27 december 2018, 15.00 uur Winterwandeltocht

Op donderdag 27 december wordt tussen 15.00 en 17.00 uur door de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt een winter-wandeling gehouden met diverse bijzondere stops. Thema: “Escher in de wijk” Doelstelling: Verbinden. Een prachtige manier om als Fontein verbindingen te leggen met de wijk. Een activiteit voor jong en oud, dus kom allemaal! Start- en eindpunt van de wandeling is in De Fontein. De wandeling wordt georganiseerd de Taakgroep Evangelisatie i.s.w. Wijkteam en studenten van het Friesland College, NHL Stenden, de Friese Poort, en O3 Leeuwarden.