaan, ook bij kerken. Er zijn kerken die gewoon op de oude voet doorgaan en privacygevoelige gegevens blijven verspreiden. De kerkenraad  heeft ervoor gekozen dat niet te doen. Dat is dan ook de reden dat er de afgelopen weken geen zieken op de zondagsbrief stonden. We doen dat nu wel op de beamer. Wat daar op staat, gaat immers niet verder dan ons kerkgebouw.

Privacystatement

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor wat De Fontein doet in het geval van de AVG. Het Kerkelijk Bureau heeft op verzoek van de kerkrentmeesters een Privacystatement opgesteld. Daarin staat dat er voor vermelding van namen op de zondagsbrief vooraf schriftelijke toestemming gegeven moet worden. Dat geldt niet alleen voor vermelding van zieken op de zondagsbrief, maar bijvoorbeeld ook voor het vermelden van verjaardagen en jubilea in ons Magazine. Om het verlenen van toestemming goed vast te leggen, worden een aantal zondagen bij het binnenkomen van de kerk formulieren uitgedeeld. Deze formulieren kunt u gebruiken voor het verlenen van deze toestemming. Zo gauw de formulieren zijn ingevuld, kunnen de zieken weer worden vermeld op de Zondagsbrief en komt er ook weer een pagina in het Magazine met verjaardagen en jubilea. Een goede reden dus om niet te wachten met het invullen van het formulier. Er zijn ook losse formulieren verkrijgbaar, en bovendien krijgt u nog een formulier thuisgestuurd. Zo hopen we te bereiken dat iedereen een formulier krijgt en kan ondertekenen, ook de mensen die (bijna) nooit in de kerk komen. Het formulier kan ook via deze website worden gedownload. U vindt het formulier hieronder.

Wat u ook gemerkt hebt, is dat het gebed niet meer wordt uitgezonden via kerkomroep.nl, dan gaat het geluid uit. Dat komt omdat iedereen die internet heeft naar kerkomroep.nl kan luisteren. Als er voor iemand gebeden wordt die in het ziekenhuis ligt, is dat privacygevoelige informatie en die mag de kerk niet zomaar via internet verspreiden

Van sommige dingen die veranderd moeten worden door de AVG merkt u verder niets. Die gebeuren bijvoorbeeld in de kerkenraad, of door de manier van werken van de taakgroep Communicatie. De kerkenraad moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de mails die de scriba stuurt, beveiligd zijn. En er komt een protocol wie er allemaal bij persoonlijke gegevens mag komen.

Voordelen

Hoewel veel mensen de wet erg overdreven vinden, moeten we ons wel aan de wet houden. En er zitten natuurlijk ook goede kanten aan: privacy wordt met alle mogelijkheden van het internet steeds belangrijker. De wet kan ook in uw voordeel zijn: u hebt bijvoorbeeld recht op inzage. De kerk moet u dan laten weten of uw persoonsgegevens zijn gebruikt, en zo ja, hoe en waar. Het is daarnaast goed om te weten dat iedereen die werkt met persoonlijke  gegevens in de kerk, ook  geheimhoudingsplicht heeft. Binnenkort hangt het privacy-statement in de kerk en staat het op de website. U vindt het privacy-statement onderaan deze pagina. Het staat ook op de website van de Protestantse Gemeente van Leeuwarden (https://leeuwarden.protestantsekerk.net/privacy)

Heeft u nog vragen over de AVG,  neemt  u dan contact op met het Kerkelijk Bureau: 058-2124232 of info@kerkelijkburo.nl