27 mei 2019, 14.30 Spelletjesmiddag voor ouderen

Op 27 mei a.s. hebben we onze spelletjesmiddag voor ouderen in De Fontein. Ds. J.G. Kemperman verzorgt de meditatie. De middag wordt verder ingevuld met Bingo, sjoelen, dammen, Rummikub, Triominos en natuurlijk is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. We beginnen om 14.30 uur en besluiten de middag met een broodmaaltijd. Via een collecte zal een bijdrage worden gevraagd voor de gemaakte kosten. We willen graag uiterlijk 20 mei a.s. weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij uw bezoekdame. Dat kan ook bij Jissy Lolkema, Hinke Wijngaarden of Jan Zeeders. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 18.30 uur weer op komt halen.
Taakgroep Ouderen van De Fontein