Paasboodschap van classisdominee ds. Wim Beekman

content image

Lieve mensen,
 
Dit zijn de dagen van ons geloof. Dit is de Stille Week waarin wij het lijden en sterven van onze Heer gedenken. En stil is het geworden. Stil zijn onze straten, stil en leeg onze kerken, stil onze huizen, stil is ons hart. 

Dit zijn de dagen van ons geloof. We horen en lezen het verhaal van Jezus die heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven. Als er ooit dagen zijn geweest waarin wij beseffen dat het kruis midden in het leven staat, dan zijn het deze.  
 
Dit zijn de dagen van ons geloof. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. Niet omdat deze dagen zo wit, zo goed en zo gerust zijn, maar omdat we het in witte licht van het Heilig Avondmaal en in het goede van Jezus’ dood geloven.  
 
Dit zijn de dagen van ons geloof. Pasen, hart van ons geloof. De Heer is waarlijk opgestaan, en wij met Hem. Als er ooit een paasmorgen is geweest waarop wij de verwondering en verwarring van de vrouwen en de discipelen voelen over het lege graf, dan is het deze bewogen Pasen. Feest van geloof dat Gods leven sterker is dan de dood.  
 
Dit zijn de dagen van ons geloof. Vorige week heeft koning Willem Alexander gebeld met de scriba van onze synode, ds. René de Reuver. Hij sprak over de betekenis van het Paasfeest in deze bijzondere tijd. En had een boodschap voor ons allen: “Pasen is het feest van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt geloof in de wederopstanding extra lading!”
 
Dit zijn de dagen van ons geloof. Van waken, bidden en wachten op God. En van het goede doen. Voor u allen deze paasdagen het gebed van Franciscus van Assisi:  
 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.   
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

 
Ik wens u een gezegende Pasen.  
 
Wim Beekman, Classisdominee Fryslân