Kindernevendienst

Jongens en meisjes,

Helaas kunnen we elkaar deze weken niet ontmoeten in de kerk en tijdens de kindernevendienst omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen niet doorgaan. We zijn daarom blij dat de methode BijbelBasics het materiaal voor deze zondagen heeft aangepast zodat u ook thuis met uw kind(eren) aan de slag kunt gaan. Zondag 22 maart staat Mattheüs 6: 9-13 centraal. Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hen het 'Onze Vader' te bidden. Dit gebed wil ons helpen Gods nieuwe wereld  centraal te stellen. Op de projectverbeelding (de berg) komt een kaartje met 'twee gevouwen handen'. Misschien dat dit ook in de video-opname voor deze wordt opgenomen, net als het projectlied.  De ouders waarvan wij het mailadres hebben ontvangen het aangepaste materiaal van BijbelBasics. Wilt u dit ook ontvangen? Mail naar kindernevendienst@defontein058.nl en wij zorgen dat u dit materiaal ook ontvangt.

                                                                                                                                             

content image

Kindernevendienst

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Er zijn twee leeftijdsgroepen, in de jongste groep zitten kinderen van groep 1 tot en met 4, in de oudste groep kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Dat is wel zo prettig voor de kinderen, er is immers een groot verschil tussen een kind van vier en een kind van twaalf. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God bij de kinderen te brengen. Dat gebeurt door de methode  "Bijbelbasics" van het Nederland Bijbel Genootschap.Maar ook de gesprekken die de leiding heeft met de kinderen spelen een grote rol. De kindernevendienstleiding is bereikbaar via kindernevendienst@defontein058

content image

Kindernevendienst sponsort Jesca

Sinds 2015 is de collecte tijdens de kindernevendienst bestemd voor Jesca James Mwikwabe uit Tanzania. Deze sponsoring loopt via Compassion, een organisatie die gehoor wil geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Door Jesca te ondersteunen dragen we bij aan bijbelonderwijs, medische controles, voorlichting over hygiëne, leerzame uitjes, sport, picknicks, educatief materiaal en schooluniformen. Bijzonder is dat bij de sponsoring van een kind de lokale kerk wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt het geld voor het sponsorkind en voert het project verder uit. Het Anglican Kemange Child Development Center, dat de sponsoring in het dorp van Jesca uitvoert, organiseert ook opvoedingscursussen, bijeenkomsten en de mogelijkheid bij het project betrokken te zijn voor de ouders en/of voogden van de kinderen.

Voor sponsoring van Jesca is iedere maand € 33 nodig. Een heel bedrag, waarbij wij natuurlijk de hulp van de kinderen nodig hebben. Niet alleen door geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld ook door acties. Ook tijdens de kindernevendienst zullen we regelmatig aandacht besteden aan Jesca en het land waar zij woont. Daarnaast willen we de kinderen stimuleren voor haar en haar familie te bidden en haar een briefje of tekening te sturen.  

Het is mooi als ook u als gemeente uw betrokkenheid toont bij dit sponsorkind. Daarom zullen we u regelmatig op de hoogte houden in de kerkdienst, de zondagsbrief, het magazine en Geandewei.

Jesca James MwikwabeIk ben Jesca en ben 26 juni 2011 geboren. Ik woon bij mijn vader en moeder en heb 2 zussen. Ik help thuis met de boodschappen doen, water halen en schoonmaken. Mijn vader en moeder hebben soms werk als landarbeider. Ik ga elke week naar de zondagsschool en naar de bijbellessen op het project. Ik zit in groep 1 van de basisschool en op school gaat het goed. Ik houd van zingen, groepsspelletjes en balspelletjes. Ik woon in Tanzania in de heuvels van Kemange. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken.