17 november: Jongeren meetup

Donderdag 15 december hopen we elkaar weer te ontmoeten in De Fontein. Om 18.00 uur start de maaltijd. De enthousiaste kookploeg bereidt de maaltijd weer voor. Opgave voor het mee-eten kan tot uiterlijk dinsdagavond 13 december in de verschillende apps of via Dirk Sierd, 06 48594000. Fijn om jullie donderdag de 15e allemaal te ontmoeten. 

Groet van de leiding, Cor, Hilda, Peter, Irene en Dirk Sierd