De wijkkerkenraad heeft toestemming gekregen om voor 14,4 uur een pastoraal werker aan te stellen. De werkgroep Nieuwe Predikant heeft in de kerkenraadsvergadering van 3 mei voorgesteld om Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag als pastoraal werker aan te stellen. De kerkenraad heeft hiermee unaniem ingestemd. Sjouke van der Meulen krijgt in eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar. Dit kan eventueel 2 keer verlengd worden. Hij zal aangesteld worden als pastoraal werker in de Protestantse Gemeente Leeuwarden met als standplaats De Fontein. Dat betekent dat hij voornamelijk pastorale bezoeken aflegt in de vacante wijk van ds. Alfons van Vliet. Indien nodig kan hij incidenteel ingezet worden binnende Protestantse Gemeente Leeuwarden. De kerkenraad is blij en dankbaar dat we de vacature die is ontstaan op deze manier mogen invullen