Brief van de kerkenraad

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein.

Vandaag ( 1 april )  las ik in het Friesch Dagblad een uitspraak van Gerrit de Jong, econoom; hij schreef het volgende:

“Maar nu een groot deel van de westerse mensheid God allang bij het grootvuil heeft gezet is daarmee de zoutende kracht van de boodschap nog lang niet verdwenen.” 

En daar wordt de vinger op een plek geplaatst waar wij nu als Fontein gemeente tot bepaald worden. De boodschap die wij willen en nu vooral moeten uitdragen in deze moeilijke tijden. Opnieuw werd dinsdagavond 31 maart duidelijk dat wij er nog lang niet zijn om uit de coronacrisis te komen, maar dat ook in de gehele maand april de beperkende maatregelen van kracht blijven.

Ook voor De Fontein houdt dat in, dat er ook in de maand april geen bijeenkomsten in onze kerk mogelijk zijn.  Dat zal voor velen van ons teleurstellend zijn, gevoelens van machteloosheid en verdriet spelen daarin vast een grote rol. Hoe kunnen wij er voor elkaar zijn in de komende periode? In ieder geval worden er initiatieven ondernomen om elke zondag via het internet u een eredienst te verstrekken. Daar zijn wij onze vrijwilligers opnieuw enorm dankbaar voor.

Daarnaast is het zo belangrijk om in de kleine kring om je heen aandacht voor elkaar te houden; een telefoontje, e-mail, een app, een kaartje of een praatje aan de deur ( denk om de veilige afstand! ) kan ook veel betekenen!  Deponeer eens een leuk magazine bij een gemeentelid door de bus, met een bemoedigende groet. Het kan zoveel betekenen voor de ontvanger.  Maar geef voorál door welke bemoediging je vanuit de Bijbel aan elkaar kunt doorgeven!

Dit zout hebben wij nu nodig in deze tijd, en deel dat met de mensen om je heen. En dan niet alleen voor de eigen gemeenteleden, maar ook voor je buren of bekenden in je wijk. Er wordt in deze moeilijke tijd naar  ons als christenen gekeken:  hoe wij in lief en leed met elkaar omgaan en er zijn voor de naaste! Stap over de drempel heen, en wees verwonderd over wat het teweeg kan brengen!

 “Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.” Psalm 27: 14 (NBV)

Ik wens u namens de kerkenraad veel wijsheid, steun en gezondheid in de komende week toe.

Willem Dijkstra, voorzitter