Kerkenraad

content image

De kerkenraad is het bestuur van De Fontein. Hij is als volgt samengesteld:

Ten eerste is er een Moderamen (Dagelijks Bestuur) bestaande uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) en een predikant. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en is eerste aanspreekpunt voor zaken in de wijkgemeente

In de Kerkenraad zitten alle ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen). Hij vergadert 10 keer per jaar en neemt beslissingen over belangrijke kerkelijke zaken.

Vanuit de kerkenraad van De Fontein zijn twee ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden.

Berichten voor de kerkenraad kunnen naar scriba@defontein058.nl

De huidige samenstelling van de kerkenraad is hiernaast aangegeven (stand per 24 september 2022)

 

Moderamen 
Sjoerd WijnsmaPreses
Guus YskaScriba
Reinouw JellemaOuderling (ouderen)
Jan MeijeringOuderling-Kerkrentmeester
ds. Dirk LofConsulent
  
Ouderlingen 
Germen van IJsOuderling evangelisatie
Margreet MollemaPastoraal ouderling
Dirk Sierd de VriesOuderling studentenpastoraat (bijzondere opdracht)
Bram DekkerOuderling communicatie
  
Diakenen 
Harold de Haan 
Nanne Hoeksma 
Hero de Jong