Kerkdiensten

16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

26-08-2018

Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Henk VisserDe eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Expect/Studentenpastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen intochtslied: Psalm 103: 1 en 5 Zegen mijn ziel
Welkom, mededelingen, stil gebed
Aansteken derde adventskaars
Zingen: Psalm 103: 7
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 8
Gebed om ontferming en de Heilige Geest
Zingen: Psalm 103: 9
Kindernevendienst:
Filmpje, uitleg en lied Kom erbij
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing OT: Sefanja 3: 14 t/m 20
Zingen: Lied 413 (ELB) Lichtstad met uw paarlen poorten
Schriftlezing NT: Lucas 3: 7 t/m 18
Zingen: Lied 247: 1, 3, 4 en 5 Blijf mij nabij  
Preek / orgelspel
Keuzelied (Maarten Kuitert) Gena van God, hoe loof ik U
Kinderen komen terug, afsluiting project en projectlied
Gebed, afsluiten met gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van onze gaven
Zingen slotlied: Lied 769: 1, 2, 5 en 6 Eens als de bazuinen klinken
Zegen, gevolgd door 3 x Amen

Lees verder

23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

20-08-2018

Lees verder

25 december 2018, 09.30 uur: ds Hans Kemperman, 1e Kerstdag

18-08-2018

Lees verder

30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

16-08-2018

Lees verder

31 december 2018, 19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Oudjaarsavond

15-08-2018

Lees verder