Kerkdiensten

9 december 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman, 2e Advent

28-08-2018

Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Harold de Haan. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Pastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 444: 1, 2, 3 en 4 (LB) Nu daagt het in het oosten
Welkom, mededelingen en stil gebed
Aansteken 2e adventskaars
Zingen: Psalm 138: 1 (LB)  U loof ik, Heer, met hart en ziel
Votum en groet
Zingen: Psalm 138: 2 en 4 (LB) Ten dage dat ik riep hebt Gij
Luisterlied: Het zal worden zoals het was (Christian Verwoerd)
Gebed bij opening van de Schrift
Adventsproject:  Filmpje bekijken,
De kinderen komen naar voren;
Kinderlied zingen: Kom erbij!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (NBV)
Zingen: Lied 158a: 1, 2 en 3 (LB) God zij geloofd uit alle macht
Verkondiging
Zingen: Lied 445: 1, 2, 3 en 4 (LB) De nacht is haast ten einde
De kinderen komen terug
Adventsproject: Projectlied zingen (2e advent)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van onze gaven
Zingen: Lied 122: 1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog = 109 ELB) Al wie dolend in het donker
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble Kavoca o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerk Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek

Lees verder

16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

26-08-2018

Lees verder

23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

20-08-2018

Lees verder

25 december 2018, 09.30 uur: ds Hans Kemperman, 1e Kerstdag

18-08-2018

Lees verder

30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

16-08-2018

Lees verder

31 december 2018, 19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Oudjaarsavond

15-08-2018

Lees verder