Extra collecte voor 4 jongeren uit de gemeente voor World Servants

Op 14 april zal er een extra collecte gehouden worden voor World Servants. Bert Dekker, Christian Wolters, Irene van den Berg en Anika van der Wal vertrekken aankomende zomer drie weken naar een ontwikkelingsland om daar te bouwen aan verandering. Bert en Christian stellen zich dienstbaar op in Bangladesh (Azië) met een groep jongeren met een lichamelijke beperking. Dit project laat zien dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om iets te betekenen in de maatschappij. Irene zal als medisch leider vertrekken naar Zambia (Afrika). Samen met de lokale bevolking wordt er gebouwd aan extra klaslokalen voor 250 leerlingen. Anika gaat bouwen in Malawi (Afrika) aan lerarenwoningen, latrines en verschoningsruimtes voor meisjes. Goed onderwijs en sanitaire voorzieningen vinden wij belangrijk voor ieder kind! Ondanks het voeren van verschillende acties en sponsoringen hebben wij nog een bedrag van €5000,- nodig. Wij hopen dat u ons wilt helpen door middel van uw gift in de extra collecte op 14 april voor deze projecten. Namens ons alle vier en de kinderen in Bangladesh, Zambia en Malawi, enorm bedankt!