Kerkdiensten

Weer naar de kerk in september

U hebt allemaal een brief en een formulier gekregen over naar de kerk gaan in coronatijd. Iedereen die het formulier heeft ingevuld krijgt in de week van 31 augustus een mail of een brief met de vraag of u zo vaak wilt blijven komen als u hebt aangegeven.

Als u het wilt houden zoals u had aangegeven, hoeft u niets te doen.

Wilt u toch iets veranderen? Mail dan naar defontein058@gmail.com, stuur een app of een sms naar 06-17 14 62 74 of stuur een briefje naar Goudenregenstraat 77, 8922 CP, Leeuwarden. Ook als u tot nu toe niet naar de kerk bent geweest maar dat wel weer wilt gaan doen, horen we graag van u

Werkgroep Weer-naar-de-kerk

27 september 2020, 09.30 uur: ds. Klaas van der Kamp, Kampen

28-07-2020

Ds. Klaas van der Kamp is classispredikant van Overijsel/Flevoland

 

Alleen op uitnodiging na voorafgaande aanmelding

Lees verder

4 oktober 2020, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Isreëlzondag en afscheid i.v.m. vertrek naar Bolsward

26-07-2020

Lees verder

11 oktober 2020, 09.30 uur: Nelleke Berntsen, Leeuwarden

21-07-2020

Lees verder

18 oktober 2020, 09.30: pastor Irene de Vries

28-06-2020

Alleen op uitnodiging na voorafgaande aanmelding

Lees verder