2 augustus 2020, 09.30 uur: Sjouke van der Meulen, Kollumerzwaag

Alleen op uitnodiging na voorafgaande aanmelding