Beperkt aantal bezoekers

De regering heeft dringend geadviseerd dat kerken in oktober tijdens de eredienst maximaal 30 bezoekers mogen ontvangen. Dit heeft gevolgen voor ons.

De kerkenraad heeft bepaald de diensten wel door te laten gaan. Hierdoor kunnen helaas minder mensen de dienst bezoeken.

De commissie ‘Weer naar de Kerk’ heeft haar uiterste best gedaan om in alle redelijkheid en in zeer beperkte mate gemeenteleden uit te nodigen om de kerkdienst komen te bezoeken. Wederom vragen wij uw begrip. We zijn zeer beperkt in onze mogelijkheden.

Laten we onze gedachten over deze coronacrisis meenemen in onze gebeden.

Guus Yska, scriba