Kindernevendienst

content image

Kindernevendienst

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God dicht bij de kinderen te brengen. Daarvoor wordt de methode  Bijbel Basics van het Nederland Bijbel Genootschap gebruikt. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd en wordt ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Er zijn twee leeftijdsgroepen: in de jongste groep zitten kinderen van groep 1 tot en met 4, in de oudste groep kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Dat is wel zo prettig voor de kinderen, er is immers een groot verschil tussen een kind van vier en een kind van twaalf. De kindernevendienstleiding is bereikbaar via kindernevendienst@defontein058.nl.

Leesrooster

Het Bijbel Basicsmateriaal voor thuis is via de website www.debijbel.nl te downloaden of mail naar kindernevendienst@defontein058.nl om het via de mail te ontvangen.

Zondag 22 november: Liefde is … (1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13)

Paulus roept op om een eenheid te vormen. Hij vergelijkt daarvoor de kerk met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde. Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.

Advent: Dicht bij het licht

De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. Ook voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee het goede nieuws van Kerst uitgelegd wordt: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1). Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen.

Zondag 29 november, 1e advent: Jezus is het licht voor de wereld (Johannes 8:12-19)

Jezus zegt in Johannes 8 dat Hij het licht voor de wereld is. Jezus kan dit zeggen, omdat Hij als Gods Zoon weet waar het licht vandaan komt: van God.

Zondag 6 december, 2e advent: God schept het licht (Genesis 1:1-5)

Het eerste dat God heeft gemaakt is het licht. God houdt van het licht, Hij vindt het mooi en goed. Maar de mensen vertrouwden God niet, daardoor werd het donker in de wereld.

Zondag 13 december, 3e advent: De mensen zullen een stralend licht zien (Jesaja 9:1-6)

Licht en donker zijn belangrijke symbolen in de Bijbel. Licht staat voor een leven met God. Het donker staat voor een leven zonder God, en voor het verdriet en de pijn dat dat tot gevolg heeft. In Jesaja 9 lezen we dat Gods volk in het donker leeft. Maar God belooft dat Hij hen zal helpen: ze zullen ‘een stralend licht zien’.

Zondag 20 december, 4e advent: Zacharias zingt over het hemelse licht (Lucas 1:67-79)

Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een lied over Gods trouw en roept hij de mensen op om te vertrouwen op ‘het hemelse licht’.

Vrijdag 25 december, Kerst: Jezus is het ware licht (Johannes 1:1-18)

Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Bethlehem komt het licht van Gods liefde ons leven binnen. Alles wordt er anders door. Je kijkt met andere ogen naar de wereld, naar elkaar en naar jezelf. We mogen kinderen van God zijn, levend in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.

Zondag 27 december: Zing voor de Heer! (Psalm 150)

Er zijn verschillende manieren waarop je God kunt loven. Psalm 150 is een uitbundig loflied voor God. De Psalm roept aan alles wat leeft op om God te loven.

content image

Kindernevendienst sponsort Jesca

Sinds 2015 is de collecte tijdens de kindernevendienst bestemd voor Jesca James Mwikwabe uit Tanzania. Deze sponsoring loopt via Compassion, een organisatie die gehoor wil geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Door Jesca te ondersteunen dragen we bij aan bijbelonderwijs, medische controles, voorlichting over hygiëne, leerzame uitjes, sport, picknicks, educatief materiaal en schooluniformen. Bijzonder is dat bij de sponsoring van een kind de lokale kerk wordt ingeschakeld. Die kerk ontvangt het geld voor het sponsorkind en voert het project verder uit. Het Anglican Kemange Child Development Center, dat de sponsoring in het dorp van Jesca uitvoert, organiseert ook opvoedingscursussen, bijeenkomsten en de mogelijkheid bij het project betrokken te zijn voor de ouders en/of voogden van de kinderen.

Voor sponsoring van Jesca is iedere maand € 33 nodig. Een heel bedrag, waarbij wij natuurlijk de hulp van de kinderen nodig hebben. Niet alleen door geld mee te nemen, maar bijvoorbeeld ook door acties. Ook tijdens de kindernevendienst zullen we regelmatig aandacht besteden aan Jesca en het land waar zij woont. Daarnaast willen we de kinderen stimuleren voor haar en haar familie te bidden en sturen we haar regelmatig een briefje of tekening.  

Het is mooi als ook u als gemeente uw betrokkenheid toont bij dit sponsorkind. Daarom zullen we u regelmatig op de hoogte houden in de kerkdienst, de zondagsbrief, het magazine en Geandewei.

Jesca James Mwikwabe

Jesca is 26 juni 2011 geboren. Zij woont met haar vader, moeder en 2 zusjes in een klein dorp in de heuvels van Kemange in het noordwesten van Tanzania. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken. Jesca helpt thuis met de boodschappen doen, water halen en schoonmaken. Haar vader en moeder hebben soms werk als landarbeider. Jesca gaat elke week naar de zondagsschool en naar de bijbellessen op het project en vindt dat erg fijn. Ook gaat Jesca naar de basisschool. Zij houdt van zingen, groepsspelletjes en balspelletjes.