25 december 2018, 09.30 uur: ds Hans Kemperman, 1e Kerstdag

Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Kinderen in de knel en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Voor de dienst zingen:
Lied 477:1, 2 en 3 (LB) Komt allen tezamen
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 526 (Opw) Goed nieuws – samen met Impuls
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 132: 1 en 3 (LB) Heer, denk aan David en zijn eed
Votum en groet
Zingen: Psalm 132: 4 en 10 (LB) Zo zal ik naar Gods woning gaan
Zingen: Lied 476: 1, 2, 3 en 4 (LB) Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
Het Koor zingt de verzen 1 en 2, allen zingen de verzen 3 en 4
Zingen: Lied 129: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Er is een kindeke geboren op aard
Het Koor zingt: Gloria voor de allerhoogste Heer – samen met Impuls
Gebed bij opening van de Schrift
Adventsproject:
Filmpje bekijken, de kinderen komen naar voren
Kinderlied zingen: Kom erbij!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Het Koor zingt:
- Het volk dat in donkerheid wandelt (vgl. Jesaja 9:1 NBG)
- Want een Kind is ons geboren (vgl. Jesaja 9:5 NBG)
Schriftlezing: Lucas 2: 1-14 (NBG)
Zingen: Lied 474: 1, 2 en 3 (LB) Loof God, gij christ’nen, maak Hem groot
Schriftlezing: Lucas 2:15-20 (NBG)
Zingen: Lied 475: 1, 2 en 3 (LB) Ik mag hier aan uw kribbe staan
Verkondiging
Zingen: Lied 625 Wat een liefde (Opw)– samen met Impuls
De kinderen komen terug
Adventsproject: Projectlied zingen
Het Koor zingt: Christ was born – samen met Impuls
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen: Lied 807 (Opw) God van licht, wees mijn gids – samen met Impuls
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 487: 1, 2 en 3 (LB) Eer zij God in onze dagen
Zegen, gevolgd door: Ere zij God
Impuls zingt: May you have (Trinity)

Tweede collecte

De tweede collecte is voor KiA/Kinderen in de knel. Geef licht aan kinderen in de knel in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika, weeskinderen in Oekraïne, werkende kinderen in Colombia en vluchtelingenkinderen in Myanmar, Syrië en Libanon.