Kindernevendienst

content image

Kindernevendienst

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God dicht bij de kinderen te brengen. Daarvoor wordt de methode  Bijbel Basics van het Nederland Bijbel Genootschap gebruikt. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd en wordt ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Er zijn twee leeftijdsgroepen: in de jongste groep zitten kinderen van groep 1 tot en met 4, in de oudste groep kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Dat is wel zo prettig voor de kinderen, er is immers een groot verschil tussen een kind van vier en een kind van twaalf. De kindernevendienstleiding is bereikbaar via kindernevendienst@defontein058.nl.

Kindernevendienst thuis

De kindernevendienst gebruikt de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Voorlopig kunnen we elkaar niet ontmoeten bij de kindernevendienst, maar gelukkig heeft Bijbel Basics het materiaal aangepast om het ook thuis te kunnen gebruiken. De meeste ouders krijgen het Bijbel Basicsmateriaal via de mail of downloaden het rechtstreeks van de website (debijbel.nl) Daarnaast levert de leiding van de kindernevendienst aan iedere online viering een bijdrage.  Wilt u het materiaal van Bijbel Basics ook via de mail ontvangen? Mail naar kindernevendienst@defontein058.nl en wij zorgen dat u dit materiaal ook ontvangt.

Leesrooster

Zondag 24 mei: De heer is mijn herder (Psalm 23)

In dit lied van David wordt God beschreven als een herder die voor ons zorgt en op moeilijke momenten bij ons is.

Zondag 31 mei: Pinksteren – Anders leven door de Geest (Galaten 5:22-26)

Hoe ziet een leven er uit waarin mensen zich laten leiden door de Heilige Geest? Dat leven brengt vreugde en vrede met zich mee. De Heilige Geest helpt ook om geduld te hebben en goed voor elkaar te zijn.

Tijdens de zondagen in juni staan 4 verhalen (gelijkenissen) uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld centraal.

Zondag 7 juni: De schat in de grond en de bijzondere parel (Mattheüs 13:44-46)

Twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is: een man vindt een schat in de grond en heeft alles voor die schat over. Een koopman die op zoek is naar mooie parels heeft alles over voor een heel bijzondere parel.

Zondag 14 juni: De arbeiders in de wijngaard (Mattheüs 20:1-16)

Dit verhaal is een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze wereld ondersteboven keert. Je kunt jaloers worden als je ziet dat anderen net zo goed behandeld worden als jij, terwijl ze er minder werk voor hebben gedaan.

Zondag 21 juni: Het voorbeeld van de tien meisjes (Mattheüs 25:1-13)

Vijf verstandige meisjes hebben een lamp bij zich en olie om de lamp te laten branden. Het laat zien dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aan komt. Want we weten niet wanneer God zal komen.

Zondag 28 juni: Het voorbeeld van de drie dienaren (Mattheüs 25:14-30)

Drie dienaren worden uitgedaagd om te zorgen voor het geld van een rijke man. Als je ergens verantwoordelijk voor bent, moet je goed je best doen. In het verhaal doen twee dienaren wat hun heer vraagt, een derde dienaar doet niet iets met het geld. Dat heeft gevolgen…

content image

Kindernevendienst sponsort Jesca

Sinds 2015 is de collecte tijdens de kindernevendienst bestemd voor Jesca James Mwikwabe uit Tanzania. Deze sponsoring loopt via Compassion, een organisatie die gehoor wil geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Door Jesca te ondersteunen dragen we bij aan bijbelonderwijs, medische controles, voorlichting over hygiëne, leerzame uitjes, sport, picknicks, educatief materiaal en schooluniformen. Bijzonder is dat bij de sponsoring van een kind de lokale kerk wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt het geld voor het sponsorkind en voert het project verder uit. Het Anglican Kemange Child Development Center, dat de sponsoring in het dorp van Jesca uitvoert, organiseert ook opvoedingscursussen, bijeenkomsten en de mogelijkheid bij het project betrokken te zijn voor de ouders en/of voogden van de kinderen.

Voor sponsoring van Jesca is iedere maand € 33 nodig. Een heel bedrag, waarbij wij natuurlijk de hulp van de kinderen nodig hebben. Niet alleen door geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld ook door acties. Ook tijdens de kindernevendienst zullen we regelmatig aandacht besteden aan Jesca en het land waar zij woont. Daarnaast willen we de kinderen stimuleren voor haar en haar familie te bidden en sturen we haar regelmatig een briefje of tekening.  

Het is mooi als ook u als gemeente uw betrokkenheid toont bij dit sponsorkind. Daarom zullen we u regelmatig op de hoogte houden in de kerkdienst, de zondagsbrief, het magazine en Geandewei.

Jesca James Mwikwabe

Jesca is 26 juni 2011 geboren. Zij woont met haar vader, moeder en 2 zusjes in een klein dorp in de heuvels van Kemange in het noordwesten van Tanzania. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken. Jesca helpt thuis met de boodschappen doen, water halen en schoonmaken. Haar vader en moeder hebben soms werk als landarbeider. Jesca gaat elke week naar de zondagsschool en naar de bijbellessen op het project en vindt dat erg fijn. Ook gaat Jesca naar de basisschool. Zij houdt van zingen, groepsspelletjes en balspelletjes.