23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Visser.De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Avé Maria (filmpje);
Lied 623 (Opw, zingen met filmpje);
Lied 232 (ELB, met orgel)
Welkom en mededelingen
Aansteken 3e Adventskaars en gedichtje
Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: lied Knoop het even in je oren (filmpje)
Gebed
Kindermoment:
Filmpje, kinderen naar voren, lied Kom erbij
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Genesis 38: 11- 19 en 24-30
Zingen: Lied 152: 1, 2, 3 en 6
Schriftlezing: Mattheüs 1: 1-6
Verkondiging
“Thank you “ (filmpje)
Moment van overdenking en eigen ontmoeting met God
Zingen: Gez. 487 (LvdK)
Kinderen komen terug, projectlied
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven, ondertussen
Zingen: lied 533 (Opw, filmpje)
Zingen: Lied 442
Zegen

Kindernevendienst

Vandaag luisteren we naar de profeet Zacharia (9:9-10). Er komt een nieuwe koning, die zal rijden op een ezel. Hij zal vriendelijk en rechtvaardig zijn en brengt vreugde, ook in donkere en moeilijke tijden.