28 september 2023: Samen bidden voor onze stad!

Komende donderdag is er weer de gelegenheid om samen met christenen uit allerlei kerken en gemeentes te bidden voor onze stad: het Interkerkelijk Stadsgebed Leeuwarden, waar ook wij als Fontein aan meedoen. In Stadsklooster Jabixhûs (Vijverstraat 2), van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. We bidden voor onze stad, voor de kerken, voor de burgerlijke overheid en voor van alles wat speelt en ons gebed kan gebruiken. Iedereen is van harte welkom, dus u en jij ook!
Ds. Alfons van Vliet