Brief van de kerkenraad

28-03-2020

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

Deze week is er geen moderamen vergadering, en als gevolg hiervan gaat ook de a.s. kerkenraadsvergadering niet door.  Dit is wel zeer uitzonderlijk, de situatie rondom het coronavirus dwingt ons helaas hiertoe. Dat wil niet zeggen, dat er met de leden van het moderamen, kerkenraad en predikanten geen contact mogelijk is. 

 Er is via de sociaal media een groepsapp “Kerkenraad snel overleg” gemaakt, waarmee wij constant met elkaar in verbinding staan. Ook een grote groep vrouwen in en om de Fontein hebben elkaar gevonden in een groepsapp  “De Fontein vrouwen”. Mooie en bemoedigende initiatieven. En wat wordt er veel werk verzet door de gemeenteleden om de “Online-diensten Fontein” in de lucht te krijgen en te houden. Onze complimenten voor al deze activiteiten!  

Er worden verder kaartjes rondgebracht, telefoontjes gepleegd en mailtjes verstuurd om zoveel mogelijk gemeenteleden van De Fontein ( en daarbuiten ) te bereiken en te bemoedigen.  

In mijn smartphone komen van alle kanten berichten binnen van vrienden en bekenden die een positieve en bemoedigende boodschap hebben. Vaak vergezeld van bijbelfragmenten en positieve  muziekfragmenten.

In de Naardense bijbel las ik vandaag Psalm 55:23, waar het volgende staat: “Werp je zorg op de Ene en híj zal je onderhóuden; hij zal voor eeuwig niet geven dát de rechtváardige wánkelt”. 

 Dat neemt niet weg, dat wij als kerkenraad wél de zorg hebben hoe het in de gemeente en met onze gemeenteleden gaat.  Laten wij daarom voor elkaar blijven bidden, voor elkaar zorgen  en om elkaar denken en elkaar bemoedigen met de woorden die de Ene ons geeft door zijn woord. Wij moeten niet bezorgd zijn over ons leven ( Matth.6:25 ), dat ligt geborgen in Gods handen!

 Veel sterkte gewenst in de komende week, met een hartelijke groet.

Willem Dijkstra, voorzitter

Lees verder

Pastorale Brief

21-03-2020

Leeuwarden, 20 maart

Beste broeders en zusters,

Het begon heel ver weg, in China, eind December, en we vonden het misschien allemaal wel wat overtrokken, de maatregelen die China op een gegeven moment nam: complete steden werden afgegrendeld, waarbij het ging om miljoenen mensen. Maar toen begon het virus ook buiten China de kop op te steken en op dit moment zijn er in 181 landen besmettingen geconstateerd, met 254.400 (officieel) besmette personen en 10.450 overledenen. We worden allemaal geconfronteerd met alle maatregelen die genomen worden en die elke volgende dag alweer anders kunnen zijn. En sommigen van ons hebben wel familie of vrienden, die het virus hebben, of misschien zijn we zelfs zélf al geraakt.

We kunnen mensen die ons dierbaar zijn niet meer opzoeken, en met verdriet zien we mensen in verpleeghuizen verstoken van elk bezoek. En sommigen maken zich terecht grote zorgen over hun inkomsten die plots wegvallen.

Er is angst, onzekerheid, bezorgdheid.

En een woord van Jezus als: “maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft zijn eigen kwaad” komt dan zomaar ineens in een heel ander daglicht te staan. 

Geloof kan geschokt worden, vertrouwen zomaar ineens voor een groot deel verdampen. En voordat we het weten voelen we ons ook nog eens heel schuldig daarover. Laten we dat laatste in ieder geval niet doen. Het kan jammer of pijnlijk voor jezelf (en je naasten) zijn als dat gebeurt, maar probeer begrip te hebben voor je eigen menselijke tekortkomingen of tekortschieten (zelfs in dat geloof of vertrouwen) en voor dat van anderen om je heen, ook van mede-christenen. Ja, het kan zomaar gebeuren, dat we heel lang – soms jaren – ‘staan’, maar dan toch ineens kunnen ‘vallen’. Val jezelf of elkaar dan niet af, maar beur elkaar of jezelf weer op. Draagt elkaars lasten, heb geduld met jezelf.

En probeer dwars door dat alles heen – zorgen, last, angst, praktische zaken, geloofstwijfel etc. – tóch ook je hart te blijven openen voor God én voor de mensen om je heen.

En gebruik daarbij alles wat je wordt aangereikt of wat voor handen is: luister wat vaker naar mooie of opbouwende, geloofsversterkende muziek en liederen, lees eens wat vaker dan anders bemoedigende gedeeltes in je Bijbel, probeer wat vaker (korte) gesprekjes te hebben met God, “zoek” elkaar op via (beeld)telefoon, whatsapp, of op gepaste (1,5 meter) afstand.

Groet mensen bewust als je ze tegenkomt en knoop even een praatje aan. Kijk ook wat je met jóúw mogelijkheden – en wat bij jóú past – voor anderen kunt doen en/of hoe je kunt aanhaken bij initiatieven of acties, in onze eigen stad bijvoorbeeld, of via je school, werk, facebook etc.

En probeer te geloven dat – ook al vóélt dat misschien niet altijd zo (denk maar aan het gedicht van de “voetstappen in het zand”) – God écht sámen met ons door deze crisis gaat. 

Hij wéét wat we doormaken, niet alleen wij hier in onze gemeente, maar ook héél Zijn wereld en héél Zijn mensheid. En hoeveel (veel grotere) crississen hebben de vele generaties vóór ons al samen met Hem doorstaan en zijn daar óók weer uit gekomen, soms heel snel, soms na jaren.

Wij wensen en bidden u en ons allemaal samen Gods diepe vrede, rust en Zijn zegen toe !

 

ds. Hans Kemperman en ds. Alfons van Vliet  

Lees verder

Corona heerst, maar God regeert…!

13-03-2020

Corona heerst, en hoe. Ook wanneer je je niet laat meeslepen door angst of paniek, ook wanneer je niet wc papier hamstert of tientallen blikken bonen in huis valt, word je er natuurlijk volop mee geconfronteerd.  Of je zult zélf maar in quarantaine moeten. Of erger nog, je zult maar ernstig ziek worden of zelfs een geliefde hieraan verliezen…of je zult maar ZZP´er zijn of op een andere manier het allemaal rechtstreeks in je portemonnee voelen, terwijl je dat financieel eigenlijk helemaal niet aan kan. Of plotseling merken dat je niemand meer op bezoek krijgt en een stuk eenzaamheid ervaart.

Maakt het dan eigenlijk wel verschil of je gelooft in God of niet ? Nou, niet als het gaat om of je door je geloof van dit alles gevrijwaard blijft, want dat is helaas niet zo. Het virus gaat niet – zoals ooit bij de laatste van de 10 plagen in Egypte– aan onze deurposten voorbij…

Maar heb je er dan wél wat aan als je kunt en durft te belijden: “…maar God regeert !” ?

Jazeker! Want wat geeft het een innerlijke rust, vertrouwen, moed en troost, als je dit kunt. Alles om je heen kan schudden of heftig tekeer gaan, maar wij mogen ons veilig weten in Gods hand. Ja, zelfs al zou álles je ontnomen worden: als je je tégelijkertijd geborgen weet in Zijn hand, kun je net als eens de profeet Habakuk zeggen: “al zal de vijgeboom niet bloeien…al zal er geen koren op de akkers staan…toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God van mijn heil, God de Heer is mijn kracht!”

Dit is het voorrecht van kinderen van God, dit te weten en dit te mogen geloven. En in een tijd als waarmee we nu mee te maken hebben, komt het er op aan. Brengt het ons in paniek, of brengt alles ons juist dichter bij deze God en bij deze rust ? Nood leert bidden ? Ja, en dat mag, daar is niets mis mee. God zal ons nooit verwijten “jaja, nu weet je Mij zeker weer ineens te vinden hè ?” Nee ! Hij is als Vader al lang ontzettend blij dát we Hem weten te vinden, want Hij wil er juist volop voor ons zijn!

En hoe mooi is het, wanneer we dat niet voor onszelf houden, maar juist ook misschien nú daar anderen – die God nog niet kennen – mee kunnen helpen. Anderen die wel angstig of erger worden. Niet om hen te bekeren, maar om hen te helpen, te bemoedigen, te troosten.

God regeert. Zelfs al zien we daar misschien niets van, maar het loopt Hem niet uit de hand, nooit ! Bij Hem zijn we veilig, nu en tot in eeuwigheid. Misschien gaat dat ons verstánd te boven en snappen we niet hoe het precies werkt allemaal, maar wanneer we het in ons hárt kunnen laten dalen, geeft dat de troost, kracht, bemoediging die we állemaal nodig hebben.

God zegene ons en geve dat we tot een zegen mogen zijn met en vanuit dit alles !

