17 maart 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Derde Zondag in de Lijdenstijd)

Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Guus WoltersDe eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 697 (Opw. met filmpje),
en Lied 313: 1 en 2 (ELB met orgel)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 96: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 92: 1 en 3
Gebed van verootmoediging en toewijding
Keuzelied (filmpje) Sing over me… (2ND Chapter of Acts)
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 31 (ELB-verschillende talen)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Bring huld’ oan God jim folken, loovj’allegear de Hear
Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear

Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord

Prijst God nu alle volken, prijst god en eert Zijn Naam,
prijst God nu alle volken, prijst God en eert zijn naam

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Gebed om het licht van Gods Geest
Zingen: Lied 459 (ELB - Nederlands, Fries, Engels)
40-dagenproject kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Esther 2: 5-7 en hoofdstuk 4
Zingen: Lied 246: 1 en 2 (ELB)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: Peaceful moment of worship
Moment van persoonlijke ontmoeting met God  
Zingen: Gez. 473: 1, 4, 5, 9 en 10 (LvdK)
Kinderen komen terug, Paasproject…
Gebeden, daarna Inzameling van onze gaven
Slotlied: Gez. 380: 2, 4, 6 en Gez. 381: 4 en 5 (LvdK)
Zegen, na de zegen: Lied 834 (LB)

 

Doel tweede collecte

De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat. Verlaat de gevangenis....en dan? Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Kindernevendienst Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen

Ook vandaag volgen we Jezus op de voet in de stad Jeruzalem. Jezus gaat van de stadspoort naar de tempel en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God (Lucas 19:45-48). Om over na te denken: wat is of zou een huis van God moeten zijn?