17 december 2018, 14.30 uur: Kerstmiddag voor ouderen

We willen u van harte uitnodigen voor onze kerstmiddag op 17 december. We beginnen om 14.30 uur en de middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

De meditatie zal worden verzorgd door ds. Alfons van Vliet. “Gaandeweg” o.l.v. Renny Holwerda verleent muzikale medewerking en de begeleiding van de samenzang is in handen van Karel Bijlsma. Ook zal er een vrij kerstverhaal worden voorgelezen.

Het is belangrijk dat u uiterlijk 9 december doorgeeft dat u wilt komen. Dat kan via uw bezoekmedewerker, maar ook via Jissy Lolkema, Hinke Wijngaarden of Jan Zeeders.

Wanneer u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, dan kunt u, vroegtijdig, contact opnemen met Tiny Dijkstra   Aan het einde van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. We hopen u welkom te mogen heten.

Taakgroep Ouderen