Kindernevendienst

Kindernevendienst

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God dicht bij de kinderen te brengen. Daarvoor wordt de methode  Bijbel Basics van het Nederland Bijbel Genootschap gebruikt. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd en wordt ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Er zijn twee leeftijdsgroepen: in de jongste groep zitten kinderen van groep 1 tot en met 4, in de oudste groep kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Dat is wel zo prettig voor de kinderen, er is immers een groot verschil tussen een kind van vier en een kind van twaalf. De kindernevendienstleiding is bereikbaar via kindernevendienst@defontein058.nl.

content image

Kindernevendienst sponsort Jesca

Sinds 2015 is de collecte tijdens de kindernevendienst bestemd voor Jesca James Mwikwabe uit Tanzania. Deze sponsoring loopt via Compassion, een organisatie die gehoor wil geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Door Jesca te ondersteunen dragen we bij aan bijbelonderwijs, medische controles, voorlichting over hygiëne, leerzame uitjes, sport, picknicks, educatief materiaal en schooluniformen. Bijzonder is dat bij de sponsoring van een kind de lokale kerk wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt het geld voor het sponsorkind en voert het project verder uit. Het Anglican Kemange Child Development Center, dat de sponsoring in het dorp van Jesca uitvoert, organiseert ook opvoedingscursussen, bijeenkomsten en de mogelijkheid bij het project betrokken te zijn voor de ouders en/of voogden van de kinderen.

Voor sponsoring van Jesca is iedere maand € 33 nodig. Een heel bedrag, waarbij wij natuurlijk de hulp van de kinderen nodig hebben. Niet alleen door geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld ook door acties. Ook tijdens de kindernevendienst zullen we regelmatig aandacht besteden aan Jesca en het land waar zij woont. Daarnaast willen we de kinderen stimuleren voor haar en haar familie te bidden en sturen we haar regelmatig een briefje of tekening.  

Het is mooi als ook u als gemeente uw betrokkenheid toont bij dit sponsorkind. Daarom zullen we u regelmatig op de hoogte houden in de kerkdienst, de zondagsbrief, het magazine en Geandewei.

Jesca James Mwikwabe

Jesca is 26 juni 2011 geboren. Zij woont met haar vader, moeder en 2 zusjes in een klein dorp in de heuvels van Kemange in het noordwesten van Tanzania. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken. Jesca helpt thuis met de boodschappen doen, water halen en schoonmaken. Haar vader en moeder hebben soms werk als landarbeider. Jesca gaat elke week naar de zondagsschool en naar de bijbellessen op het project en vindt dat erg fijn. Ook gaat Jesca naar de basisschool. Zij houdt van zingen, groepsspelletjes en balspelletjes.