Kerkenraad

content image

De kerkenraad is het bestuur van De Fontein. Hij is als volgt gestructueerd:

In de Grote Kerkenraad zitten alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen). Hij vergadert tenminste vijf keer per jaar en neemt beslissingen over de belangrijke kerkelijke zaken. De Grote Kerkenraad bestaat voor het seizoen 2018/2019 uit twee predikanten,  vier ouderlingen, een jeugdouderling, vier diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters.

De Kleine Kerkenraad komt zeven keer per jaar bijeen en is vooral bezig met het (doen) organiseren van de wijkactiviteiten. De Kleine Kerkenraad bestaat uit: een voorzitter, een scriba (tevens Taakgroep Ouderen), beide predikanten (tevens Taakgroep Eredienst), een jeugdouderling (Taakgroep Jeugd en Jongeren), een ouderling als vertegenwoordiger van de Taakgroepen Vorming en Toerusting en Evangelisatie, een diaken (Taakgroep Diaconie) en een ouderling-kerkrentmeester (Taakgroep Beheer en Financien). De taakgroep Communicatie is momenteel niet vertegenwoordigd.

Tot slot is er een Moderamen bestaande uit de preses (voorzitter), de scriba (secretaris), een predikant, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad voor.

Vanuit de kerkenraad van De Fontein zijn vier ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden.

Berichten voor de kerkenraad kunnen naar scriba@defontein058.nl

De samenstelling van de kerkenraad in het seizoen 2018/2019 is hiernaast aangegeven.

Moderamen

Willem DijkstraPreses
Reinouw JellemaScriba (taakgroep Ouderen)
ds. Hans KempermanPredikant,                              
 (Afgevaardigde naar de AK)
Margriet MulderDiaken (taakgroep Diaconie)
Gerrit KrikkeOuderling-kerkrentmeester             
 (Afgevaardigde naar de AK)

 

Kleine Kerkenraad

 
Het Moderamen, aangevuld met: 
ds. Alfons van VlietPredikant
 (Afgevaardigde naar de AK)
Romana BremerJeugdouderling
 (Taakgroep Jeugd en Jongeren)
Guus YskaOuderling-Kerkrentmeester
 (Taakgroep Beheer en Financien)
Germen van IJsOuderling
 (Taakgroep Vorming en Toerusting)
 (Taaakgroep Evangelisatie)

 

Grote Kerkenraad

 
De Kleine Kerkenraad aangevuld met: 
Aafke en Durk BoomsmaPastoraal ouderling
Margreet MollemaPastoraal ouderling
Eerde de VriesPastoraal ouderling
Harold de HaanDiaken
Johan van der VeenDiaken
Menno SijtsmaDiaken
 (Afgevaardigde naar de AK)
Jan MeijeringOuderling-Kerkrentmeester