Gemeentevergadering te beroepen predikant

Zondag 8 oktober  is er ná de ochtenddienst een gemeentevergadering over de te beroepen predikant. De kandidaat gaat zelf voor in de eredienst. De beroepingscommissie informeert de gemeente over de procedure en geeft een toelichting op de voorgedragen kandidaat. De kandidaat stelt zich verder voor en kan eventuele vragen beantwoorden. Tot slot vindt de verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden. Binnen 5 dagen kan er bezwaar worden ingediend bij de wijkkerkenraad tegen de gevolgde beroepingsprocedure, dus níet tegen de persoon. Dit kan tot vrijdag 13 oktober. Na de termijn van 5 dagen kan het beroep worden uitgebracht. Tot slot heeft de kandidaat maximaal 3 weken de tijd om een beslissing te nemen op het uitgebrachte beroep.

Guus Yska, scriba