Kindernevendienst

content image

Kindernevendienst

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God dicht bij de kinderen te brengen. Daarvoor wordt de methode  Bijbel Basics van het Nederland Bijbel Genootschap gebruikt. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd en wordt ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Er zijn twee leeftijdsgroepen: in de jongste groep zitten kinderen van groep 1 tot en met 4, in de oudste groep kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Dat is wel zo prettig voor de kinderen, er is immers een groot verschil tussen een kind van vier en een kind van twaalf. De kindernevendienstleiding is bereikbaar via kindernevendienst@defontein058.nl.

Kindernevendienst gestart

Op zondag 23 augustus is de kindernevendienst weer gestart. Voorlopig nog één keer in de twee weken. Tijdens deze zondagen is er ook oppas en tienerdienst. Zo kunnen kinderen en jongeren elkaar ook in de kerk ontmoeten. Het Bijbel Basicsmateriaal voor thuis zal de komende tijd weer naar de ouders worden toegestuurd. Mochten er kinderen op de zondag dat er geen kindernevendienst is in de kerk zijn, dan kan er een tafel geregeld worden waar zij zelf met het materiaal aan de slag kunnen. Het Bijbel Basicsmateriaal voor thuis is via de website www.debijbel.nl te downloaden of mail naar kindernevendienst@defontein058.nl om het via de mail te ontvangen.

Leesrooster

Zondag 30 augustus: Let op je woorden! (Jakobus 3:1-5, 9-12)

Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten. Want onze woorden kunnen een groot effect hebben. Het is een uitdaging om onze tong in bedwang te houden.
De komende drie zondagen lezen we uit 1 Koningen over Elia die de mensen oproept om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God.

 

Zondag 6 september: Elia en de weduwe uit Sarefat (1 Koningen 17:1-16)

Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe. Zij doet precies wat Elia zegt en Gods belofte voor de weduwe komt uit. Hij zorgt ervoor dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben.


Zondag 13 september: Elia en de profeten van Baäl (1 Koningen18:17-19:3)

Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen. Elia roept tot God roept om een antwoord, zodat de Israëlieten weer in God gaan geloven. God stuurt vuur uit de hemel om zijn macht te laten zien zodat de Israëlieten weer in Hem geloven.


Zondag 20 september: Elia ontmoet God (1 Koningen 19:4-18)

Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien.

De komende vier zondag lezen we uit het Mattheüs evangelie. Elk van deze verhalen vertelt iets over de macht van Jezus.


Zondag 27 september: De storm op het meer (Mattheüs 8:23-27)

Jezus heeft macht over de wind en het water. Hij spreekt streng tegen de wind en het water, waardoor het water helemaal rustig wordt. Jezus vraagt zijn leerlingen waarom ze eigenlijk zo bang zijn.

Zondag 4 oktober: Jezus loopt over het water (Mattheüs 14:22-33)

Opnieuw een verhaal dat laat zien dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de leerlingen dan in het verhaal van vorige week. Jezus redt Petrus uit het water. De leerlingen knielen voor Jezus en zeggen dat Hij echt de Zoon van God is.

Zondag 11 oktober: Jezus, Mozes en Elia (Mattheüs 17:1-13)

Het verhaal laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen. Op de berg is Jezus verandert: zijn kleding wordt wit en zijn gezicht begint te stralen. Gods stem klinkt uit de wolk, met grote en mooie woorden over Jezus.

Zondag 18 oktober: Jezus spreekt recht (Mattheüs 25:31-40)

Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant. De goede dingen die leerlingen van Jezus kunnen doen zijn: mensen helpen door ze eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd te geven, of ze te bezoeken als ze ziek of gevangen zijn. Jezus zegt dat als je iets goeds doet voor iemand die dat nodig heeft, je iets goed doet voor Jezus zelf.

De komende twee zondagen lezen we over de profeet Elisa. Elisa is de opvolger van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en doet hij verschillende wonderen.

Zondag 25 oktober: Elisa volgt Elia op (2 Koningen 2:1-14)

Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel, en zijn kracht gaat over op Elisa.

Zondag 1 november: Elisa en Naäman (2 Koningen 5:1-3, 9-20a)

Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen. Naäman die wordt weer helemaal beter en wil vanaf nu de God van Israël dienen

 

content image

Kindernevendienst sponsort Jesca

Sinds 2015 is de collecte tijdens de kindernevendienst bestemd voor Jesca James Mwikwabe uit Tanzania. Deze sponsoring loopt via Compassion, een organisatie die gehoor wil geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Door Jesca te ondersteunen dragen we bij aan bijbelonderwijs, medische controles, voorlichting over hygiëne, leerzame uitjes, sport, picknicks, educatief materiaal en schooluniformen. Bijzonder is dat bij de sponsoring van een kind de lokale kerk wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt het geld voor het sponsorkind en voert het project verder uit. Het Anglican Kemange Child Development Center, dat de sponsoring in het dorp van Jesca uitvoert, organiseert ook opvoedingscursussen, bijeenkomsten en de mogelijkheid bij het project betrokken te zijn voor de ouders en/of voogden van de kinderen.

Voor sponsoring van Jesca is iedere maand € 33 nodig. Een heel bedrag, waarbij wij natuurlijk de hulp van de kinderen nodig hebben. Niet alleen door geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld ook door acties. Ook tijdens de kindernevendienst zullen we regelmatig aandacht besteden aan Jesca en het land waar zij woont. Daarnaast willen we de kinderen stimuleren voor haar en haar familie te bidden en sturen we haar regelmatig een briefje of tekening.  

Het is mooi als ook u als gemeente uw betrokkenheid toont bij dit sponsorkind. Daarom zullen we u regelmatig op de hoogte houden in de kerkdienst, de zondagsbrief, het magazine en Geandewei.

Jesca James Mwikwabe

Jesca is 26 juni 2011 geboren. Zij woont met haar vader, moeder en 2 zusjes in een klein dorp in de heuvels van Kemange in het noordwesten van Tanzania. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken. Jesca helpt thuis met de boodschappen doen, water halen en schoonmaken. Haar vader en moeder hebben soms werk als landarbeider. Jesca gaat elke week naar de zondagsschool en naar de bijbellessen op het project en vindt dat erg fijn. Ook gaat Jesca naar de basisschool. Zij houdt van zingen, groepsspelletjes en balspelletjes.