Activiteit toevoegen?

Taakgroepen van De Fontein kunnen via dit formulier hun activiteiten aanmelden. De Taakgroep Communicatie zorgt vervolgens in ieder geval voor vermelding in de Agenda en waar nodig voor vermelding op de zondagsbrief, in Geandewei, magazine DeFontein058 en/of promotie via posters en externe media. Vermeld altijd een contactpersoon voor eventueel nader overleg.

Hoort u niet bij De Fontein maar wilt u wel een activiteit onder de aandacht brengen? Mail naar communicatie@defontein058.nl