Donderdagavond in De Fontein (15+)

Vanaf donderdag 21 oktober zijn jullie iedere derde donderdagavond van de maand welkom in De Fontein.

Om 18.30 beginnen we gezamenlijk met de maaltijd, daarna kun je kiezen voor de (Youth) Alpha-groep, óf het maandelijkse programma voor inhoud of toepassing. De deelnemers van (Youth) Alpha volgen iedere maand hetzelfde programma. Na het programma komt iedereen weer bij elkaar voor de nazit, zodat je nog even rustig kunt nakletsen.

Opgave is gewenst! Tot 17 oktober a.s. kun je je aanmelden via donderdagavond@defontein058.nl of via de whatsapp van Dirk Sierd.

 Let op: we richten ons in eerste instantie op iedereen tussen de 15 en 35 jaar oud, maar voel je welkom als je daar buiten valt!

Dieuwke & Hendrik, Irene & Peter, Dirk Sierd