 Ds Alfons van Vliet

Lees verder

6 kansen voor de kerk in deze corona-crisis

13-03-2020

De ene na de andere activiteit wordt afgezegd in verband met corona. Vandaag werden al twee studiedagen voor kerkleiders verplaatst naar het najaar en in het hele land worden kerkdiensten  geannuleerd.

De recente ontwikkelingen roepen bij mij de sterke behoefte op om als kerk de situatie om te denken. Hoe kan een kerk, juist in deze tijden, in deze situatie van betekenis zijn?

Lees verder

Dag van Nationaal Gebed op 18 maart

09-03-2020

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.

Christenen hoeven niet in paniek te raken. We leven immers voor Christus, die ons in staat stelt nuchter te blijven en met aandacht het goede te zoeken voor anderen. Elke keer als we in de verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze te maken om toch in vertrouwen en openheid te reageren.

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing (2 Timoteüs 1 vers 7)

Op 18 maart is er een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Dat willen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land doen door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media. Om 9, 12 en 15 uur is er een gebedsblok van 15 - 30 minuten, om 19 uur wordt de dag afgesloten. Vervolgens kan een ieder tussentijds persoonlijk bidden, een gebed plaatsen op een centrale digitale plek en/of via sociale media met hashtags en/of meekijken bij een lokale of provinciale livestream. Meer informatie staat op www.nationaalgebed.nl.

Lees verder

Voedselbankactie

08-03-2020

De diaconie beveelt de inzamelactie voor de voedselbank weer van harte aan. De bidstond voor gewas en arbeid van 11 maart 2020 valt samen met onze inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. Noteer deze periode in uw agenda: zondag 8 maart tot woensdagochtend 18 maart. Op woensdag 18 maart wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de voedselbank.U kunt houdbare producten in de ‘Kar van Samen Delen’ deponeren. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl

Lees verder

21 maart 2020, 15.30 uur GirlsOnly

17-02-2020

Meiden opgelet! Het is weer bijna tijd voor GirlsOnly. We hebben de datum gepland op zaterdag 21 maart van 15:30-18:30/18:45 in 4-14. We starten gezellig met een high tea (neem hiervoor iets kleins mee). Daarna gaan we een gezellig spel spelen en sluiten de middag af met het eten van patat. Opgeven kan bij Karina.

Lees verder

Expositie ‘Landschap te Kijk’ van 7 februari tot 3 april in De Fontein – Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden

11-02-2020

Hanny Wielenga schildert al vele jaren als bescheiden amateur. Ze volgt nog steeds les:  “om nieuwe onderwerpen en technieken uit te proberen en om mezelf verder te bekwamen”.

Haar werk – in acryl op doek en papier - is het gevolg van een bijzondere belangstelling voor alles om haar heen en met name voor het landschap. Dit ondanks alle artistieke ‘uitstapjes’ (andere onderwerpen en technieken) die zij uit nieuwsgierigheid steeds blijft doen. De kijker stapt met deze expositie het ‘buiten’ binnen vanuit Hanny’s kijk erop - geschilderd met vrijmoedig losse hand – direct herkenbaar, maar hier en daar ook meer abstract.

Als kind al ging ze helemaal op in wat ze zag. “Ik was dan natuurlijk ook wel samen met andere kinderen buiten, maar ik keek alleen maar rond naar al het moois om me heen en vergat helemaal om mee te spelen”, zegt ze lachend. “Dat vonden ze best wel raar.”

In het dagelijks leven is Hanny als vrijwilliger altijd bereid om voor een ander de handen uit de mouwen te steken. Zo is ze ook een enthousiast supporter van de World Servants en heeft ze de eerste karweitjes voor het goede doel (ramen lappen en postbezorgen) alweer laten doen. “Wordt vervolgd.”

Tijdens de expositie stelt ze ook een aantal kleine werken beschikbaar voor verkoop voor het Goede Doel.  

Kunst kopen

Ook nu kan de kijker dus weer ‘kunst van de plank’ kopen voor World Servants. De kaartjes aan de onderkant geven dat duidelijk aan. Daarnaast is ook enig tentoongesteld werk van Hanny te koop “om de hobbykosten wat te drukken”.

Alle werken zijn voorzien van kaartjes met info.

U kunt uw gewenste aankoop met nummer en uw gegevens inschrijven op de lijst op de blauwe statafel vlakbij de zalengang.

Het is mogelijk om uw aankoop-voor-World Servants af te rekenen en mee te nemen tijdens de Rommelmarkt op zaterdag 28 maart aanstaande in De Fontein.

Ter plekke in de hal zal dan ook een werk van Hanny worden geveild voor de hoogste bieder.

De mogelijk achterblijvende verkochte werken gaan na 3 april op afspraak naar de nieuwe eigenaar.

Voor meer info: Telefoon 058-2886782, e-mail: j.wielenga@lijbrandt.nl

Vaste openingstijden expositie

Op dinsdag 10 en 24 maart van 19.30 – 21.30 uur

Zondag van 11.00 – 12.00 uur

Woensdag van 9.00 – 11.30 uur

Vrijdag van 9.00 – 11.30 uur

Lees verder

Gemeentebijeenkomsten

08-02-2020

Op zondag 8 maart wordt er een gemeentebijeenkomst gehouden na de ochtenddienst. U en jij worden bijgepraat over enkele zaken. Waaronder: de stand van zaken met betrekking tot de huidige en komende vacatures, het beleidsplan en wat ons als gemeente nog meer bezighoudt. Iedereen wordt bij deze uitgenodigd om dan aanwezig te zijn.

Lees verder

11 februari 2020, 10.00 uur Samen de Bijbel lezen (Kring ds. Alfons van Vliet)

08-02-2020

Op dinsdagmorgen 11 februari, van 10.00 tot 11.30 uur, is iedereen weer van harte welkom om samen met elkaar te praten over een klein gedeelte uit de Bijbel, ditmaal Paulus' brief aan de Filippenzen. Leest u deze kleine brief dan eerst thuis?  We hopen weer op een bemoedigende ochtend !

Ds. Alfons van Vliet

Lees verder

1 maart 2020: lunch

02-02-2020

Op zondag 1 maart is er weer een gezamenlijke lunch in De Fontein. Op deze zondag kunt u voor de dienst uw meegebrachte lekkernijen afgeven. De organisatie zorgt voor heerlijke soep. Noteer alvast deze datum.

Saakje van IJs en Margreet Mollema

Lees verder

Enthousiaste jongerenwerker gezocht!

01-02-2020

Onze wijkgemeente, De Fontein in Leeuwarden, zoekt een enthousiaste jeugd/jongerenwerker die het jongerenwerk binnen onze gemeente een nieuwe impuls kan geven.De Fontein is een protestantse wijkgemeente en onderdeel van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Het is een heel diverse en betrokken gemeente, met een actieve groep tieners en jongeren. Onze uitdaging is om deze jongeren te helpen bij hun verdere geloofsontwikkeling. Bovendien zouden we graag meer jongeren uit onze gemeente en onze stad willen bereiken. Kortom, onze wens is om het bestaande jongerenwerk (12+) uit te breiden en naar een hoger plan te tillen.

Op dit moment wordt het jeugdwerk door een enthousiaste groep vrijwilligers gedragen. We denken dat het mogelijk is onze doelen te bereiken door een jongerenwerker aan te stellen die de huidige vrijwilligers binnen het jongerenwerk kan aansturen en toerusten. Iemand die zorgt voor samenhang van het jeugdwerk, die plannen en ideeën voor de toekomst heeft en ook de durf heeft om ze uit te voeren.

We zoeken iemand met een hart voor jongeren maar bovenal ook een hart voor Jezus. Iemand die

  • de kerk ziet als plek waar geloof, hoop en liefde te vinden is en waar mensen samenkomen in de naam van Jezus Christus.
  • graag werkt met een groep vrijwilligers
  • communicatief sterk is en goed kan organiseren
  • de wereld van de jongeren kent, open staat voor nieuwe ideeën en openhartige gesprekken niet schuwt
  • en een relevante (theologische) opleiding heeft afgerond.

We bieden een dienstverband van ongeveer 6 à 7 uur per week, voor een periode van twee jaar. Daarbij bieden we een salaris op basis van de cao PKN (salarisschaal afhankelijk van ervaring). We hebben een werkplek beschikbaar in het eigen jeugdhonk van onze gemeente. Herken je je hierin, neem dan contact op met onze jeugdouderling Romana Bremer. Mail of bel ook gerust als je meer informatie wenst (06-54236474 / jeugdenjongeren@defontein058.nl). Meer informatie over onze wijkgemeente kun je vinden op www.defontein058.nl  

Lees verder

1 februari 2020: Ramen lappen voor World Servants

25-01-2020

Zaterdag 1 februari word er weer ramen gelapt door de jongeren van de WS-groep. Kunnen uw ramen wel een opfrisbeurt gebruiken, geef u dan op. Dat kan op de lijst in de hal of uiterlijk dinsdagavond bij Christiaan. 

