24 maart 2019, 09.30: ds Hans Kemperman

Doel tweede collecte

De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Kinderen in de Knel. Stop kinderarbeid in India. In Narsapur in India kunnen families maar nauwelijks rondkomen. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.