Kindernevendienst

content image

Kindernevendienst

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God dicht bij de kinderen te brengen. Daarvoor wordt de methode  Bijbel Basics van het Nederland Bijbel Genootschap gebruikt. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd en wordt ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Er zijn twee leeftijdsgroepen: in de jongste groep zitten kinderen van groep 1 tot en met 4, in de oudste groep kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Dat is wel zo prettig voor de kinderen, er is immers een groot verschil tussen een kind van vier en een kind van twaalf. De kindernevendienstleiding is bereikbaar via kindernevendienst@defontein058.nl.

Kindernevendienst in de zomer

Ook al zijn er vanaf 5 juli weer vieringen in de kerk, er is in de zomerperiode nog geen kindernevendienst. We hopen zondag 23 augustus weer te starten. Voor deze periode is thuis (of in de kerk) het Bijbel Basics Zomerpakket te gebruiken met daarin materiaal voor 8 zondagen. Dit pakket is via de website debijbel.nl te downloaden of mail naar kindernevendienst@defontein058.nl om het via de mail te ontvangen.

Leesrooster

Zondag 12 juli: Salomo is wijs (1 Koningen 3:5-28)

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Salomo. Koning Salomo is een wijze koning. Hij mag aan God vragen wat hij maar wil; hij kiest voor wijsheid om het volk goed te kunnen leiden. Hij laat zijn wijsheid zien als hij een oordeel uitspreekt over twee moeders die ruzie hebben over een kind.

 Zondag 19 juli: Voor alles is een tijd (Prediker 3:1-8)

Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over de wijze koning Salomo en een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat Prediker 3:1-8 centraal:

Voor alles in het leven is er een eigen tijd. Er is een tijd om te huilen en verdriet te hebben, en een tijd om te lachen en te dansen. Voor alles in het leven is een eigen tijd.

Zondag 26 juli: Salomo bouwt de tempel (1 Koningen 6:1-38)

Koning Salomo bouwt de tempel voor God. Koning Salomo bepaalt hoe de tempel wordt gebouwd. De tempel is een huis voor God: God wil bij de Israëlieten wonen.

Tijdens de zondagen in augustus staan 4 voorbeeldverhalen (gelijkenissen) uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld centraal. Elk van deze vier verhalen laat Jezus als wijze leraar zien.

Zondag 2 augustus: Maak je geen zorgen (Mattheüs 6:25-34)

Aan de hand van voorbeelden vertelt Jezus dat God elke dag met liefde voor je zorgt, en dat je je dus geen zorgen hoeft te maken over de materiële dingen. Het is belangrijker om je op God en zijn nieuwe wereld te richten. Net zoals God elke dag voor de vogels zorgt, zo zal God ook elke dag voor de mensen zorgen. God weet wat je nodig hebt.

Zondag 9 augustus: De balk en de splinter (Mattheüs 7:1-6)

In de Bergrede geeft Jezus een voorbeeld waarin hij oproept om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen. Jezus zegt dat je vooral op je eigen fouten moet letten, in plaats van op de fouten van anderen. Jezus zegt ook dat je andere mensen niet moet veroordelen.

Zondag 16 augustus: Een voorbeeld over vergeven (Mattheüs 18:21-35)

Jezus legt uit wat vergeven is en hoe je dat moet doen. Jezus zegt dat je moet vergeven zonder bij te houden hoe vaak je dat hebt gedaan. Jezus vertelt ook over een koning die medelijden krijgt met zijn dienaar en scheldt hem een grote schuld kwijt.

Zondag 23 augustus: De belangrijkste regel in de wet (Mattheüs 22:34-40)

Jezus laat zien waar het ten diepste om gaat bij de regels van God: God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf.

 

 

content image

Kindernevendienst sponsort Jesca

Sinds 2015 is de collecte tijdens de kindernevendienst bestemd voor Jesca James Mwikwabe uit Tanzania. Deze sponsoring loopt via Compassion, een organisatie die gehoor wil geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Door Jesca te ondersteunen dragen we bij aan bijbelonderwijs, medische controles, voorlichting over hygiëne, leerzame uitjes, sport, picknicks, educatief materiaal en schooluniformen. Bijzonder is dat bij de sponsoring van een kind de lokale kerk wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt het geld voor het sponsorkind en voert het project verder uit. Het Anglican Kemange Child Development Center, dat de sponsoring in het dorp van Jesca uitvoert, organiseert ook opvoedingscursussen, bijeenkomsten en de mogelijkheid bij het project betrokken te zijn voor de ouders en/of voogden van de kinderen.

Voor sponsoring van Jesca is iedere maand € 33 nodig. Een heel bedrag, waarbij wij natuurlijk de hulp van de kinderen nodig hebben. Niet alleen door geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld ook door acties. Ook tijdens de kindernevendienst zullen we regelmatig aandacht besteden aan Jesca en het land waar zij woont. Daarnaast willen we de kinderen stimuleren voor haar en haar familie te bidden en sturen we haar regelmatig een briefje of tekening.  

Het is mooi als ook u als gemeente uw betrokkenheid toont bij dit sponsorkind. Daarom zullen we u regelmatig op de hoogte houden in de kerkdienst, de zondagsbrief, het magazine en Geandewei.

Jesca James Mwikwabe

Jesca is 26 juni 2011 geboren. Zij woont met haar vader, moeder en 2 zusjes in een klein dorp in de heuvels van Kemange in het noordwesten van Tanzania. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken. Jesca helpt thuis met de boodschappen doen, water halen en schoonmaken. Haar vader en moeder hebben soms werk als landarbeider. Jesca gaat elke week naar de zondagsschool en naar de bijbellessen op het project en vindt dat erg fijn. Ook gaat Jesca naar de basisschool. Zij houdt van zingen, groepsspelletjes en balspelletjes.