Lees verder

Doe mee met Sirkelslag Young!

25-01-2020

Het grootste, spannendste, meest interactieve spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland. Tieners van 12 tot 16 jaar kunnen meedoen. Datum: vrijdagavond 7 februari. Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur. Thema: Kom in beweging. Locatie: 4.14 bij de Fontein. Opgave vóór 31-01.

Lees verder

29 januari 2020, 10.00 uur: Bijbelkring ds. Hans Kemperman

25-01-2020

Lees verder

24 januari 2020, 19.30 A4Y

18-01-2020

Inmiddels is vrijdagavond de vijfde keer dit seizoen gepland voor A4Y. We verwelkomen steeds zo'n 6 tot 8 tieners tussen 12 en 16 jaar. Mocht je ook eens willen kijken, wees welkom om 19.30 uur in 4:14! Voor meer info kun je terecht bij Peter de Vries persoonlijk.

Lees verder

Doel Avondmaalscollecte 1e helft 2020

11-01-2020

De Avondmaalscollecte in de eerste helft van dit jaar is bestemd voor Exodus Nederland. Deze stichting biedt met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Exodus biedt verspreid over het land een begeleid wonen traject in Exodushuizen. Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Meer informatie op: www.exodus.nl.

Lees verder

Het jaarlijkse uitstapje van De Fontein

06-01-2020

Zoals eerder gezegd gaan we op 27 mei met de bus naar Deventer en vandaar varen we over de IJssel naar Doesburg. Wat kunnen we in Doesburg verwachten? Eerst gaan we naar het Mosterdmuseum,  een uniek fabriekje annex museum. In de fabriek wordt nog steeds op ambachtelijke wijze de Doesburgse mosterd gemaakt. Om het bezoek aan het museum aantrekkelijker te maken is eerst het restaurant “De Mosterdhoeve” en later de “De Gildehof” toegevoegd. De Gildehof is een gezellig pleintje met een atelier, ambachtelijke winkeltjes en een azijnmakerij en vormt zo een bijzonder complex in het centrum van Doesburg. Aan het pleintje ligt ook het Gilde Café, een ruim café met een gezellig terras, geschikt voor hen die geen zin hebben in ‘winkelen’. In het centrum staat onder andere de Grote of Martinuskerk, gebouwd rond 1430 en natuurlijk de terrasjes.  U kunt u voor deze dagtocht opgeven bij Wimmie of bij Maarten Kuitert. Kosten deelname 70 euro per persoon. Maar u weet het, ‘vol is vol’ en daar trekt het al aardig naar toe

Lees verder

8 februari 2020: inlevermoment spullen bazaar

30-12-2019

Op 28 maart 2020 is er weer een rommelmarkt. De gehele opbrengst is voor de jongeren van de World Servants groep. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Bewaar deze voor ons. We hebben ook een opslag aan de Groningerstraatweg 208,  (oprijden tussen nummer 202 en 204). Grote meubels, computers en bedden kunnen niet worden ingenomen.

Op zaterdag 8 februari is het weer mogelijk om daar uitsluitend op zaterdag morgen tussen 10 en 12 uur spullen te brengen. 

Heeft u spullen die op marktplaats verkocht mogen worden, dan horen we dat ook graag. Heeft u de expositie in de hal al eens gekeken? Van harte aanbevolen. De opbrengst van deze schilderijen is voor de WS groep!

Gerda Koezema en de jongeren van de World Servants

Lees verder

Tet zegt het met bloemen

11-12-2019

Expositie
Van 8 december 2019 tot 31 januari 2020

In De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden

Tet Tromp (1936), een veelzijdig creatief mens, heeft in de afgelopen negen jaar van intensief schilderwerk een enorme collectie opgebouwd. Zij schildert nog dagelijks. De kamers in haar gezellige woning hangen inmiddels vol met haar zonnige kunst. Met de expositie kan ieder meegenieten van een aantal werken.  
Deze onafgebroken stroom van scheppingsdrang heeft Tet van haar vader, die bakker was en ‘met alles wel wat kon’, vertelt ze.
In de eerste jaren schilderde Tet met olieverf. De laatste tijd kiest zij liever voor de sneldrogende acrylverf die haar de kans geeft om schoner en vlotter te werken vanuit een makkelijke stoel. Naar eigen zeggen werkt ze het liefst ‘snel en uit de losse pols’.  Haar man Lykle (1935) zorgt voor het inlijsten en ophangen en steekt met humor zijn oordeel over de kunst niet onder stoelen of banken.
De schilderijen aan de zalenkant (bij binnenkomst links) in de gang komen uit de collectie die Tet niet wenst te verkopen. Aan de rechtermuur hangen aan houten planken een groot aantal kleine vrij geschilderde werken aan spijkertjes. De kijker kan het schilderij van zijn of haar keuze direct kopen en meenemen naar huis. De lege plekken worden daarna weer opgevuld. Prijzen beginnen bij 5 euro. De opbrengst gaat voor 100%  naar het werk van World Servants.
Vanaf 8 december is de expositie te bekijken en is de ‘kunst op de planken’ te koop.


Openingstijden voor kijken en kopen
Zondag van 11.00 – 12.00 uur *  verkoop door World Servants
Dinsdag van 19.30 – 21.30 uur *  verkoop door de catering
Woensdag van 9.00 – 11.00 uur *  verkoop door de barvrijwilliger
Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur * verkoop door de catering


l.d.tromp1935@kpnmail.nl voor contact met Tet en Lykle Tromp

 

Lees verder

30-10-2019

Vrijdag 27 december De Fontein Goudenregenstraat 77 Leeuwarden
Aanvang 20.00 uur

Lees verder

3 tot 13 november 2019: Voedselbankactie

27-10-2019

Binnenkort houdt de Diaconie weer een inzamelactie voor de voedselbank. In de periode van zondag 3 tot woensdag 13 november heeft u de mogelijkheid om houdbare producten mee te brengen. Deze kunt u inleveren door ze op de "kar van samen delen" te zetten. De kar van samen delen vindt u achter in de hal van de kerk, bij de achteruitgang. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk.  Meer informatie over de voedselbank vindt u op https://leeuwarden.voedselbankennederland.nl
De dankstond voor gewas en arbeid van 7 november 2018  valt samen met de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. De Diaconie beveelt deze actie weer van harte bij u aan

Lees verder

20 oktober 2019, 09.30 uur Jongerendienst met ds. Alfons van Vliet

11-10-2019

Op zondag 20 oktober is er een Jongerendienst. Thema: Gaan voor Goud! In deze tijd is prestatie enorm belangrijk. Bijna alles wordt omgezet in cijfers, en wie op wil vallen, moet hoog scoren. Niet alleen in de sportwereld, maar ook op school of op het werk. En in de kerk? Gaan we daar ook voor Goud? Impuls verzorgt de muzikale begeleiding en ds. Alfons van Vliet is de voorganger. Een dienst voor jongeren, maar natuurlijk voor iedereen. Zeer geschikt om eens iemand mee te nemen naar de kerkdienst!

Lees verder

8 oktober 2019, 10.00 uur: Bijbelkring ds. Alfons van Vliet: Samen Bijbellezen

05-10-2019

Komende dinsdag beginnen we weer met de ochtenden “Samen de Bijbel lezen” (om de week, steeds op dinsdagmorgen, van 10u - half 12. Ditmaal lezen we en praten we samen over het Oudtestamentische Bijbelboekje Haggaï. Leest u dat thuis vast goed door? Iedereen is welkom en van te voren opgeven is niet nodig. Meer info bij ds. Alfons van Vliet

Lees verder

Actie Kerkbalans peilt de waarde van lokale kerken onder alle kerkleden

05-10-2019

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd. Hij is gericht op mensen die op enige manier betrokken zijn bij een lokale parochie of gemeente van de vier kerkgenootschappen die samenwerken in Actie Kerkbalans. Dit zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Met Actie Kerkbalans geven deze mensen jaarlijks een bijdrage aan hun eigen lokale kerk. De peiling achterhaalt het ‘waarom’ achter de giften. Omdat de peiling mede onder parochianen en gemeenteleden van de twee grootste kerkgenootschappen wordt gehouden, ontstaat er tevens een beeld van de waarde van kerken voor onze samenleving. Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/peiling2020. De uitkomsten worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020. Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen en de peiling weer door te sturen naar anderen voor wie dit ook interessant is.

Lees verder

Bijbelkring ds. Hans Kemperman

04-10-2019

Dit seizoen gaan we als Bijbelkring verder met het laatste Bijbelboek: de Openbaring aan/van Johannes. We zijn met ca. 12 deelnemers en aan de orde is de volgende keer hoofdstuk 13. Telkens op de woensdagochtend komen we bij elkaar om 10.00 uur tot ca. 11.30 uur. De data voor dit jaar zijn nog: 23 oktober, 13 november en 4 december. Van harte welkom!

