Jij een vaccinatie, zij een vaccinatie

In Nederland zijn we druk bezig met het vaccineren van de bevolking. Er komen genoeg vaccins Nederland binnen en iedereen die dat wil kan gevaccineerd worden. In het rijke westen is dit geen probleem. Genoeg geld voorhanden om in het groot vaccins in te kopen.

Hoe anders is dat in de minder goedbedeelde landen. De bevolking werd geconfronteerd met covid-19 en de bijbehorende lockdown. Daar zijn geen steunpakketten door de overheid ter beschikking gesteld en iedereen moest  maar zien hoe hij/zij het hoofd boven water hield. In Rwanda valt het aantal coronabesmettingen erg mee. Een groter probleem was het verkrijgen van voldoende voedsel. Je kon daar eerder overlijden van de honger dan aan corona.

Kerk in Actie heeft vorig jaar aan Rwanda noodhulp verleend voor de verstrekking van voedselpakketten aan de meest kwetsbare mensen en hiv geïnfecteerden.

Een grote zorg op dit moment is dat in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika veel te weinig vaccins beschikbaar zijn. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is beducht voor het ontstaan van nieuwe varianten van covid-19 waar de huidige vaccins niet voor werken. Het kan nog wel een jaar duren voordat de hele wereldbevolking gevaccineerd is.

Bij een gespreksgroep in Franeker kwam het rechtvaardigheidsbeginsel ter sprake. Waarom wij wel vaccins en zij niet. Het heeft hen doen besluiten een actie op te zetten van jij een vaccinatie, zij een vaccinatie. Uit solidariteit met de Rwandese bevolking willen wij hier bij aansluiten.

Het voorstel is dat iedereen die gevaccineerd is/wordt een bedrag van b.v. € 5,– overmaakt naar de diaconie. Het rekeningnummer is NL37INGB 0000844806 o.v.v. vaccins Rwanda.

ZWO Fontein en Jacobijner.