Pastoraat

Kringen

Wat zijn kringen binnen De Fontein?

De taakgroep pastoraat houdt zich bezig met het zoeken naar kringcontacten binnen De Fontein

De gemeente bestaat uit 5 wijken onderverdeeld in 27 kringen. Een kring bestaat uit een aantal huishoudens, per kring verschillend van aantal, die zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt wonen. Elke kring bevat actieve en minder betrokken leden. Door uit die kring één of twee kringcontacten te zoeken, wordt gecreëerd dat meer verbinding binnen de kring mogelijk is. Eerst is er aandacht voor de actieve leden binnen de kring en daarna kan er gekeken worden naar wat mogelijk is voor de minder betrokken leden. De kringcontacten worden jaarlijks toegerust en kunnen dan met elkaar uitwisselen wat ze meemaken als kringcontact en wellicht van elkaar leren.

Het streven is in elke kring een kringcontact te vinden die functioneert als spil binnen de kring.

De actieve gemeenteleden binnen hun kringen weten wie hun kringcontact is en worden door hen geïnformeerd over activiteiten binnen De Fontein. Ook wordt er contact met elkaar onderhouden en daar waar kan naar elkaar omgezien.

Pastoraal meldpunt

Heeft u pastorale hulp nodig of zit u met vragen, klik dan op onderstaande button en vul uw gegevens in. Wij nemen na het ontvangen van uw vraag /melding zo snel mogelijk contact met u op. Graag geven we u een korte toelichting waarom we deze werkwijze hanteren.

De kerk is misschien wel de enige instantie in onze samenleving die uit zichzelf naar mensen toe gaat. Dat sluit nog altijd aan bij het verwachtingspatroon van trouwe gemeenteleden, maar is minder vanzelfsprekend voor hen die nog met een dun draadje aan de gemeente verbonden zijn.  Bij bezoekwerk /pastoraat wordt toch veelal gedacht aan een bezoek van de dominee of ouderlingen. In de huidige samenstelling van de kerkenraad, is het niet haalbaar om, zoals vroeger het geval was, jaarlijks de gemeenteleden te bezoeken. Daarom dringt de vraag zich op: hoe kunnen we ondanks de beperkingen in menskracht toch een goede vorm aan het pastoraat geven? We zijn ervan bewust dat het wennen is om voortaan zelf aan te geven dat er pastorale hulp nodig is.

Er wordt geen drempel opgeworpen, het is eerder zien met andere ogen naar het pastoraat. Het is ook een uitdaging om met andere ogen te leren kijken en te zoeken naar verbindingen.