Ds. J.G. Kemperman

Lees verder

Schilderijen expositie in De Fontein Leeuwarden: Sia de Vries in de voetsporen van Bob Ross (tot 22 november 2019)

28-09-2019

Wie kent niet de Amerikaanse kunstschilder Bob Ross? Deze schilder liet in de tweede helft van de vorige eeuw op t.v. zijn boeiende vaardigheid zien in landschappen en berggezichten. Ademloos keken wij naar wat  hij met vaart op het doek toverde, samen met miljoenen kijkers over de hele wereld.  Sia de Vries was ook meteen gegrepen toen ze het zag. Al van kinds af aan is ze, naar eigen zeggen, gek op bergen en schilderen  doet ze ook graag. Rond 1995 was ze getrouwd, heette mevrouw Fontein-de Vries en inmiddels moeder van twee schoolgaande kinderen.
De video werd aangezet en de uitzending opgenomen. In de wintermaanden installeerde ze zich, zodra de jeugd op school zat, achter de schildertafel met de video band op “start”. ‘Stapje voor stapje schilderde ik na in mijn eigen tempo, met dezelfde verf en kwasten als Bob, wat hij op het scherm had getoverd. Als ik de kleur niet goed kon krijgen, spoelde ik terug en begon opnieuw met mengen. Net zolang tot het naar mijn zin was. Ja, ik ben een Pietje Precies hoor!”, voegt ze er aan toe. Aan één schilderij werkte zij zo geconcentreerd een dag lang, tot in de (weer vrije) avonduren.
In de jaren ‘90 tot 2012 maakte zij zeker twaalf landschappen, waarvan er nu acht te zien zijn.  De rest werd verkocht of ging als  cadeau naar familie en bleek inmiddels niet meer te achterhalen. Sia betreurt dit zeer. Reden waarom zij de geëxposeerde schilderijen in De Fontein Leeuwarden niet te koop aanbiedt.
 Onlangs ontdekte zij Diamond Painting, ook een populaire manier om creatief bezig te zijn, maar dan zonder verf. Vaarwel stress door uiterste concentratie bij het lijmen van immens kleine kraaltjes in een patroon. “Ook prachtig om te doen, maar ik wil de komende winter eigenlijk ook weer verder met schilderen.” We zijn benieuwd! De kinderen zijn het huis uit, maar Sia zit niet stil. Oppassen op kleinkinderen en regelmatig gezellig druk met de catering bij activiteiten in De Fontein, naast huishouding en haar grote hobby: het maken van mooie schilderijen, liefst met bergen.
Het werk van Sia oogt heel zorgvuldig en met liefde en aandacht uitgevoerd. Puur voor eigen plezier. Er is voor de kijker nauwelijks verschil te zien tussen haar eerste werk van 1995 en het laatste in 2012.
Mocht u meer willen weten, kijk dan naar Viceland op t.v., waar momenteel regelmatig uitzendingen van de in 1995  overleden leermeester/kunstenaar worden herhaald. Ook kunt u filmpjes van hem terugzien op You Yube Video’s. Of zoek op via Google naar “Bob Ross”.
Voor vragen aan Sia: mail naar siafonteindevries@hotmail.com.

De expositie is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en op dinsdag van 19.00 – 21.30 uur

 

Lees verder

21 en 22 september: startweekend

09-09-2019

Op zaterdag 21 en zondag 22 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden. Een belangrijk deel van de organisatie ligt in handen van de World Servantsgroep 2020. Zij krijgen een budget van de kerkenraad en wat ze daarvan niet besteden mogen ze bestemmen voor hun reis.

Zaterdag:

Op zaterdag vanaf 14.00 uur inloop in De Fontein; koffie/thee/limonade met wat lekkers staat klaar.

Start activiteiten om 14.30 uur.

Voor de kids van de basisschool: speciaal programma (in en om De Fontein) met veel spel. Voor de tieners en jongeren (tot ca. 30 jaar): speciaal programma met sport en spel.

Voor alle leeftijden:
- gesprekken met gemeenteleden die in hun werk bezig zijn met geloof en kerk (o.a. Irene de Vries, Ineke Evink en Caroline Doelman);
- spelletjes (in en om De Fontein), onder leiding van Jan Zeeders en anderen.

Vanaf 17.00 uur komt iedereen weer samen in De Fontein voor een drankje. Vanaf 17.30 uur is er een gezamenlijke maaltijd.

Op zondagmorgen is er een feestelijke dienst met veel muziek, na de dienst koffie met iets lekkers.  Verder een presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2019-2020 zullen plaatsvinden, door Willem Dijkstra.

Gelijktijdig is er een leuke activiteit voor de kids. Tevens een presentatie door World Servantsgroep 2020 over de voorbereiding van hun reis.  Als afsluiting een gezamenlijke lunch, zoals altijd verzorgd door Saakje en Margreet.

 Deelname aan de maaltijd op zaterdag is gratis, wel je hiervoor even opgeven via de intekenlijst in de  kerk, via de Whatsappgroep van de tieners of bij Henk Douma.

Wil je jouw bakkunsten graag delen met gemeenteleden? Teken dan in op de lijst voor zaterdag of zondag.

Heb je een bijzonder spel en wil je dat meenemen op de zaterdagmiddag? Graag!

Vragen en/of suggesties? Neem contact op met Henk Douma

Lees verder

d

17-08-2019

Lees verder

Geen kindernevendienst en kinderoppas tijdens de vakantie

12-07-2019

Op de zondagen 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus is er geen kinderoppas en geen kindernevendienst.  Wel is er materiaal beschikbaar van BijbelBasics waarmee kinderen zelf of met een beetje hulp van een ouder aan een tafel achter in de kerkzaal aan de slag kunnen.  Zondag 25 augustus starten de oppas en de kindernevendienst weer.

Lees verder

Doel Avondmaalscollecte 2e halfjaar: Aanloophuis

30-06-2019

Elke zondag worden in de erediensten verschillende collecten gehouden. De eerste rondgang is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor een bepaald doel. Deze doelen worden aangegeven op websites van de wijkgemeenten of op de liturgie voor de zondag. Tijdens het avondmaal is er een Avondmaalscollectie. Deze is bestemd voor een diaconaal doel, bij voorkeur in de stad Leeuwarden. Ieder half jaar wordt hiervoor door de stedelijke Diaconie het doel bepaald.

De opbrengst van de Avondmaakscollectes zijn in tweede halfjaar 2019 bestemd voor het Aanloophuis. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. aanloophuisleeuwarden.nl.  U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:  NL37 INBG 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Aanloophuis Leeuwarden. U kunt het Aanloophuis ook steunen door een éénmalige of periodieke donatie U kun dit eenvoudig regelen via het donatieformulier

 

Lees verder

Inzamelactie voedselbank

29-06-2019

Tussen zondag 30 juni en maandag 8 juli houdt de diaconie weer een inzamelactie voor de Voedselbank Leeuwarden. U wordt gevraagd om dan houdbare producten mee te nemen naar de kerk. Vooral koffie, thee, pastasaus/mix, rijst, soep en houdbare melk zijn erg welkom. U kunt de producten inleveren door de op de 'kar van samen delen' te zetten: de kar bij de achteringang van de kerk. U kunt uw bijdrage kwijt tot maandag l8 juli 11.00 uur, dan komt de voedselbank alles ophalen.  U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op bankrekeningnummer: NL79  RABO  0131  3398  34 t.n.v. Voedselbank Leeuwarden. Omdat banken bij een betaling geen adres meer vermelden stelt de voedselbank het erg op prijs wanneer u bij de overschrijving in het opmerkingenveld uw adresgegevens noteert
Meer informatie over de voedselbank in onze stad vindt u op leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

Lees verder

28 - 30 juni 2019: Kampeerweekend van De Fontein

18-05-2019

In het weekend van vrijdag 28 t/m zondag 30 juni is het kampeerweekend van De Fontein dat al voor de zevende keer wordt gehouden. Er is volop ruimte voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur waarna we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. Aanmelden kan tot zondag 23 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Hendrik Jonker en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend.

