9 december 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Harold de Haan. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Pastoraat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 444: 1, 2, 3 en 4 (LB) Nu daagt het in het oosten
Welkom, mededelingen en stil gebed
Aansteken 2e adventskaars
Zingen: Psalm 138: 1 (LB)  U loof ik, Heer, met hart en ziel
Votum en groet
Zingen: Psalm 138: 2 en 4 (LB) Ten dage dat ik riep hebt Gij
Luisterlied: Het zal worden zoals het was (Christian Verwoerd)
Gebed bij opening van de Schrift
Adventsproject:  Filmpje bekijken,
De kinderen komen naar voren;
Kinderlied zingen: Kom erbij!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (NBV)
Zingen: Lied 158a: 1, 2 en 3 (LB) God zij geloofd uit alle macht
Verkondiging
Zingen: Lied 445: 1, 2, 3 en 4 (LB) De nacht is haast ten einde
De kinderen komen terug
Adventsproject: Projectlied zingen (2e advent)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van onze gaven
Zingen: Lied 122: 1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog = 109 ELB) Al wie dolend in het donker
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Doel 2e collecte

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk bundelt ervaringen met laagdrempelige vormen van onderlinge zorg en pastoraat.

Kindernevendienstproject: De profeten weten het al

Vandaag staat Jesaja 40:1-11 centraal: Jesaja hoort een stem en moet bekendmaken dat God zijn volk zal bevrijden. We richten ons op God die als een herder voor zijn volk zorgt. En dat je de moed niet moet opgeven.