Beamer in de kerk

Voor de beamer van De Fontein wordt gebruik gemaakt van een multimediaal presentatieprogramma, oftewel OPS Pro. Met dit programma kunnen wij op een eenvoudige manier de teksten van liederen op de beamer projecteren, en PowerPoint-presentaties en videoclips laten zien.

In het OPS Pro-pakket zit de volledige serie Opwekkings-liederen, Opwekking voor Kids en life@opwekking. Daarnaast zijn de muziekbundels van Timotheüs, de bundels van Johannes de Heer en de Unie van Baptisten opgenomen. Zelf hebben wij hier nog de gezangen, de psalmen, het Evangelisch Liedbundel en het Nieuwe Liedboek aan toegevoegd.

content image