Lees verder

Aanloophuis

18-05-2019

Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Ook je bijdrage leveren? Dat kan door je als vrijwilliger aan te melden via aanloophuisleeuwarden.nl

Lees verder

5 t/m 7 juli 2019: Tienerkamp in Bakkeveen

15-05-2019

Het jaarlijkse tienerkamp is dit jaar van 5 t/m 7 juli. We vertrekken vrijdagavond 5 juli rond 19:00 vanaf De Fontein en komen zondagmiddag rond 16:00/17:00 weer terug. Exacte tijden en wat je mee moet nemen krijg je te horen als je je opgeeft. We gaan dit jaar naar het mooie Bakkeveen! Kosten voor het weekend zijn € 15,00. Het belooft een mooi weekend vol spel, avontuur en gezelligheid te worden! Leeftijd 12-18! We maken er net als elk jaar weer een top weekend van. Ga jij mee? Opgeven kan bij Irene van der Berg of Karina van der Wal

 

Lees verder

World Servants De Fontein

10-05-2019

Wie gaat er mee bouwen aan verandering in de zomer van 2020? Zondag 26 mei geven we een voorlichting over World Servants. Wat is World Servants, hoe ziet een project er bijvoorbeeld uit? Uiteraard is er veel ruimte om al je vragen te stellen en neem vooral je ouders mee! Zondag 16 juni hebben we ons aanmeldmoment. Op deze dag gaan we kijken wie er echt mee willen. We maken dan ook een keuze voor ons project. Beide momenten zullen aansluitend aan de dienst plaatsvinden. (Om mee te mogen moet je in 2020 minimaal 16 jaar zijn of worden!). Iedereen van harte welkom!

Stuurgroep WS De Fontein: Irene, Karina, Suzanne en Ruben

Lees verder

19 mei 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

09-04-2019

Lees verder

Extra collecte voor 4 jongeren uit de gemeente voor World Servants

30-03-2019

Op 14 april zal er een extra collecte gehouden worden voor World Servants. Bert Dekker, Christian Wolters, Irene van den Berg en Anika van der Wal vertrekken aankomende zomer drie weken naar een ontwikkelingsland om daar te bouwen aan verandering. Bert en Christian stellen zich dienstbaar op in Bangladesh (Azië) met een groep jongeren met een lichamelijke beperking. Dit project laat zien dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om iets te betekenen in de maatschappij. Irene zal als medisch leider vertrekken naar Zambia (Afrika). Samen met de lokale bevolking wordt er gebouwd aan extra klaslokalen voor 250 leerlingen. Anika gaat bouwen in Malawi (Afrika) aan lerarenwoningen, latrines en verschoningsruimtes voor meisjes. Goed onderwijs en sanitaire voorzieningen vinden wij belangrijk voor ieder kind! Ondanks het voeren van verschillende acties en sponsoringen hebben wij nog een bedrag van €5000,- nodig. Wij hopen dat u ons wilt helpen door middel van uw gift in de extra collecte op 14 april voor deze projecten. Namens ons alle vier en de kinderen in Bangladesh, Zambia en Malawi, enorm bedankt!

Lees verder

De Fontein doet mee aan de Paaschallenge!

30-03-2019

In de nacht van 19 op 20 april willen we met een groep jongeren (leeftijd 12-18 jaar) meedoen aan de Paaschallenge. De Paaschallenge wordt georganiseerd door JOP. Op de website van JOP wordt de challenge omschreven als een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar Jezus: hij is gearresteerd en afgevoerd naar een onbekende bestemming. Met de andere volgers ga je op zoek naar Jezus. Daarbij gebruik je onder meer een smartphone met geolocatie. Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken die er toe leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal krijgen. Het spel begint op de avond van Goede Vrijdag om 22.00 en duurt ongeveer 10 uur. Durf je de uitdaging aan? Doe mee en meld je aan bij jongerenwerker Bert of bij Romana

Lees verder

Palmpasen

30-03-2019

In de dienst van zondag 14 april vieren we met elkaar Palmpasen. We herdenken daarmee de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Kinderen in de basisschool leeftijd nodigen we van harte uit om, net als in voorgaande jaren, tijdens de dienst met ons een Palmpasenstok te versieren. Deze stok bevat diverse symbolen die verwijzen naar de betekenis van Palmpasen en laten kinderen hier op een speelse manier mee kennismaken. Bovendien genieten we tijdens het maken ervan van muziek, het bijbehorende verhaal en alle lekkere dingen, die aan de Palmpasenstok worden gehangen, zoals snoepjes en mandarijnen. Doe je ook met ons mee? Geef je dan voor 4 april op bij de leiding van de kindernevendienst. Op 14 april verwachten we je dan om 9.15 uur in de kerk. Hopelijk tot dan! Wij kijken er naar uit! Heb je nog een Palmpasenstok thuis? Lever die dan in. Dan gebruiken we hem nog een keer. Hartelijke groet, namens de kindernevendienst, Hotty de Vries en Anke Hoekstra

Lees verder

Oproep voor ambtsdragers!

16-03-2019

Op 10 maart is er een oproep gedaan voor nieuwe ambtsdragers en kerkelijke medewerkers per september 2019. Bij de ingang hebt u een briefje ontvangen waarop de namen van mogelijke kandidaten kunnen worden ingevuld. Wanneer u dit briefje hebt ingevuld, kunt u het op 17 en 24 maart in de collectezak bij de uitgang doen. Ook kunt u eventueel namen per mail doorgeven aan de scriba. Het mailadres is: scriba@defontein058.nl

 

Lees verder

Voedselbankactie

07-03-2019

De diaconie organiseert weer een inzamelactie voor de voedselbank. Deze keer van zondag 10 tot maandag 18 maart. De bidstond voor gewas en arbeid van 13 maart valt midden in de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. Op maandag wordt alles rond 11.00 uur opgehaald door de voedselbank. Het is de bedoeling dat u houdbare pro­ducten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl.

Lees verder

Passie en pasen

16-02-2019

Lees verder

Doppen sparen

08-02-2019

We lezen en horen veel over milieuvervuiling door o.a. plastic. Veel afvalplastic ligt in de oceaan (plastic soep). Iedereen kan een steentje bijdragen om dit te verminderen of zelfs te doen stoppen.

Hoe? Door plastic doppen te sparen, maar ook kroondoppen van bijvoorbeeld flesjes. De ingezamelde doppen worden gerecycled en hergebruikt. De opbrengst van de ingeleverde doppen gaat naar Stichting Internationale Kinderhulp Nederland. Deze stichting draagt zorg voor wees- en verlaten kinderen over de hele wereld.

Een geweldig initiatief; we zorgen voor een schoon milieu en bieden kansarme kinderen een menswaardig bestaan. U spaart toch ook mee! In de hal van de kerk staat een inzamelbak waar u zondags uw bijdrage in kunt deponeren. Al vast heel hartelijk dank.

Lees verder

Spelenderwijs: Een bonte expositie van 25 januari tot 22 maart

05-02-2019

Spelen past bij de manier waarop wij beiden werken en bij ons ontwikkelingsproces van voortdurend experimenteren. Het loslaten van wat vast ligt, levert vaak de mooiste beelden en ook verrassingen op. Met deze expositie laten wij u het resultaat zien van het spel met kwast en fototoestel. De beelden maken blij, ontroeren en troosten. Ze doen iets met onze stemming.

We wensen u veel kijkplezier. Met opzet hebben wij onze prijzen laag gehouden.
Het plezier van het spelen past bij een leuke prijs. Hebt u belangstelling voor ons werk? Neem dan gerust contact op.

Connie Buijs  06-20869267   c.buijs50@ziggo.nl
Wietske de Boer  06-28930630  wdeboer@gmx.net

Openingstijden van "De Fontein"  tijdens de expositie “Spelenderwijs”
Dinsdag 19.30 – 21.30 uur m.u.v. 12 en 26 februari
Woensdag 9.00 – 11.30 uur
Vrijdag 9.00 – 11.30 uur
Zaterdag 10.00 – 15.00 uur m.u.v. 23 februari

 

Lees verder

20 januari 2019, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

13-01-2019

Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Harold de Haan. Organist is Guus Wolters. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Oecumene en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst.

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 150: 1, 2 en 3 (ELB) Ruis, o Godsstroom der genade
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 71: 1 en 3 (LB) Heer, laat mij schuilen in uw hoede
Votum en groet
Zingen: Psalm 71: 11 en 13 (LB) Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: He’s got the whole world in His hands (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 23: 1 en 2 (Zingende gezegend) Het dorre land zal juichen
Schriftlezing: Marcus 2: 1-12 (NBV)
Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5 (LB) Laat ons de Heer lofzingen
Verkondiging
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 (LB) N.B. vers 2: Hij die de lammen lopen liet
De kinderen komen terug
Als inleiding op het gebed zingen: Lied 769 (Opw) Bouw Uw Koninkrijk
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 413: 1, 2 en 3 (LB) Grote God, wij loven U
Zegen, gevolgd door 3x Amen

 

 

Lees verder

Vrijwilligers gezocht voor expositie Passie en Pasen

05-01-2019

Van vrijdag 22 t/m vrijdag 29 maart 2019 wordt in de De Fontein Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden een bijzondere expositie gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen. Ruim 20 Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de Bijbelverhalen, die doorgaans alleen gelezen worden,heel aanschouwelijk.

