30 augustus 2020, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

Alleen op uitnodiging na voorafgaande aanmelding.