Predikant, kerkelijk werker

Kerkelijk werker

content image

Irene de Vries

Op 16 augustus 2020 is Irene de Vries in de bediening gesteld als pastoraal werker binnen de Fontein. Ze heeft in januari 2020 haar HBO studie theologie aan de Viaa te Zwolle afgerond.

Op latere leeftijd heeft ze gehoor gegeven aan een groter wordend verlangen om theologie te gaan studeren om vervolgens aan het werk te gaan in Gods koninkrijk. Dit na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij de Rabobank.

Ze is getrouwd met Peter en kerkt vanaf het begin al bij de Fontein. Ze is naast leidster van de kindernevendienst actief geweest als voorzitter van de kindernevendienst leiding. En nu dus aan het werk binnen de gemeente. Pastoraat heeft haar passie. Dat houdt in goed  luisteren naar de ander en samen zoeken naar hoe diens levensverhaal verbonden is met Gods verhaal.  

Tel.: 058 - 213 12 92

E-mail: kerkelijkwerker@defontein058.nl

Predikant

Vacant