De expositie vindt plaats in de 40-dagentijd, de gebeurtenissen tussen Palmzondag en de Opstanding van Jezus vormen een groot aandeel in deze expositie.

Er wordt eerst een korte film getoond, waarna de expositie bezocht kan worden.  Joke Kant, die de taferelen gemaakt heeft, kan daarbij een uitleg geven. De expositie is vrij toegankelijk voor publiek. Zie tevens de website: www.bijbelsetaferelen.nl

 

Voor het opbouwen van twintig vitrines van de expositie zoeken wij medewerkers zoals, opbouwers, gastvrouwen/heren, en gidsen die rondleidingen willen verzorgen. Er wordt na de aanmeldingen een informatieavond gehouden waar alle taken en een tijdsindeling met elkaar worden besproken. In de hal van de kerk vindt u een intekenlijst met de verschillende werkzaamheden waarvoor u zich kunt aanmelden. Ook kan dat bij Germen L. van IJs.

Taakgroep Evangelisatie

Lees verder

13 januari 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, met medewerking van Impuls, Heilig Avondmaal

02-01-2019

Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Alle diakenen hebben dienst. Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls.De Avondmaalscollecte is voor de Voedselbank, de eerste collecte voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie (gewijzigd ten opzichte van de verspreide zondagsbrief)

Zingen voor de dienst : Opw 807 (filmpje) en  Lied 382 Evang. liedb.
Welkom en mededelingen
In stilte bereiden we ons voor op de dienst   
Psalm 37: 1 en 3 (Evang. liedb.)
Bemoediging en groet
Impuls: Opw 277
Gebed  van verootmoediging en toewijding
Impuls: Opw 804
Lied met de kinderen: “He’s got the whole world…
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Kor 12: 12-27
Verkondiging
We luisteren naar “You raise me up”
We zingen Lied 835: 1 en 3
Kinderen komen terug
Viering van de Maaltijd van de Heer
Gez 440: 1,2 en 4 (LvdK)
Formulier: “avondmaal vieren”
Gebed
Impuls: Opw 810
Gemeenschap van brood en wijn
Lied na de maaltijd:  Lied 981: 1,2,4 en 5  
Inzameling van  de gaven      
Dankgebeden en voorbeden
Gez. 441: 8 en 10 (LvdK)
Zegen
Aansluitend op de zegen: Impuls: Opw 553

 

Lees verder

Cursus “Levend in Christus”

29-12-2018

Afgelopen seizoen heeft een aantal mensen uit onze gemeente, waaronder ook onze predikant ds. Alfons van Vliet, de cursus van het Evangelisch Werkverband “Levend in Christus” gevolgd. We zijn erg blij te kunnen aankondigen dat we in het komend halfjaar deze cursus (8 donderdagavonden) willen aanbieden aan wie daar belangstelling voor heeft. Ds. Alfons van Vliet zal één van degenen zijn die de cursus verzorgen. De cursus is er op gericht dat kerken en christenen geholpen worden om de (‘bijzondere’) gaven van de Geest te ontdekken en te groeien in het gebruik ervan.

Deze cursus gaat (bij voldoende deelname) D.V. plaatsvinden op de volgende data: 7 en 28 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april en 9 en 23 mei. De kosten bedragen ongeveer € 25,- per persoon. Graag hiervoor opgeven bij Pytsje Dijkstra, Germen van IJs of Alfons van Vliet. Bij hen kunt u ook meer informatie krijgen. Opgave mogelijk tot 31 januari !

Lees verder

28 december 2018, 20.00 uur: Oudejaarsconferance van Rob Favier in De Fontein

28-12-2018

Rob Favier presenteert nieuwe oudejaarsconference ‘Zonder Plaspauze’. Het jaar uitzwaaien met veel lachen, een knipoog naar het nieuws en muziek die het allemaal samenvat zoals alleen Rob Favier dat kan. Dat zijn de ingrediënten voor ‘Zonder Plaspauze’; alweer zijn vijfde oudejaarsconference.
Vrijdag 28 december komt Rob Favier met zijn Oudejaarsconferance naar de Fontein in Leeuwarden. Een avond die u/jij niet mag missen.

Kaarten 15,00 (excl. reserveringskosten) kunnen besteld worden bij: www.events4christ.nl of via tel. 0297-237172
Voorverkoop kaarten bestellen voor 12,50 incl. reserveringskosten bij:
Germen L. van IJs, T 058-2130400
E evangelisatie@defontein058.nl

Taakgroep Evangelisatie De Fontein

Lees verder

30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

26-12-2018

Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan. Organist is Guus Wolters. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor INLIA t.b.v. asielzoekers en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen vóór de dienst: Heer, U bent mijn leven (met filmpje meezingen) en                         
Lied 31 (ELB, met orgel - extra coupletten)
1 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum
2 Bring huld’ oan God jim folken, loovj’allegear de Hear, bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear
3 Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord, sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
4 Prijst God nu alle volken, prijst God en eert Zijn Naam, prijst God nu alle volken, prijst God en eert Zijn naam
5 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum
6 Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer, verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 118: 1, 9 en 10 (1 en 9 in wisselzang)
Bemoediging en begroeting
Zingen: Lied 342 (ELB)
Gebed
Leefregels: Mattheüs 5: 14-16
Lied met/voor kinderen: Schijn maar… (filmpje)
Gebed om het licht van Gods Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing:  Lucas 2: 8-14
Zingen: Lied 481: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 17: 1-4
Verkondiging
Zingen: Lied 906: 1 t/m 4
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen: Geef God alle eer  
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 362: 1, 2, 3 en 5 (ELB)
Zegen

Lees verder

23 december 2018, 17.00 uur Kinderkerstfeest

21-12-2018

Zondag 23 december is er Kinderkerstfeest voor alle kinderen van de basisschool. Wat we gaan doen, houden we nog even geheim… Maar er zal in ieder geval een lekker broodje knakworst zijn. Vanaf 16:45 uur is er inloop met koffie, thee en iets lekkers voor je vader en/of moeder. Om 17:00 uur beginnen we! Je kunt om 19:00 uur weer opgehaald worden. Kom je ook? Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Geef je vóór 20 december op bij Caroline Doelman of kindernevendienst@defontein058.nl.

Namens de leiding,

Caroline Doelman en Irene de Vries

Lees verder

27 december 2018, 13.15 uur: jeugdactiviteit schaatsen

21-12-2018

Hey toppers! Wie heeft er zin om donderdagmiddag 27 december te gaan schaatsen in de Elfstedenhal? We willen dit van ongeveer 13:15-15:45 gaan doen! Vanaf 13:00 uur verzamelen we bij de ingang van de hal! Het schaatsen is wel op eigen kosten. Mochten er 'oudere' gemeenteleden zijn, die graag met de jeugd mee willen schaatsen, dan zijn jullie van harte welkom! Voor vragen kunnen jullie terecht bij Bert Dijkstra (bert@royalmission.nl)!

Lees verder

GirlsOnly - Vrijwilligers gezocht!

21-12-2018

Zoals u heeft kunnen zien en lezen was de BoysOnly zeer geslaagd! Nu willen we ook voor de meiden van 12-16 jaar een GirlsOnly organiseren, maar dit lukt tot op heden niet. We zoeken hiervoor nog een aantal vrouwelijke vrijwilligers die dit willen organiseren! Deze groep meiden is erg enthousiast en heeft ontzettend veel zin in een leuke GirlsOnly-activiteit! Lijkt het u/lijkt het jou leuk om iets voor onze tieners te betekenen, dan kunt u/kun jij gerust bij Romana of Bert terecht voor meer info!

 

Lees verder

De Fontein van nu naar 2025

21-12-2018

Het (concept) Visiedocument is klaar en zal op 7 januari in de kerkenraad worden besproken. Om ook de gemeenteleden op de hoogte te brengen van de inhoud van dit document wordt er op 13 en op 20 januari een gemeenteochtend gehouden. Na de koffie wordt dan een PowerPoint presentatie gegeven en is er gelegenheid om vragen te stellen. Stelt u het op prijs om al eerder kennis te nemen van de inhoud, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de scriba. Na 7 januari 2019 krijgt u dan schriftelijk of via de mail het Visiedocument toegezonden.

Lees verder

Boys Only timmeren (aan de weg)

02-12-2018

Op zaterdagmiddag 24 november verzamelden zich zes boys van De Fontein zich bij Dekker Drukwerken voor de eerste activiteit van Boys Only. De jongens hebben de handen flink uit de mouwen gestoken en hebben met veel enthousiasme als groep een kribbe getimmerd die de komende tijd voor in de kerk bewonderd kan worden. Na enkele uren hard gewerkt te hebben en (nagenoeg) geen blessures te hebben opgelopen, konden de boys even bijkomen onder het genot van patat en snacks. Met hernieuwde energie hebben de mannen de kribbe afgemaakt en was het daarna tijd om af te ronden. Iedereen was het erover eens dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Suggesties voor activiteiten? Laat het ons even weten! Ben je er deze keer niet bij geweest? Uiteraard ben je van harte welkom bij onze volgende Boys Only activiteit!

