Kerkomroep

Het is mogelijk om via internet de kerkdiensten van De Fontein te beluisteren. Dat kan zowel 'live' tijdens de kerkdienst als achteraf. De Fontein is, net als de andere kerken van de Protestantse Gemeente Leeuwarden aangesloten op www.kerkomroep.nl. Via deze site kunt u meeluisteren.