Kerkdiensten

17 maart 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Derde Zondag in de Lijdenstijd)

04-03-2019

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Guus WoltersDe eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 697 (Opw. met filmpje),
en Lied 313: 1 en 2 (ELB met orgel)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 96: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 92: 1 en 3
Gebed van verootmoediging en toewijding
Keuzelied (filmpje) Sing over me… (2ND Chapter of Acts)
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 31 (ELB-verschillende talen)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Bring huld’ oan God jim folken, loovj’allegear de Hear
Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear

Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord

Prijst God nu alle volken, prijst god en eert Zijn Naam,
prijst God nu alle volken, prijst God en eert zijn naam

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Gebed om het licht van Gods Geest
Zingen: Lied 459 (ELB - Nederlands, Fries, Engels)
40-dagenproject kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Esther 2: 5-7 en hoofdstuk 4
Zingen: Lied 246: 1 en 2 (ELB)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: Peaceful moment of worship
Moment van persoonlijke ontmoeting met God  
Zingen: Gez. 473: 1, 4, 5, 9 en 10 (LvdK)
Kinderen komen terug, Paasproject…
Gebeden, daarna Inzameling van onze gaven
Slotlied: Gez. 380: 2, 4, 6 en Gez. 381: 4 en 5 (LvdK)
Zegen, na de zegen: Lied 834 (LB)

 

Lees verder

24 maart 2019, 09.30: ds Hans Kemperman, Vierde Zondag in de Lijdenstijd

25-02-2019

Lees verder

31 maart 2019, 09.30: Themadienst met The Young Christian Singers (Vijfde Zondag in de Lijdenstijd)

18-02-2019

Lees verder

7 april 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Zesde Zondag in de Lijdenstijd, Kinderdienst

18-02-2019

Lees verder

14 april 2019, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman, Palmzondag

04-02-2019

Lees verder

18 april 2019, 19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Viering H.A. (Kring)

27-01-2019

Lees verder

19 april 2019, 19.30: ds Hans Kemperman, viering H.A. (Tafel)

27-01-2019

Lees verder