16 juni 2019, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Heilig Avondmaal)

Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. . Alle diakenen hebben dienst is. Organist is Henk ZandstraDe Avondmaalscollecte is voor Voedselbank Leeuwarden. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de Wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 369 (Opw.) met filmpje
en Lied 166 (ELB) met orgel
Welkom en mededelingen
Voorbereiding
Intochtslied: Lied 412: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Loflied: Lied 412: 3
“Overstapmoment…”
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kinderlied: God heeft een plan met je leven
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 103: 1-13
Verkondiging
Zingen: Lied 599 (Opw.), filmpje
Enkele minuten voor stil, persoonlijk gebed
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 3 (LvdK)
De kinderen komen terug
Viering van de Maaltijd van de Heer:
Zingen: Lied 440: 1, 2 en 4 (LvdK)
Formulier: “Avondmaal vieren”
Gebed
Zingen: Lied 289 (ELB)
Gemeenschap van brood en wijn
Lied na de maaltijd: Lied 376 (ELB)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 903: 1, 2 en 6
Zegen, gevolgd door 3x Amen