Lees verder

Impuls zoekt versterking!

02-12-2018

Wegens het vertrek van een aantal bandleden zijn wij dringend op zoek naar nieuwe muzikanten! We zijn voornamelijk op zoek naar een gitarist, basgitarist, blazer/fluitist en een geluidsman/vrouw. Lijkt het je leuk om de band te komen versterken, of ken je iemand die muzikaal of technisch is? Stuur dan een mailtje naar Laura Dijkstra of spreek één van de bandleden aan.

Lees verder

Kerstproject: De profeten zien het al

02-12-2018

Zondag 2 december is het kerstproject van de kindernevendienst gestart. Vier zondagen lezen we verhalen over drie verschillende profeten die uitzien naar een mooie toekomst. De Profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De mensen van het volk van Israël zijn als gevangenen meegenomen naar Babylonië. Hun land is verwoest, maar God zal hen weer bevrijden en terugbrengen naar hun land. Bij die nieuwe toekomst hoort ook een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal.

Lees verder

27 december 2018, 15.00 uur Winterwandeltocht

25-11-2018

Op donderdag 27 december wordt tussen 15.00 en 17.00 uur door de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt een winter-wandeling gehouden met diverse bijzondere stops. Thema: “Escher in de wijk” Doelstelling: Verbinden. Een prachtige manier om als Fontein verbindingen te leggen met de wijk. Een activiteit voor jong en oud, dus kom allemaal! Start- en eindpunt van de wandeling is in De Fontein. De wandeling wordt georganiseerd de Taakgroep Evangelisatie i.s.w. Wijkteam en studenten van het Friesland College, NHL Stenden, de Friese Poort, en O3 Leeuwarden.

Lees verder

Samen Bijbellezen…!

16-11-2018

Heel veel mensen vinden het niet zo gemakkelijk om persoonlijk de Bijbel te lezen. Of je zou het wel willen, maar het lukt niet (door een druk leven bijvoorbeeld). Of misschien heb je een soort ‘stok achter de deur’ nodig. Voor iedereen die wil zijn er dit winterseizoen de “Samen Bijbel-lezen-ochtenden”. De opzet is heel eenvoudig: je leest thuis ‘n hoofdstuk uit het Bijbelboek dat aan bod is, en je schrijft kort op wat je daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, etc. Op de ochtend zelf horen we van elkaar wat opgeschreven is en bespreken dat met elkaar. En ondergetekende vertelt nog wat over de inhoud, achtergrond en dergelijke. We beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 11.30 uur. Deze avonden worden dus geen moeilijke cursusavonden, want we willen gewoon samen de Bijbel lezen… Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee!  
De voorlopige data voor dit seizoen zijn: D.V.  4 en 18 december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei.

Ds. Alfons van Vliet

 

Lees verder

Fontana Musica ♫

10-11-2018

Gelegenheidskoor Fontana Musica gaat weer oefenen i.v.m. het zingen in de dienst van Eerste Kerstdag 25 december. De repetities zijn in De Fontein op de woensdagen 21 en 28 november, 5 december (bij voldoende deelname), 12 en 19 december, steeds van 19:15 tot ± 20:15 uur. Deze keer graag van tevoren even opgeven per email. Wij proberen dan een mailtje terug te sturen met een muziekbijlage, zodat thuis alvast geoefend kan worden. Graag even aangeven of men relatief hoog (sopraan/tenor) of laag (alt/bas) zingt. Graag tot ziens.

Henk Visser

Lees verder

Collecten voor Sulawesi

19-10-2018

De extra collecte van zondag 14 oktober voor noodhulp aan Sulawei heeft 473,60 euro opgebracht. De collecte tijdens de Sing In van zondagavond 7 oktober was ook bestemd voor hulp aan Sulawesi. Deze collecte heeft 414,37 euro opgebracht.  Hartelijk dank voor uw steun!

 

Lees verder

Actie voedselbank

19-10-2018

De Diaconie wil de inzamelactie voor de voedselbank weer van harte bij u aanbevelen. De dankstond voor gewas en arbeid van 7 november valt samen met de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen.   Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 4  november tot vrijdag 9 november. Op vrijdag 9 november wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de voedselbank.

De bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt. Deze producten kunt u op de kar in de hal van de kerk leggen. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl

Lees verder

Keuzelied

12-10-2018

Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel verschillende bundels kunnen putten! Zoveel zielen, zoveel verschillen, en dat is soms ook lastig. Waarom zingt iemand graag een psalm en een ander een Johannes de Heer lied, een opwekking of een gezang? Waarom zingt iemand graag in het Engels en de ander in het Nederlands? Het is fijn om dit van elkaar te weten, zodat we ook hierin meer begrip krijgen voor elkaar.

Daarom beginnen we dit seizoen met het keuzelied. Het is de bedoeling dat er twee keer per maand een keuzelied gezongen wordt voor of in de dienst. Degene die dit keuzelied aandraagt, vertelt aan de gemeente wat dit lied voor hem/haar betekent, en waarom dit bij zijn/haar favoriete liederen behoort. Wie dit liever niet zelf vertelt op het podium, kan het ook naar de dominee mailen, zodat deze het voorleest. Wilt u/ wil jij ook een keer meedoen? Er ligt een intekenlijst in de hal, waarop aangegeven kan worden welk lied u/jij graag een keer zou willen zingen in de dienst. Uit deze lijst zullen liederen worden gekozen, passend bij een thema van de dienst. Intekenlijst gemist?

Taakgroep Eredienst, Suzanne Yska

 

Lees verder

Drie avonden over ‘Luisterend bidden’

05-10-2018

Dat God een ‘luisterende’ God is, weten we, we zijn daar al van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten we ook dat Hij vóór alles een ‘sprékende’ God is?! Die op allerlei manieren met ons wil communiceren? Velen van ons hebben dat nooit echt geleerd: luisteren naar God en Hem horen spreken. We hebben wel geleerd te praten tégen God, maar een echt gesprek voeren met Hem, nee dat hebben we misschien nooit geleerd…

Op drie avonden in november (de donderdagen 1, 15 en 29) gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen. Hóé kunnen we steeds beter leren luisteren naar God, waar lopen we tegenaan, hóé luisteren we, etc.

Deze drie avonden zijn aan de ene kant een prachtig ‘slotakkoord’ op de cursus over de Heilige Geest, die dan net afgelopen is.

Tegelijk vormen ze ook samen de prelude voor de cursus ‘Levend in Christus’ die in december/januari weer van start zal gaan.

Maar de drie avonden zijn ook prima apart te volgen, dus zónder met één van beide andere genoemde cursussen  mee te doen. Wil je meedoen met deze drie avonden, georganiseerd door de Taakgroep Gebed, geef je dan uiterlijk 14 oktober op bij ds. Alfons van Vliet (dat kan persoonlijk; via de mail: vanvlietalfons@gmail.com, of via whatsapp: 06 361 524 38). De kosten van deze drie avonden samen bedragen 10 euro per persoon en we gaan van start als er minstens 15 mensen mee doen. U mag ook gerust anderen, buiten onze gemeente, hierop attenderen.           

ds. Alfons van Vliet

Lees verder

Een nieuw seizoen

21-09-2018

Er is van alles te doen in De Fontein, en voor iedereen. Ook komend jaar zijn er cursussen, kun je je aansluiten bij een GemeenteGroeiGroep (GGG) of meedoen met een bijbelstudiegroep, en kan je kind naar de kindernevendienst of de oppas. In dit foldertje staat een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Laat je inspireren, doe mee of zet zelf iets nieuws op!

Lees verder

De horizon van Friesland, gezien door de ogen van amateurkunstenaars

11-09-2018

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben vier amateurschilders uit Leeuwarden groepen amateurkunstenaars in de provincie uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren. Thema voor deze bijdrage is "Horizon en Aarde". Amateurkunstenaars, in ieder dorp of stad in onze provincie, laten hun werk zien in plaatselijke exposities. Gezamenlijk vormen zij één grote expositie verbonden door het thema ‘De Horizon van Friesland’.

In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen.

De samenhang in het thema tussen alle werken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte werken en in verschillende technieken. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars. 

Tussen 14 september en 14 december 2018 worden de schilderijen die schildersgroep 'De Einder' in dit verband heeft gemaakt, geëxposeerd in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.
'De Fontein' is voor deze expositie geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur.

