19 mei 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Johan van der Veen. Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair Werk in de PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen voor de dienst: 10.000 redenen (met filmpje) en
Lied 218: 1 en 2 (ELB, met orgel)
Welkom en mededelingen
In gebed bereiden we ons voor op deze dienst
Aanvangslied: Lied 488 (Opw.)                                                                                  
Bemoediging en groet
Zingen:  Lied 188 – in canon (ELB)    
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 642 (Opw.)
Dopen van Thijmen Bosgra
Zingen: Lied 599 (Opw.)
”Dopen is vertrouwen…”
Zingen: Lied 278 (ELB)
Doopbediening
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan):   
Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)
Aansteken doopkaars en gedicht
Uitreiking doopkaart en
Visje wordt opgehangen op het doopkleed
Gebed om het licht van Gods Geest
Lied: “Praise Him” (filmpje)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Efeziërs 1: 3-14
Verkondiging
Zingen: Lied 382 (ELB)
De kinderen komen terug
Gebeden, die we beginnen met Lied 430 (Opw.)        
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 704                    
Zegen