Predikant, kerkelijk werker en jeugdwerker

content image

 

ds. Hans Kemperman

Ds. Hans Kemperman werd op 26 oktober 1997 bevestigd als predikant van de Open Hof, inmiddels De Fontein. Hij ging theologie studeren toen hij bijna 27 jaar was. Tijdens die studie kreeg hij steeds meer het verlangen om in de kerk te werken als predikant.

Het mooiste van het vak vindt hij dat hij bezig kan zijn met theologische vragen, dat hij erover kan lezen en nadenken: dat dat zijn werk is! ,,Ik houd me intensief bezig met de vragen van het leven, met het lijden en met de wereld. Maar ook de praktijk van het predikantschap trekt me, ik ga graag met mensen om.”

In zijn vrije tijd leest hij heel graag. Science Fiction en ook wel fictie, maar dan graag met geschiedenis of iets van mysterie erin. En hij schaakt onder andere via internet.

(ds. Kemperman is momenteel langdurig afwezig)

content image

 

Irene de Vries

Op 16 augustus 2020 is Irene de Vries in de bediening gesteld als pastoraal werker binnen de Fontein. Ze heeft in januari 2020 haar HBO studie theologie aan de Viaa te Zwolle afgerond.

Op latere leeftijd heeft ze gehoor gegeven aan een groter wordend verlangen om theologie te gaan studeren om vervolgens aan het werk te gaan in Gods koninkrijk. Dit na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij de Rabobank.

Ze is getrouwd met Peter en kerkt vanaf het begin al bij de Fontein. Ze is naast leidster van de kindernevendienst actief geweest als voorzitter van de kindernevendienst leiding. En nu dus aan het werk binnen de gemeente. Pastoraat heeft haar passie. Dat houdt in goed  luisteren naar de ander en samen zoeken naar hoe diens levensverhaal verbonden is met Gods verhaal.  

Tel.: 058 - 213 12 92

E-mail: kerkelijkwerker@defontein058.nl