Kerkenraad

content image

De kerkenraad is het bestuur van De Fontein. Hij is als volgt samengesteld:

Ten eerste is er een Moderamen (Dagelijks Bestuur) bestaande uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris), een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en is eerste aanspreekpunt voor zaken in de wijkgemeente

In de Kerkenraad zitten alle ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen). Hij vergadert 10 keer per jaar en neemt beslissingen over belangrijke kerkelijke zaken.

Vanuit de kerkenraad van De Fontein maakt de preses deel uit van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden.

Berichten voor de kerkenraad kunnen naar scriba@defontein058.nl

De huidige samenstelling van de kerkenraad is hiernaast aangegeven (stand per 3 september 2023)

 

Moderamen 
Sjoerd WijnsmaPreses
Guus YskaScriba
Nanne HoeksmaDiaken
Jan MeijeringOuderling-Kerkrentmeester
  
Tijdelijk predikant 
ds. Alfons van Vliet 
  
Kerkelijk werker 
Irene de Vries 
  
Ouderlingen 
Germen van IJsOuderling evangelisatie
Margreet MollemaPastoraal ouderling
Bram DekkerOuderling-Kerkrentmeester
Sjoerd van der MeerOuderling-Kerkrentmeester
Reinouw JellemaOuderling ouderen
  
Diakenen 
Harold de Haan 
Hero de Jong