 

Lees verder

25 november 2018, 09.30 uur; ds. Hans Kemperman (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar)

11-09-2018

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Visser. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair Werk in de Prot. Gem. Leeuwarden en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 84a: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Wat hou ik van uw huis
Afkondigingen en stil gebed
Aanvangspsalm: Psalm 43: 3 (LB) O Here, God, kom mij bevrijden
Votum en groet
Vervolgpsalm: Psalm 43: 5 (LB) Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Lied met de kinderen: Je hoeft niet bang te zijn (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 22: 1-3 (NBV)
Zingen: Psalm 22: 1 (LB) Mijn God, mijn God
Schriftlezing: Psalm 23: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 23b: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De Heer is mijn herder
Verkondiging
Zingen: Lied 717 (Opw.) o.l.v. piano met Henk Visser
De kinderen komen terug
Gedachtenis van de overleden leden van de gemeente van Christus
Zingen: Lied 801: 1, 2, 3 en 4 (LB) Door de nacht van strijd en zorgen
De namen worden gelezen
Zingen: Lied 801: 5, 6, 7 en 8 (LB) Met één lied uit duizend monden
De namen worden gelezen (vervolg)
De Gedenkkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars
(de gemeente staat)
Gedicht – dat als boekenlegger aan de witte roos hangt – wordt gelezen
Zingen: Geloofsbelijdenis = Lied 340b (LB)
(de gemeente gaat zitten)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (FLB) Hear, wês mei ús oant in oare kear
Zegen, beantwoord door: 3 x Amen

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble Kavoca o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerk Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek

Lees verder

Cursus: Kom Heilige Geest

25-08-2018

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige. Het Evangelisch Werkverband heeft een cursus ontwikkeld rond de bede: “Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen. Per cursusavond komt één onderwerp aan de orde.

  • Kom Heilige Geest: (27 september)

er wordt benadrukt wíe de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag.

  • Vernieuw uw kerk: (4 oktober)

hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over persoon en werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk vandaag.

  • Vernieuw mijn leven: (11 oktober)

Geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro voor drie avonden. Een cursusboekje en koffie zijn inbegrepen.

Cursusleider is ds. Marius Koppe

Opgave

Opgave voor deze cursus voor 20 september bij de Taakgroep Vorming en Toerusting: vormingentoerusting@defontein058.nl    

Lees verder

23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

20-08-2018

Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Visser.De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Avé Maria (filmpje);
Lied 623 (Opw, zingen met filmpje);
Lied 232 (ELB, met orgel)
Welkom en mededelingen
Aansteken 3e Adventskaars en gedichtje
Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: lied Knoop het even in je oren (filmpje)
Gebed
Kindermoment:
Filmpje, kinderen naar voren, lied Kom erbij
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Genesis 38: 11- 19 en 24-30
Zingen: Lied 152: 1, 2, 3 en 6
Schriftlezing: Mattheüs 1: 1-6
Verkondiging
“Thank you “ (filmpje)
Moment van overdenking en eigen ontmoeting met God
Zingen: Gez. 487 (LvdK)
Kinderen komen terug, projectlied
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven, ondertussen
Zingen: lied 533 (Opw, filmpje)
Zingen: Lied 442
Zegen

Lees verder

25 december 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman, 1e Kerstdag

18-08-2018

Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Kinderen in de knel en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Voor de dienst zingen:
Lied 477:1, 2 en 3 (LB) Komt allen tezamen
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 526 (Opw) Goed nieuws – samen met Impuls
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 132: 1 en 3 (LB) Heer, denk aan David en zijn eed
Votum en groet
Zingen: Psalm 132: 4 en 10 (LB) Zo zal ik naar Gods woning gaan
Zingen: Lied 476: 1, 2, 3 en 4 (LB) Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
Het Koor zingt de verzen 1 en 2, allen zingen de verzen 3 en 4
Zingen: Lied 129: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Er is een kindeke geboren op aard
Het Koor zingt: Gloria voor de allerhoogste Heer – samen met Impuls
Gebed bij opening van de Schrift
Adventsproject:
Filmpje bekijken, de kinderen komen naar voren
Kinderlied zingen: Kom erbij!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Het Koor zingt:
- Het volk dat in donkerheid wandelt (vgl. Jesaja 9:1 NBG)
- Want een Kind is ons geboren (vgl. Jesaja 9:5 NBG)
Schriftlezing: Lucas 2: 1-14 (NBG)
Zingen: Lied 474: 1, 2 en 3 (LB) Loof God, gij christ’nen, maak Hem groot
Schriftlezing: Lucas 2:15-20 (NBG)
Zingen: Lied 475: 1, 2 en 3 (LB) Ik mag hier aan uw kribbe staan
Verkondiging
Zingen: Lied 625 Wat een liefde (Opw)– samen met Impuls
De kinderen komen terug
Adventsproject: Projectlied zingen
Het Koor zingt: Christ was born – samen met Impuls
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen: Lied 807 (Opw) God van licht, wees mijn gids – samen met Impuls
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 (LB) Eer zij God in onze dagen
Zegen, gevolgd door: Ere zij God
Impuls zingt: May you have (Trinity)

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Kidsspecial

25-05-2018

Zondag 3 juni is er weer een Kidsspecial. De kinderen gaan de hele dienst aan de slag met het thema: Durf jij te delen? We spelen het Kinderen en Armoedespel, praten door over arm en rijk en wat daarover in de Bijbel staat. De jongsten zullen vooral aandacht aan Jesca besteden en voor haar iets moois maken omdat zij 26 juni jarig is. Natuurlijk zamelen we ook geld voor een verjaardagscadeau in. Allemaal welkom en neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

Lees verder

27 april 2018: Gemeentereis naar Passau, Wenen, Bratislava en Praag

05-04-2018

Deze vier steden komen steeds meer in zicht. De ‘Gemeentereis’ vertrekt op vrijdag 27 april. Een prachtige groep van 26 deelnemers zullen deze reis meemaken en in de wandelgangen proeven we het enthousiasme.

We zien er naar uit om deze 11-daagse reis met elkaar op te mogen trekken en volop genieten van elkaar en

van alles dat we gaan zien en meemaken. We vertrekken om 8.00 uur vanaf De Fontein. Wilt u ons dan uitzwaaien, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. 

Reisleiders Germen en Saakje van IJs 

Lees verder

Oproep Liturgisch bloemschikken

12-03-2018

Al sinds jaar en dag verzorgt mevrouw Tet Tromp het liturgische bloemschikken in onze bijzondere diensten, zoals  bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille Week en de laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Onlangs heeft  zij aangegeven (er stond een stukje op de zondagsbrief van 4 febr. jl.) dat zij er mee is gestopt. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze ook zeer goed. Graag zouden we zien dat dit niet het einde betekent van de liturgische bloemstukken in onze bijzondere diensten. Bij deze doen we dan ook een OPROEP: wie heeft er groene vingers en is creatief en vindt het leuk om op een liturgische manier bloemstukken te maken? U kunt het aangeven bij iemand van de taakgroep Eredienst. Namens de Taakgroep,

Margreet Mollema

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst: Zaaien en groeien

11-03-2018

In de veertigdagentijd lezen we tijdens de kindernevendienst Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. Op een poster in de kerk ontdekken de kinderen iedere week iets nieuws.

Lees verder

Diaconie in Aktie: voedselbank-actie

11-03-2018

Na het leuke resultaat van de vorige actie, willen we vanuit de diaconie na biddag (14 maart) starten met de tweede inzamelactie voor de voedselbank. U kunt ook in de navolgende week als de kerk open is voor andere activiteiten nog uw bijdrage in de kar zetten. Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 18 t/m woensdag 21 maart 2017. Bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn dan érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk.

Taakgroep diaconie

Lees verder

22 december 2017, Attention for You (in 4:14)

14-12-2017

We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur.

Lees verder

Tienerdiensten

27-10-2017

Dit jaar is de rode draad binnen de tienerdiensten 'Groeien in geloof'. De vraag die daarbij centraal staat is: Wat heb je nodig om zo'n sterk geloof te krijgen als een goed gewortelde boom? Elke dienst zal een van de onderstaande onderdelen van het antwoord centraal staan. Vruchtbare aarde, water en zonlicht of anders gezegd. Lees de bijbel, neem tijd voor God door te bidden, laat je vullen door de Heilige Geest en aanbid Hem en ervaar Zijn liefde. Daarnaast gaan we dit seizoen ons verdiepen in het avondmaal. In de tienerdienst van 5 november zullen we hier mee starten. We gaan nadenken, praten en ervaren wat het avondmaal was en is. Voor deze keer starten we om 9.30 uur in onze eigen ruimte. We bereiden ons hiermee voor op de avondmaalsviering op 19 november.

Romana, Andre en Ruben

Lees verder

Startfeest Attention 4 You (A4Y)

17-10-2017

Vrijdag 3 november start A4Y met een startfeest. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom in 4-14.  We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur. Neem voor dit feest iets mee dat voor jou waardevol is! Data dit seizoen: 17 november, 1 december, 22 december, 5 januari, 19 januari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 27 april. Noteer ze vast in je agenda en op de kalender.

Lees verder