30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan. Organist is Guus Wolters. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor INLIA t.b.v. asielzoekers en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen vóór de dienst: Heer, U bent mijn leven (met filmpje meezingen) en                         
Lied 31 (ELB, met orgel - extra coupletten)
1 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum
2 Bring huld’ oan God jim folken, loovj’allegear de Hear, bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear
3 Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord, sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
4 Prijst God nu alle volken, prijst God en eert Zijn Naam, prijst God nu alle volken, prijst God en eert Zijn naam
5 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum
6 Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer, verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 118: 1, 9 en 10 (1 en 9 in wisselzang)
Bemoediging en begroeting
Zingen: Lied 342 (ELB)
Gebed
Leefregels: Mattheüs 5: 14-16
Lied met/voor kinderen: Schijn maar… (filmpje)
Gebed om het licht van Gods Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing:  Lucas 2: 8-14
Zingen: Lied 481: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 17: 1-4
Verkondiging
Zingen: Lied 906: 1 t/m 4
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen: Geef God alle eer  
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 362: 1, 2, 3 en 5 (ELB)
Zegen

Tweede collecte

De tweede collecte is voor INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven.