9 mei: voorjaarsbijeenkomst ouderen

Op 9 mei is er een voorjaarsbijeenkomst voor ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door pastor Irene de Vries uit Leeuwarden. Als gast hebben we Wiebe Biesma uit Heerenveen. Hij komt ons vertellen over zijn rondreis per motor door Noord-Vietnam en laat ons hiervan ook beelden zien. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Heeft u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen. Taakgroep Ouderen