Collectemogelijkheden

Door de online kerkdiensten kunnen momenteel geen fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage blijft echter hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken.  U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2.  Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Voor doelen van KerkinActie kunt u uw gaven ook direct overmaken. De rekeningnummers worden op de zondagsbrief vermeld. Van harte aanbevolen!