27 september 2020, 09.30 uur: ds. Klaas van der Kamp, Kampen

Ds. Klaas van der Kamp is classispredikant van Overijsel/Flevoland

 

Alleen op uitnodiging na voorafgaande aanmelding