Kerkenraad

content image

De kerkenraad is het bestuur van De Fontein. Hij is als volgt samengesteld:

Ten eerste is er een Moderamen (Dagelijks Bestuur) bestaande uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris) en een predikant. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en is eerste aanspreekpunt voor zaken in de wijkgemeente

In de Kerkenraad zitten alle ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen). Hij vergadert 10 keer per jaar en neemt beslissingen over belangrijke kerkelijke zaken.

Vanuit de kerkenraad van De Fontein zijn twee ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden.

Berichten voor de kerkenraad kunnen naar scriba@defontein058.nl

De samenstelling van de kerkenraad in het seizoen 2020/2021 is hiernaast aangegeven.

 

Moderamen 
Willem DijkstraPreses
Guus YskaScriba
Ds. Hans KempermanPredikant
  
Ouderlingen 
Germen van IJsEvangelisatie
Romana BremerJeugdouderling
Sjoerd WijnsmaJeugdouderling
Eerde de Vries

Pastoraal ouderling, vorming en toerusting

Margreet MollemaPastoraal ouderling
Reinouw JellemaOuderling ouderen
Jan MeijeringOuderling-Kerkrentmeester
  
Diakenen 
Harold de Haan 
Menno Sijtsma 
Nanne Hoeksma